Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

PERCEPTION OF ENVIRONMENT AND SPACE IN VIDEO GAMES

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 1 - 15, 28.02.2023
https://doi.org/10.54976/tjfdm.1148360

Abstract

Video games today have turned into an essential commodity with the use of art, design, science-technology, and marketing strategies. Video games are constantly evolving, thanks to the target audience created and the goals of game developers to make big profits. One of the most critical factors of this development is the environment and space designs created during the game production process.
In this research, the differences and similarities in the perception of environment and spaces in the physical world of environment and space designs that are presented as 2 dimentional but perceived as 3 dimentional in video games were examined. An effective narrative language is created by combining the setting of the past, present or future environment and space design with the basic rules of cinematography. Thus, as a result of enabling the acquisition of almost real-like images with very high resolution images supported by 3 dimentional game engines, the transfer of video games to another dimension today constitutes the contribution of this research to the literature.
It is very difficult for the games that use environment and space designs designed without considering the perception of the player and without detailing, to achieve the expected success because they do not provide enough satisfaction for the player. Therefore, in this study, the effect of environment and space design, which is one of the most important factors affecting the success of a game, on player perception was examined.
As a result of the research; In video games, the importance of well-designed environment and space designs that enable the player to interact and move in the game to the success of the game has been emphasized.

References

 • Aarseth, E. (2001). Allegories of space. The question of spatiality in computer games.
 • Amancio, A., & Albinet, M. (2014). Assassin's Creed Unity. Ubisoft. https://www.eurogamer.de/arno-bleibt-ueber-der-erde-ubisoft-arbeitet-an-einem-neuen-update-fuer-assassins-creed-unity Son erişim tarihi: 24/5/2022
 • Amancio, A., & Albinet, M. (2014). Assassin's Creed Unity. Ubisoft. https://assassinscreed.fandom.com/fr/wiki/Palais_de_Justice) Son erişim tarihi: 24/5/2022
 • Amancio, A., & Albinet, M. (2014). Assassin's Creed Unity. Ubisoft. https://www.eurogamer.nl/assassins-creed-unity-releasedatum-uitgesteld) Son erişim tarihi: 24/5/2022
 • Arnheim, R. (1997). Visual thinking. Univ of California Press.
 • Batur, G. Tekstil Tasarımında Raoul Dufy: Moda, Sanat ve Endüstri Birlikteliği. Turkish Journal of Fashion Design and Management, 4(1), 41-60.
 • Berger, J., & Salman, Y. (1986). Görme biçimleri. Yankı Yayınları.
 • Brooker, G., Stone, S., & Halu, Z. Y. (2011). İç mekan tasarımı nedir?. Yapı Endüstri Merkezi.
 • Cevizci, A. (1999). Felsefe sözlüğü (3. baskı). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Ching, F. D. K. (2002). Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen, Çev. Sevgi Lökçe, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.
 • Hudson, C., & Watamaniuk, P. (2010). Mass Effect 2. BioWare. https://imgur.com/yEIomaB Son erimiş tarihi: 21/05/2022
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum, algı ve iletişim. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları.
 • Kalınkara, V. (2006). Tasarım ve dekorasyon. Gazi Kitabevi.
 • Lynch, K. (1964). The image of the city. MIT press.
 • Mace, R.L. 1998, “A Perspective on Universal Design”, Designing for the 21st Century: An International Conference on Universal Design, FAIA.
 • Nitsche, M. (2007, September). Mapping Time in Video Games. In DiGRA Conference.
 • Okur, M., & Aygenc, E. (2017). Video games as teaching and learning tool for environmental and space design. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(3), 977-985.
 • Roth, L. M. (2000). Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Taşçıoğlu, M. (2013). Bir görsel iletişim platformu olarak mekân. Yem Yayın.
 • Türk Dil Kurumu | Sözlük. (n.d.). Türk Dil Kurumu. Retrieved May 24, 2022, from https://sozluk.gov.tr/
 • Webster, A. (2019). Building a better Paris in Assassin's Creed Unity. Retrieved 24 May 2022, from https://www.theverge.com/2014/10/31/7132587/assassins-creed-unity-paris
 • URL 1. Son Erişim Tarihi: 24.06.2022 https://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2022/06/cyberpunk-2077-showcase-4k-flying-cards.jpg
 • URL 2. Son Erişim Tarihi: 24.06.2022 https://api.time.com/wp-content/uploads/2016/11/watch_dogs_2_parkour.jpg
 • URL 3. Son Erişim Tarihi: 17.05.2022 https://store.donanimhaber.com/f3/86/d4/f386d4f199639dccdf429dea9372fe0f.jpg
 • URL 4. Son Erişim Tarihi: 17.05.2022 http://www.thewondersoftheworld.net/images/versailles1.jpg
 • URL 5. Son Erişim Tarihi: 20.05.2022 http://www.theverge.com/2014/10/31/7132587/assassins-creed-unity-paris
 • URL 6. Son Erişim Tarihi: 24.06.2022 https://static.wikia.nocookie.net/thedivision/images/2/2d/Tctd2_capitol_ubisoft_screenshot_6.12tbc.jpg
 • URL7. Son Erişim Tarihi: 24.06.2022 https://worldofpcgames.co/wp-content/uploads/2016/09/The-amazing-sipder-man-2-full-version-pc-game-3.jpg
 • URL 8. Son Erişim Tarihi: 15.05.2022 https://gamerant.com/assassins-creed-unity-e3-demo-preview/
 • URL 9. Son Erişim Tarihi: 24.05.2022 https://assassinscreed.fandom.com/fr/wiki/Palais_de_Justice
 • URL 10. Son Erişim Tarihi: 20.05.2022 https://www.theverge.com/2014/10/31/7132587/assassins-creed-unity-paris
 • URL 11. Son Erişim Tarihi: 24.05.2022 https://www.eurogamer.nl/assassins-creed-unity-releasedatum-uitgesteld
 • URL 12. Son Erişim Tarihi: 24.05.2022 https://www.thephoblographer.com/2014/12/11/damien-hypolite-matches-assassins-creed-unitys-1789-paris-2014-paris/

VİDEO OYUNLARINDA ÇEVRE VE MEKÂN ALGISI

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 1 - 15, 28.02.2023
https://doi.org/10.54976/tjfdm.1148360

Abstract

Günümüzde video oyunları; sanat, tasarım, bilim-teknoloji ve pazarlama stratejilerinin bir arada kullanılmasıyla önemli bir meta’ya dönüşmüştür. Oluşturulan hedef kitle sayesinde ve oyun üreticilerinin büyük kazançlar elde etme hedefleri ile birlikte video oyunları sürekli olarak gelişim göstermektedir. Bu gelişmenin en önemli faktörlerinden birisi, oyun üretim sürecinde oluşturulan çevre ve mekân tasarımlarıdır.
Bu araştırmada, video oyunlarında 2 boyutlu olarak sunulan ancak 3 boyutluymuş gibi algılanan çevre ve mekân tasarımlarının, fiziki dünyada çevre ve mekanların algılanması noktasındaki farklılık ve benzerlikler incelenmiştir. Geçmişte, günümüzde veya gelecekteki ortam ve mekân tasarım kurgusunun sinematografinin temel kurallarıyla birleştirilmesiyle etkili bir anlatı dili oluşturulmaktadır. Böylece 3 boyutlu oyun motorlarının desteklediği çok yüksek çözünürlükteki görüntülerle neredeyse gerçeğe çok yakın görüntülerin elde edilmesine olanak sağlanması sonucunda, günümüzde video oyunlarının başka bir boyuta taşınması bu araştırmanın literatüre katkısını oluşturmaktadır.
Oyuncu algısı dikkate alınmadan, detaylandırılmadan tasarlanmış çevre ve mekân tasarımlarını kullanan oyunların, oyuncu üzerinde yeterli tatmin duygusunu sağlayamadığı için beklenilen başarıyı yakalaması oldukça güçtür. Dolayısıyla bu çalışmada, bir oyunun başarısını etkileyen en önemli faktörlerden bir olan çevre ve mekân tasarımının oyuncu algısı üzerine etkisi incelenmiştir.
Araştırmanın sonucunda; video oyunlarında, oyuncunun oyun içerisinde etkileşimde bulunduğu ve hareket edebilme eylemini gerçekleştirebilmesini sağlayan iyi tasarlanmış çevre ve mekân tasarımları oyunun başarısına katkısının önemine vurgu yapılmıştır.

References

 • Aarseth, E. (2001). Allegories of space. The question of spatiality in computer games.
 • Amancio, A., & Albinet, M. (2014). Assassin's Creed Unity. Ubisoft. https://www.eurogamer.de/arno-bleibt-ueber-der-erde-ubisoft-arbeitet-an-einem-neuen-update-fuer-assassins-creed-unity Son erişim tarihi: 24/5/2022
 • Amancio, A., & Albinet, M. (2014). Assassin's Creed Unity. Ubisoft. https://assassinscreed.fandom.com/fr/wiki/Palais_de_Justice) Son erişim tarihi: 24/5/2022
 • Amancio, A., & Albinet, M. (2014). Assassin's Creed Unity. Ubisoft. https://www.eurogamer.nl/assassins-creed-unity-releasedatum-uitgesteld) Son erişim tarihi: 24/5/2022
 • Arnheim, R. (1997). Visual thinking. Univ of California Press.
 • Batur, G. Tekstil Tasarımında Raoul Dufy: Moda, Sanat ve Endüstri Birlikteliği. Turkish Journal of Fashion Design and Management, 4(1), 41-60.
 • Berger, J., & Salman, Y. (1986). Görme biçimleri. Yankı Yayınları.
 • Brooker, G., Stone, S., & Halu, Z. Y. (2011). İç mekan tasarımı nedir?. Yapı Endüstri Merkezi.
 • Cevizci, A. (1999). Felsefe sözlüğü (3. baskı). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Ching, F. D. K. (2002). Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen, Çev. Sevgi Lökçe, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.
 • Hudson, C., & Watamaniuk, P. (2010). Mass Effect 2. BioWare. https://imgur.com/yEIomaB Son erimiş tarihi: 21/05/2022
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum, algı ve iletişim. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları.
 • Kalınkara, V. (2006). Tasarım ve dekorasyon. Gazi Kitabevi.
 • Lynch, K. (1964). The image of the city. MIT press.
 • Mace, R.L. 1998, “A Perspective on Universal Design”, Designing for the 21st Century: An International Conference on Universal Design, FAIA.
 • Nitsche, M. (2007, September). Mapping Time in Video Games. In DiGRA Conference.
 • Okur, M., & Aygenc, E. (2017). Video games as teaching and learning tool for environmental and space design. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(3), 977-985.
 • Roth, L. M. (2000). Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Taşçıoğlu, M. (2013). Bir görsel iletişim platformu olarak mekân. Yem Yayın.
 • Türk Dil Kurumu | Sözlük. (n.d.). Türk Dil Kurumu. Retrieved May 24, 2022, from https://sozluk.gov.tr/
 • Webster, A. (2019). Building a better Paris in Assassin's Creed Unity. Retrieved 24 May 2022, from https://www.theverge.com/2014/10/31/7132587/assassins-creed-unity-paris
 • URL 1. Son Erişim Tarihi: 24.06.2022 https://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2022/06/cyberpunk-2077-showcase-4k-flying-cards.jpg
 • URL 2. Son Erişim Tarihi: 24.06.2022 https://api.time.com/wp-content/uploads/2016/11/watch_dogs_2_parkour.jpg
 • URL 3. Son Erişim Tarihi: 17.05.2022 https://store.donanimhaber.com/f3/86/d4/f386d4f199639dccdf429dea9372fe0f.jpg
 • URL 4. Son Erişim Tarihi: 17.05.2022 http://www.thewondersoftheworld.net/images/versailles1.jpg
 • URL 5. Son Erişim Tarihi: 20.05.2022 http://www.theverge.com/2014/10/31/7132587/assassins-creed-unity-paris
 • URL 6. Son Erişim Tarihi: 24.06.2022 https://static.wikia.nocookie.net/thedivision/images/2/2d/Tctd2_capitol_ubisoft_screenshot_6.12tbc.jpg
 • URL7. Son Erişim Tarihi: 24.06.2022 https://worldofpcgames.co/wp-content/uploads/2016/09/The-amazing-sipder-man-2-full-version-pc-game-3.jpg
 • URL 8. Son Erişim Tarihi: 15.05.2022 https://gamerant.com/assassins-creed-unity-e3-demo-preview/
 • URL 9. Son Erişim Tarihi: 24.05.2022 https://assassinscreed.fandom.com/fr/wiki/Palais_de_Justice
 • URL 10. Son Erişim Tarihi: 20.05.2022 https://www.theverge.com/2014/10/31/7132587/assassins-creed-unity-paris
 • URL 11. Son Erişim Tarihi: 24.05.2022 https://www.eurogamer.nl/assassins-creed-unity-releasedatum-uitgesteld
 • URL 12. Son Erişim Tarihi: 24.05.2022 https://www.thephoblographer.com/2014/12/11/damien-hypolite-matches-assassins-creed-unitys-1789-paris-2014-paris/

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Mine OKUR
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1932-7455
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


Raif KIZIL
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8747-0352
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Publication Date February 28, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Okur, M. & Kızıl, R. (2023). VİDEO OYUNLARINDA ÇEVRE VE MEKÂN ALGISI . Turkish Journal of Fashion Design and Management , 5 (1) , 1-15 . DOI: 10.54976/tjfdm.1148360

Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM) Dergisi, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından yayınlanmaktadır.