Review
PDF BibTex RIS Cite

VİSKON KUMAŞIN KONFEKSİYON ÜRETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 57 - 68, 30.06.2021

Abstract

Günümüzde daha uygun maliyetli ürün üretmek için sentetik lif kullanımı artmıştır. Artan talepler ve gelişen moda nedeniyle viskona olan ilgi de aynı oranda yükselmektedir. Selüloz esaslı olması nedeniyle pamuk lifi ile benzer özellikler gösteren viskon lifleri, farklı kristal yapıya sahiptirler. Pamuk liflerine göre daha düşük mukavemet, daha yüksek su emicilik, daha çok kırışma ve daha fazla esneme özelliği gösterir. Özellikle çabuk kırışma ve fazla esneme özellikleri, konfeksiyon üretiminde ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Bu çalışmada viskon kumaş ile çalışan firmaların konfeksiyon üretimi sırasında yaşadıkları sorunların araştırılması ve çözüm önerilerinin getirilmesi planlamıştır.

References

 • Özgüney, A., Ekmekçi A., Özerdem A., 2004, Farklı Viskon Tiplerinin Reaktif Boyarmaddelerle Basılmasında Karşılaşılan Sorunların Giderilmesi, TÜBİTAKTAM 2004-2005.
 • Seventekin, N., 2015, Kimyasal Lifler, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, İzmir.
 • Türkoğlu, S., Tutuş, A., 2020, Rejenere Lif Üretiminde Kızılçam Odununun Değerlendirilmesi, Turkish Journal of Forest Science, 4(1) 2020: 72-85 s.
 • https://www.youtube.com/watch?v=1daBc3lP9xA&feature=emb_logo(Erişim Tarihi: 28 Şubat 2021)
 • Günaydın, N., M., Rejenere Selülozik Lifler Karakteristik Özellikleri ve Tekstilde Kullanım Alanları, İnceleme Yazısı, Tekstil Mühendisleri Odası Tekstil ve Mühendis Dergisi, 2009, İzmir.
 • temateks.com.tr/urun/viskon/3 Erişim Tarihi:01 Mart 2021
 • Yaman, N., Öktem, T., Seventekin, N., 2017, Polinozik Liflerin Üretimi, Özellikleri ve Kullanım Alanları, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 3: 170-178.
 • Yakartepe, M., Yakartepe, Z., Tekstil Terbiye Teknolojisi Kasardan Apreye, cilt 7. İstanbul, s. 2048-2060.
 • Günaydın, N.M., 2009, Rejenere Selülozik Lifler Karakteristik Özellikleri ve Tekstilde Kullanım Alanları İnceleme Yazısı, Tekstil Mühendisleri Odası Tekstil ve Mühendis Dergisi, İzmir.
 • Bilir, T., Şardağ, S., 2017, Tencel ve Pamuk Karışımlı İpliklerin Performans Özelliklerinin İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, 133-28 s, doi: 10.17482/uumfd.305178.
 • Kasahara, K., et al., 2001, Modification of tencel with treatment of ferric sodium tartrate complex solution I. Effect of treatment condition. Cellulose, Volume 8, Issue 1, pp 23–28 doi: 10.1023/A:1016637307450.
 • https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2017/07/lyocell-liyosel-nedir-tencel-kumaslar.html?m=1, Erişim Tarihi: 2 Mart 2021
 • Owen, G., 2012, Innovation in the man-made fibres industry: corporate strategy and national institutions. Chapter 9 Innovation in fibres: the carbon fibre and Tencel stories. prepared for seminar at SPRU, https: //www.sussex.ac.uk/ web team/ gateway/file.php?name=innovation-in-the-man-made-fibres-industry---corporate-strategyand-national-institutions.pdf&site=25 (01.03.2021)
 • Haemmerle, F. M. (2015) Product improvements by blending cotton with tencel. Experience TENCEL® goes Bursa. Presentation
 • Ünal, Z., 2021, Viskon Kumaşlar, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • www.zumrut-tekstil.com.tr/urundetay.asp?sno=1 (Erişim Tarihi: 29.01.2021)
 • https://pembekulis.com/kumas-turleri-ve-ozellikleri-nelerdir/(Erişim Tarihi: 29.01.2021)
 • Çoban, S., 1999, Genel Tekstil Terbiyesi ve Bitim İşlemleri, Kimyasal Lifler, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, İzmir.
 • Yazıcıoğlu, Z., Üstün, G., Dokuma Kumaşlarda Buruşmazlık İşlemleri Yeri ve Önemi, Gazi Üniversitesi End. San. Eğt. Fak. Der. Sayı: 4 Haziran 1996.
 • Orhan, M., Tiritoğlu, M., Zinetbaş, G., 2019, Farklı Tip Çapraz Bağlayıcıların Viskon Kumaş Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Tekstil ve Mühendis, 26: 115, 252-262.
 • Ünal, Z., 2021, Viskon Kumaşların Konfeksiyon Üretimi Sırasında Karşılaşılan Hatalar, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Giyim Üretim Teknolojisi, Kesim, ss 1-62, Ankara, 2011.
 • https://www.artis.com.tr/viskon-kumas-nedir (Erişim Tarihi: 12.01.2021)

PROBLEMS OF VISCOSE FABRIC PRODUCTION OF APPAREL AND SOLUTION PROPOSALS

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 57 - 68, 30.06.2021

Abstract

Today, the use of synthetic fiber has increased to produce more cost-effective products. Due to the increasing demands and developing fashion, the interest in viscose is increasing at the same rate. Viscose fibers, which have similar characteristics with cotton fiber due to their cellulose-based nature, have a different crystal structure. Compared to cotton fibers, it shows lower strength, higher water absorbency, more wrinkling and more elasticity. Especially its fast wrinkling and excessive stretching properties cause serious problems in apparel production. In this study, it was planned to investigate the problems faced by companies working with viscose fabric during apparel production and to offer solutions.

References

 • Özgüney, A., Ekmekçi A., Özerdem A., 2004, Farklı Viskon Tiplerinin Reaktif Boyarmaddelerle Basılmasında Karşılaşılan Sorunların Giderilmesi, TÜBİTAKTAM 2004-2005.
 • Seventekin, N., 2015, Kimyasal Lifler, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, İzmir.
 • Türkoğlu, S., Tutuş, A., 2020, Rejenere Lif Üretiminde Kızılçam Odununun Değerlendirilmesi, Turkish Journal of Forest Science, 4(1) 2020: 72-85 s.
 • https://www.youtube.com/watch?v=1daBc3lP9xA&feature=emb_logo(Erişim Tarihi: 28 Şubat 2021)
 • Günaydın, N., M., Rejenere Selülozik Lifler Karakteristik Özellikleri ve Tekstilde Kullanım Alanları, İnceleme Yazısı, Tekstil Mühendisleri Odası Tekstil ve Mühendis Dergisi, 2009, İzmir.
 • temateks.com.tr/urun/viskon/3 Erişim Tarihi:01 Mart 2021
 • Yaman, N., Öktem, T., Seventekin, N., 2017, Polinozik Liflerin Üretimi, Özellikleri ve Kullanım Alanları, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 3: 170-178.
 • Yakartepe, M., Yakartepe, Z., Tekstil Terbiye Teknolojisi Kasardan Apreye, cilt 7. İstanbul, s. 2048-2060.
 • Günaydın, N.M., 2009, Rejenere Selülozik Lifler Karakteristik Özellikleri ve Tekstilde Kullanım Alanları İnceleme Yazısı, Tekstil Mühendisleri Odası Tekstil ve Mühendis Dergisi, İzmir.
 • Bilir, T., Şardağ, S., 2017, Tencel ve Pamuk Karışımlı İpliklerin Performans Özelliklerinin İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, 133-28 s, doi: 10.17482/uumfd.305178.
 • Kasahara, K., et al., 2001, Modification of tencel with treatment of ferric sodium tartrate complex solution I. Effect of treatment condition. Cellulose, Volume 8, Issue 1, pp 23–28 doi: 10.1023/A:1016637307450.
 • https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2017/07/lyocell-liyosel-nedir-tencel-kumaslar.html?m=1, Erişim Tarihi: 2 Mart 2021
 • Owen, G., 2012, Innovation in the man-made fibres industry: corporate strategy and national institutions. Chapter 9 Innovation in fibres: the carbon fibre and Tencel stories. prepared for seminar at SPRU, https: //www.sussex.ac.uk/ web team/ gateway/file.php?name=innovation-in-the-man-made-fibres-industry---corporate-strategyand-national-institutions.pdf&site=25 (01.03.2021)
 • Haemmerle, F. M. (2015) Product improvements by blending cotton with tencel. Experience TENCEL® goes Bursa. Presentation
 • Ünal, Z., 2021, Viskon Kumaşlar, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • www.zumrut-tekstil.com.tr/urundetay.asp?sno=1 (Erişim Tarihi: 29.01.2021)
 • https://pembekulis.com/kumas-turleri-ve-ozellikleri-nelerdir/(Erişim Tarihi: 29.01.2021)
 • Çoban, S., 1999, Genel Tekstil Terbiyesi ve Bitim İşlemleri, Kimyasal Lifler, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, İzmir.
 • Yazıcıoğlu, Z., Üstün, G., Dokuma Kumaşlarda Buruşmazlık İşlemleri Yeri ve Önemi, Gazi Üniversitesi End. San. Eğt. Fak. Der. Sayı: 4 Haziran 1996.
 • Orhan, M., Tiritoğlu, M., Zinetbaş, G., 2019, Farklı Tip Çapraz Bağlayıcıların Viskon Kumaş Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Tekstil ve Mühendis, 26: 115, 252-262.
 • Ünal, Z., 2021, Viskon Kumaşların Konfeksiyon Üretimi Sırasında Karşılaşılan Hatalar, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Giyim Üretim Teknolojisi, Kesim, ss 1-62, Ankara, 2011.
 • https://www.artis.com.tr/viskon-kumas-nedir (Erişim Tarihi: 12.01.2021)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Wearable Materials
Journal Section Review Articles
Authors

Zümrüt BAHADIR ÜNAL
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5028-3844
Türkiye


Öykü GÖKÇEN
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5178-7320
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA
BAHADIR ÜNAL, Z., & GÖKÇEN, Ö. (2021). VİSKON KUMAŞIN KONFEKSİYON ÜRETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Turkish Journal of Fashion Design and Management, 3(2), 57-68.

Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM) Dergisi, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından yayınlanmaktadır.