Review
PDF BibTex RIS Cite

GİYİM KONFORU AÇISINDAN BEBEK GİYSİLERİNDEN BEKLENTİLER

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 69 - 78, 30.06.2021

Abstract

Çocuğun bebeklik denilen ilk yılları onun gelişiminin temel taşlarını oluşturmaktadır. Temel bilgi ve becerilerin bu erken gelişim yıllarında kazanılması nedeniyle bebeklik çağı büyük önem taşımaktadır. Bebeğin gelişiminde yapacağı aktivitelerin önemi büyüktür. Bu aktiviteler esnasında çocuğun özgürce hareket edebilmesi ve kendini konforlu hissedebilmesi için giydiği giysilerin rahatlığı ve hassas cildine zarar vermeyecek kumaşlardan üretilmiş olması çok önemlidir. Ayrıca giyim, çocukta beden sağlığı kadar ruh sağlığını da etkilemektedir. Oyun sırasında çocuğa giydirilen vücuda uygun ve rahat giysiler kas ve kemiklerin hareketini kolaylaştırarak çocukta güven duygusunun gelişimine katkıda bulunmakta, çocuğun daha hareketli ve mutlu olmasını sağlamaktadır. Bebek ve çocuk giysilerini satın alanlar ebeveynler olduğu için her anne babanın giyim konforunun önemi hakkında bilgi sahibi olması, bebek ve çocukları için bu yönde satın alma tercihi yapmaları çok önemlidir. Bu çalışmada bebek giysilerinde giyim konforunu etkileyen işlevsellik, kumaş hammaddesi ve kumaş dokusu gibi parametreler üzerinde durularak, bebek giysi tercihlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Akarslan Z, 2008, 0-12 Yaş arası çocuk giysilerinin online satışını yapan işletmelerin ölçü tablolarının değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nurgül Kılınç, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı, Konya, 230s.
 • Alpan E, 2005, Hazır giyim sanayiinde koleksiyon hazırlama ve geliştirme yöntemleri, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mukadder Ekşioğlu Karaman, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir, 81s.
 • Arga M, Harmancı K, 2020. “Çocuklarda Atopik Dermatit”, Klinik Tıp Pediatri Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, ss.66-78. Bahadır Ünal Z, Acar E, 2016. “ Çocuklarda Aylara Bağlı Olarak Uyku Tulum Modelleri”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 22, Sayı 7, ss.605-608.
 • Bahadır Ünal Z, Öndoğan Z, 2006. “Bebek Giysilerinde Temel Ölçüler Esas Alınarak Ölçü Tablosu Geliştirmede İstatistiksel Bir Model”, Tekstil ve Konfeksiyon, Cilt 16, Sayı 4, ss.279-288.
 • Bahadır Ünal Z, Öndoğan Z, 2009. “Bebek Giyimleri: Genel Bir Bakış”, e-Journal of New World Sciences Academy, Cilt 4, Sayı 1, ss.24-33.
 • Bahadır Ünal, Z., 2004, Bebek Giysilerinin Ergonomi ve Kullanım Koşullarına Uygunluğunun Araştırılması ve Bu Koşullara Uyumlu Giysilerin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, Danışman: Doç. Dr. Ziynet Öndoğan, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir, 117s.
 • Cooper C, Elbirt PM, 2008. Anne ve Bebeği, s.110, Alfa Yayıncılık, İstanbul.
 • Dirgar E, Oral O, 2020. “Bebek ve Çocuk Giysilerinin Sağlık ve Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi”, Turkish Journal of Fashion Design and Management, Cilt 2, Sayı 1, ss.1-10.
 • Dogbey R, Kpobee MK, Dedume V, Osei J, 2015. “The Effect of Fabrics and Designs on the Physical Comfort of Children Clothes in the Accra Metropolis”, Arts and Design Studies, Vol 30, ISSN 2224-6061 (Paper) ISSN 2225-059X (Online), p.39-45.
 • Gümüş Baysal Ü, 1995, Uluslararası pazarlar için üretim yapan türk hazır giyim işletmelerinde moda tasarımı çalışmalarının sektörel olarak incelenmesine ilişkin bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Yüksel Tansoy, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 241 s.
 • Gümüşer T, 2013. “Ekolojik Bebek Giysilerinde Doğal Liflerin Önemi”, Sanat- Tasarım Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, ss.23-34.
 • Güngör, M., 2013, “Giyim Kültürü ve Giysiye Sahip Olma Arzuları: Giyim Mandalası”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl 17, Sayı 54, ss.205-211.
 • Örün E, 2015. “Giysiler ve Çocuk Sağlığı: Ne Giysin? Nasıl Yıkansın?”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Cilt 58, Sayı 1, ss.43-49.
 • Şalk Vatandaş N, 2004. “Bebek Bakımında Aileye Öneriler”, Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, ss.6-8.
 • Tezel Z, 2005.”Bedensel Engelli Bireylerde Giyim Konforu ve Özel Amaçlı Giysi Tasarımları, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, ss.17-30.
 • Tüm Cebeci D, 2019. “The Use of Bamboo Fiber in Baby Clothing From the Point of Sustainability and Life-Cycle Processes”, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 41 (2019 Ekim), pp.703-710. DOI: 10.7816/ulakbilge-07-41-02.
 • Utkun, E., 2007, Farklı model ve dikim özelliklerinin giyim konforuna etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir, 206s.
 • Üstün, G., Çeğindir, N.Y., 2006, İlköğretim Çağı Çocukları ve Annelerinin Okul, Önlük ve Formalarının Konforundan Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi, http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/Gulcin_USTUN-7-2006.pdf Erişim Tarihi: Haziran 2021.
 • Yenibaş R, 2008. 0-6 Yaş Grubu Çocuk Gelişimi, Eğitimi ve Sağlığı, s.72, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) Yayınları Branş Kitapları Serisi, İstanbul.

EXPECTATIONS FROM BABY CLOTHING IN TERMS OF WEAR COMFORT

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 69 - 78, 30.06.2021

Abstract

The first years of the child that is also called infancy are the cornerstones of the development of the child. Infancy is of great importance because the baby acquires the basic knowledge and skills in these early years. Activities are very important in the development of the baby. It is also very important to ensure the child wears comfortable clothes which are made of fabrics that will not harm the child's sensitive skin and which allow the child to move freely and to feel comfortable. Additionally, clothing affects the mental health as well as the physical health of the child. Suitable and comfortable clothes worn by the child during the game facilitate the movement of muscles and bones, contribute to the development of the child's feeling of confidence, and make the child more active and happy. Since it is the parents who purchase baby and children's clothes, it is very important for every parent to be informed about the importance of wearing comfort and to make a purchasing choice for their babies and children in this direction. In this study, by emphasizing the parameters such as functionality, fabric raw material, and fabric texture that affect the wearing comfort in baby clothes, and suggestions were made about the points to be considered in baby clothes preferences.

References

 • Akarslan Z, 2008, 0-12 Yaş arası çocuk giysilerinin online satışını yapan işletmelerin ölçü tablolarının değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nurgül Kılınç, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı, Konya, 230s.
 • Alpan E, 2005, Hazır giyim sanayiinde koleksiyon hazırlama ve geliştirme yöntemleri, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mukadder Ekşioğlu Karaman, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir, 81s.
 • Arga M, Harmancı K, 2020. “Çocuklarda Atopik Dermatit”, Klinik Tıp Pediatri Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, ss.66-78. Bahadır Ünal Z, Acar E, 2016. “ Çocuklarda Aylara Bağlı Olarak Uyku Tulum Modelleri”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 22, Sayı 7, ss.605-608.
 • Bahadır Ünal Z, Öndoğan Z, 2006. “Bebek Giysilerinde Temel Ölçüler Esas Alınarak Ölçü Tablosu Geliştirmede İstatistiksel Bir Model”, Tekstil ve Konfeksiyon, Cilt 16, Sayı 4, ss.279-288.
 • Bahadır Ünal Z, Öndoğan Z, 2009. “Bebek Giyimleri: Genel Bir Bakış”, e-Journal of New World Sciences Academy, Cilt 4, Sayı 1, ss.24-33.
 • Bahadır Ünal, Z., 2004, Bebek Giysilerinin Ergonomi ve Kullanım Koşullarına Uygunluğunun Araştırılması ve Bu Koşullara Uyumlu Giysilerin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, Danışman: Doç. Dr. Ziynet Öndoğan, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir, 117s.
 • Cooper C, Elbirt PM, 2008. Anne ve Bebeği, s.110, Alfa Yayıncılık, İstanbul.
 • Dirgar E, Oral O, 2020. “Bebek ve Çocuk Giysilerinin Sağlık ve Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi”, Turkish Journal of Fashion Design and Management, Cilt 2, Sayı 1, ss.1-10.
 • Dogbey R, Kpobee MK, Dedume V, Osei J, 2015. “The Effect of Fabrics and Designs on the Physical Comfort of Children Clothes in the Accra Metropolis”, Arts and Design Studies, Vol 30, ISSN 2224-6061 (Paper) ISSN 2225-059X (Online), p.39-45.
 • Gümüş Baysal Ü, 1995, Uluslararası pazarlar için üretim yapan türk hazır giyim işletmelerinde moda tasarımı çalışmalarının sektörel olarak incelenmesine ilişkin bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Yüksel Tansoy, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 241 s.
 • Gümüşer T, 2013. “Ekolojik Bebek Giysilerinde Doğal Liflerin Önemi”, Sanat- Tasarım Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, ss.23-34.
 • Güngör, M., 2013, “Giyim Kültürü ve Giysiye Sahip Olma Arzuları: Giyim Mandalası”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl 17, Sayı 54, ss.205-211.
 • Örün E, 2015. “Giysiler ve Çocuk Sağlığı: Ne Giysin? Nasıl Yıkansın?”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Cilt 58, Sayı 1, ss.43-49.
 • Şalk Vatandaş N, 2004. “Bebek Bakımında Aileye Öneriler”, Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, ss.6-8.
 • Tezel Z, 2005.”Bedensel Engelli Bireylerde Giyim Konforu ve Özel Amaçlı Giysi Tasarımları, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, ss.17-30.
 • Tüm Cebeci D, 2019. “The Use of Bamboo Fiber in Baby Clothing From the Point of Sustainability and Life-Cycle Processes”, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 41 (2019 Ekim), pp.703-710. DOI: 10.7816/ulakbilge-07-41-02.
 • Utkun, E., 2007, Farklı model ve dikim özelliklerinin giyim konforuna etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir, 206s.
 • Üstün, G., Çeğindir, N.Y., 2006, İlköğretim Çağı Çocukları ve Annelerinin Okul, Önlük ve Formalarının Konforundan Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi, http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/Gulcin_USTUN-7-2006.pdf Erişim Tarihi: Haziran 2021.
 • Yenibaş R, 2008. 0-6 Yaş Grubu Çocuk Gelişimi, Eğitimi ve Sağlığı, s.72, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) Yayınları Branş Kitapları Serisi, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Wearable Materials
Journal Section Review Articles
Authors

Elif YILMAZ
EGE ÜNİVERSİTESİ, EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-0433-0336
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA
YILMAZ, E. (2021). GİYİM KONFORU AÇISINDAN BEBEK GİYSİLERİNDEN BEKLENTİLER. Turkish Journal of Fashion Design and Management, 3(2), 69-78.

Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM) Dergisi, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından yayınlanmaktadır.