Review
BibTex RIS Cite

TEKNİK VE AKILLI TEKSTİLLERİN SPOR GİYSİ TASARIMINDA KULLANIMI

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 105 - 124, 30.06.2023
https://doi.org/10.54976/tjfdm.1289329

Abstract

Değişen yaşam tarzı ile spor yapan insan sayısı ve spora ayrılan süre her geçen gün artmaktadır. Gelişen teknoloji tüketicilerin giysilerden beklentileri üzerinde etkili olmuştur. Kullanıcılar spor giysilerden estetik özelliklerin yanında fonksiyonel özellikler de beklemektedir. Teknik ve akıllı tekstillerin spor giysilerdeki kullanımının yaygınlaşması ile tüketicilerin bu beklentileri aynı anda karşılanabilmektedir. Yüksek konfor özellikleri ve kolay bakım tüm spor giysilerden temel beklenti haline gelmiştir. Ticari olarak çevresel etkilere tepki veren ya da performans ölçümü yapan spor giysiler pazarda yer almaktadır. Spor giysi pazarındaki rekabet ve pazarın büyüme trendleri göz önüne alındığında tasarımcıların teknik/ akıllı tekstiller ile ilgili gelişmeleri takip etmelerinin oldukça önemli olduğu görülmektedir. Bu çalışmada teknik ve akıllı tekstil ürünleri tanımlanarak sınıflandırılmış, bu tekstil ürünlerinin kullanımı ile fonksiyonel özellik kazandırılmış spor giysiler değerlendirilmiştir. Çalışma Pazar trendleri doğrultusunda spor giysi tasarım taleplerini farklı örnek uygulamalar ile incelemektedir.

References

 • Angelucci, A., Cavicchioli, M., Cintorrino, I.A., Lauricella, G., Rossi, C., Strati, S., Aliverti, A., 2021. “Smart Textiles and Sensorized Garments for Physiological Monitoring: A Review of Available Solutions and Techniques”. Sensors, 21, pp. 814-837.
 • Bryson, D., 2009. “Designing smart clothing for the body”. J. McCann, D. Bryson (Eds.), Smart Clothes and Wearable Technology, pp. 95–107, Woodhead Publishing, England.
 • Byrne C., 2000. “Technical textiles market – an overview” Horrocks, A. R., Anands, S. C.(Eds.) Technical Textiles Handbook, pp. 1-23, The Textile Institute, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England
 • Dervojeda K., Lengton M., Koonstra A., 2017. “Smart Textıles For Sports, Report on promising KETs-based products nr. 1”, June 2017, KETs Observatory Phase II.
 • Di Rienzo M, Meriggi P, Rizzo F, Castiglioni P, Lombardi C, Ferratini M, Parati G., 2010. “Textile Technology for the Vital Signs Monitoring in Telemedicine and Extreme Environments”. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 14(3), pp. 711–717.
 • Erdem İşmal, Ö., Yüksel, E., 2016. “Tekstil ve Moda Tasarımına Teknolojik Bir Yaklaşım: Akıllı ve Renk Değiştiren Tekstiller”, Y E D İ : S A N A T , T A S A R I M V E B İ L İ M D E R G İ S İ, YAZ 2016, SAYI 16, ss. 87-98
 • Gök M. O., Bilira M. Z., Gürcüm B. H., 2015. “Shape-Memory Applications in Textile Design” Procedia- Social and Behavioral Sciences, 195, pp. 2160 – 2169.
 • Gupta D., 2011. “Functional clothing – Definition and classification”, Indian Journal of Fibre and Textile Research, 36, pp. 321-326.
 • Honarvar M. G., Latifi M., 2017. “Overview of wearable electronics and smart textiles”, The Journal of The Textile Institute, 108:4 pp 631-652
 • https://dowe-sportswear.com
 • https://fashnerd.com/2017/04/vitali-smart-bra/
 • https://komodotec.com/best-hrv-monitor/
 • https://www.arion.run/studio/
 • https://www.aviarcollection.com
 • https://www.catapultsports.com/solutions/catapult-one
 • https://www.columbia.com
 • https://www.dupont.com/
 • https://www.gore-tex.com/
 • https://www.heiq.com/
 • https://www.hexoskin.com/
 • https://www.hexoskin.com/
 • https://www.invista.com/
 • https://www.mcf.co.jp/wp-content/uploads/2021/07/diaplex_en-1.pdf
 • https://www.mdc-sport.com
 • https://www.outlast.com
 • https://www.polar.com/en/sensors/h10-heart-rate-sensor
 • https://www.qardio.com/qardiocore-wearable-ecg-ekg-monitor-iphone/
 • https://www.rei.com https://www.schoeller-textiles.com/en/technologies/energear
 • https://www.schoeller-textiles.com/en/textiles/sport
 • https://www.sensoriafitness.com/
 • https://www.sportstextiles.toray/en/
 • https://www.textileblog.com/application-of-phase-change-materials-in-smart-textile/
 • https://www.trendhunter.com/trends/autumnal-outdoor-ready-footwear
 • https://www.trendhunter.com/trends/motion-responsive-sportswear-responsive-textiles-with-motion-sensitive-disp
 • https://www.wearablex.com/pages/how-it-works
 • Jhanji Y., 2021. “Sportswear: Acumen of Raw Materials, Designing, Innovative and Sustainable Concepts”, Kumar, B. (Ed.). Textiles for Functional Applications. IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.91596, https://www.intechopen.com/chapters/79278, Erişim Tarihi: 24. 03.2023.
 • Lam Po Tang, S., 2015, “Wearable sensors for sports performance”. Roshan Shishoo (Ed.) Textiles for Sportswear; pp. 169–196. Woodhead Publishing, England
 • Mattila H., 2006. “1- Intelligent textiles and clothing – a part of our intelligent ambience”, Mattila, H.R. (Ed.) Intelligent Textiles and Clothing, pp. 1-4, Woodhead Publishing Series in Textiles, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, England
 • McCann J., 2009. “The garment design process for smart clothing: from fibre selection through to product launch”, J. McCann, D. Bryson (Eds.), Smart Clothes and Wearable Technology, pp. 70–94, Woodhead Publishing, England.
 • Mecit, D., Ilgaz, S., Duran, D., Başal, G., Gülümser, T., Tarakçıoğlu I., 2007. “Teknik tekstiller ve kullanım alanları (Bölüm 1)”, Tekstil ve Konfeksiyon, 2/2007, ss.79-82.
 • Meriç, D. & Üreyen, M., E., 2019. “Akıllı Tekstil Malzemelerinin Tekstil ve Moda Tasarımına Katkıları”, International Social Sciences Studies Journal, 5(30), ss. 535-545.
 • Meriç, D., 2016. “Akıllı Tekstillerin Ürün Tasarımında Kullanım Alanları ve Moda Tasarımına Yönelik Uygulamalar”, (Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalı Moda Tasarımı Programı, Eskişehir.
 • Önlü. N, Halaçeli. H., 2007. ‘’İleri teknoloji Ürünü Tekstillerde Tasarım, Günümüz Modasındaki Yeri ve Önemi’’, III. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi, İstanbul. 2007, ss 72-80
 • Özdil N., Anand S., 2014. “Spor ve Aktif Giyimde Kullanılan Tekstil Malzeme ve Ürünlerinde Son Gelişmeler” Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8(3), pp. 68-83
 • Scataglini, S., Moorhead, A. P., Feletti, F.,2020, “A Systematic Review of Smart Clothing in Sports: Possible Applications to Extreme Sports Muscles”, Ligaments and Tendons Journal;10 (2), pp. 333-342.
 • Steffen, D., Adler F. & Marin, A.W., 2009. “Smart semantics: Product semantics of smart clothes”, IASDR, Seoul, Korean Society of Design Science, pp. 79-88.
 • Tao, X.M., 2001. “Smart technology for textiles and clothing-introduction and overview”, (Ed. X.M. Tao), Smart fibres, fabrics and clothing: fundamentals and applications, pp. 1-7, Woodhead Publishing Limited, Cambridge.
 • Technavio Reports, https://www.prnewswire.com/news-releases/sportech-textiles-market---31-of-growth-to-originate-from-apacdriven-by-the-increasing-demand-for-sports-apparel-17000-technavio-reports-301503133.html, Erişim Tarihi: 14.03.2023.

THE USE OF TECHNICAL AND SMART TEXTILES IN SPORTS CLOTHING DESIGN

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 105 - 124, 30.06.2023
https://doi.org/10.54976/tjfdm.1289329

Abstract

With the changing lifestyle, the number of people doing sports and the time allocated to sports are increasing day by day. Developing technology has had an impact on consumers' expectations from clothing. Users expect functional features as well as aesthetic features from sportswear. With the widespread use of technical and smart textiles in sportswear, these expectations of consumers can be met at the same time. High levels of comfort and easy care have become the basic expectation from all sportswear. Sportswear that reacts to environmental influences or measures performance commercially is available in the market. Considering the competition in the sportswear market and the growth trends of the market, it is seen that it is very important for designers to follow the developments related to technical / smart textiles. In this study, technical and smart textile products have been defined and classified, and sportswear that has functional properties with the use of these textile products has been evaluated. The study examines sportswear design demands with different sample applications in line with market trends.

References

 • Angelucci, A., Cavicchioli, M., Cintorrino, I.A., Lauricella, G., Rossi, C., Strati, S., Aliverti, A., 2021. “Smart Textiles and Sensorized Garments for Physiological Monitoring: A Review of Available Solutions and Techniques”. Sensors, 21, pp. 814-837.
 • Bryson, D., 2009. “Designing smart clothing for the body”. J. McCann, D. Bryson (Eds.), Smart Clothes and Wearable Technology, pp. 95–107, Woodhead Publishing, England.
 • Byrne C., 2000. “Technical textiles market – an overview” Horrocks, A. R., Anands, S. C.(Eds.) Technical Textiles Handbook, pp. 1-23, The Textile Institute, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England
 • Dervojeda K., Lengton M., Koonstra A., 2017. “Smart Textıles For Sports, Report on promising KETs-based products nr. 1”, June 2017, KETs Observatory Phase II.
 • Di Rienzo M, Meriggi P, Rizzo F, Castiglioni P, Lombardi C, Ferratini M, Parati G., 2010. “Textile Technology for the Vital Signs Monitoring in Telemedicine and Extreme Environments”. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 14(3), pp. 711–717.
 • Erdem İşmal, Ö., Yüksel, E., 2016. “Tekstil ve Moda Tasarımına Teknolojik Bir Yaklaşım: Akıllı ve Renk Değiştiren Tekstiller”, Y E D İ : S A N A T , T A S A R I M V E B İ L İ M D E R G İ S İ, YAZ 2016, SAYI 16, ss. 87-98
 • Gök M. O., Bilira M. Z., Gürcüm B. H., 2015. “Shape-Memory Applications in Textile Design” Procedia- Social and Behavioral Sciences, 195, pp. 2160 – 2169.
 • Gupta D., 2011. “Functional clothing – Definition and classification”, Indian Journal of Fibre and Textile Research, 36, pp. 321-326.
 • Honarvar M. G., Latifi M., 2017. “Overview of wearable electronics and smart textiles”, The Journal of The Textile Institute, 108:4 pp 631-652
 • https://dowe-sportswear.com
 • https://fashnerd.com/2017/04/vitali-smart-bra/
 • https://komodotec.com/best-hrv-monitor/
 • https://www.arion.run/studio/
 • https://www.aviarcollection.com
 • https://www.catapultsports.com/solutions/catapult-one
 • https://www.columbia.com
 • https://www.dupont.com/
 • https://www.gore-tex.com/
 • https://www.heiq.com/
 • https://www.hexoskin.com/
 • https://www.hexoskin.com/
 • https://www.invista.com/
 • https://www.mcf.co.jp/wp-content/uploads/2021/07/diaplex_en-1.pdf
 • https://www.mdc-sport.com
 • https://www.outlast.com
 • https://www.polar.com/en/sensors/h10-heart-rate-sensor
 • https://www.qardio.com/qardiocore-wearable-ecg-ekg-monitor-iphone/
 • https://www.rei.com https://www.schoeller-textiles.com/en/technologies/energear
 • https://www.schoeller-textiles.com/en/textiles/sport
 • https://www.sensoriafitness.com/
 • https://www.sportstextiles.toray/en/
 • https://www.textileblog.com/application-of-phase-change-materials-in-smart-textile/
 • https://www.trendhunter.com/trends/autumnal-outdoor-ready-footwear
 • https://www.trendhunter.com/trends/motion-responsive-sportswear-responsive-textiles-with-motion-sensitive-disp
 • https://www.wearablex.com/pages/how-it-works
 • Jhanji Y., 2021. “Sportswear: Acumen of Raw Materials, Designing, Innovative and Sustainable Concepts”, Kumar, B. (Ed.). Textiles for Functional Applications. IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.91596, https://www.intechopen.com/chapters/79278, Erişim Tarihi: 24. 03.2023.
 • Lam Po Tang, S., 2015, “Wearable sensors for sports performance”. Roshan Shishoo (Ed.) Textiles for Sportswear; pp. 169–196. Woodhead Publishing, England
 • Mattila H., 2006. “1- Intelligent textiles and clothing – a part of our intelligent ambience”, Mattila, H.R. (Ed.) Intelligent Textiles and Clothing, pp. 1-4, Woodhead Publishing Series in Textiles, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, England
 • McCann J., 2009. “The garment design process for smart clothing: from fibre selection through to product launch”, J. McCann, D. Bryson (Eds.), Smart Clothes and Wearable Technology, pp. 70–94, Woodhead Publishing, England.
 • Mecit, D., Ilgaz, S., Duran, D., Başal, G., Gülümser, T., Tarakçıoğlu I., 2007. “Teknik tekstiller ve kullanım alanları (Bölüm 1)”, Tekstil ve Konfeksiyon, 2/2007, ss.79-82.
 • Meriç, D. & Üreyen, M., E., 2019. “Akıllı Tekstil Malzemelerinin Tekstil ve Moda Tasarımına Katkıları”, International Social Sciences Studies Journal, 5(30), ss. 535-545.
 • Meriç, D., 2016. “Akıllı Tekstillerin Ürün Tasarımında Kullanım Alanları ve Moda Tasarımına Yönelik Uygulamalar”, (Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalı Moda Tasarımı Programı, Eskişehir.
 • Önlü. N, Halaçeli. H., 2007. ‘’İleri teknoloji Ürünü Tekstillerde Tasarım, Günümüz Modasındaki Yeri ve Önemi’’, III. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi, İstanbul. 2007, ss 72-80
 • Özdil N., Anand S., 2014. “Spor ve Aktif Giyimde Kullanılan Tekstil Malzeme ve Ürünlerinde Son Gelişmeler” Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8(3), pp. 68-83
 • Scataglini, S., Moorhead, A. P., Feletti, F.,2020, “A Systematic Review of Smart Clothing in Sports: Possible Applications to Extreme Sports Muscles”, Ligaments and Tendons Journal;10 (2), pp. 333-342.
 • Steffen, D., Adler F. & Marin, A.W., 2009. “Smart semantics: Product semantics of smart clothes”, IASDR, Seoul, Korean Society of Design Science, pp. 79-88.
 • Tao, X.M., 2001. “Smart technology for textiles and clothing-introduction and overview”, (Ed. X.M. Tao), Smart fibres, fabrics and clothing: fundamentals and applications, pp. 1-7, Woodhead Publishing Limited, Cambridge.
 • Technavio Reports, https://www.prnewswire.com/news-releases/sportech-textiles-market---31-of-growth-to-originate-from-apacdriven-by-the-increasing-demand-for-sports-apparel-17000-technavio-reports-301503133.html, Erişim Tarihi: 14.03.2023.
There are 48 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Wearable Materials
Journal Section Review Articles
Authors

Zehra Evrim Kanat 0000-0001-8538-3765

Early Pub Date June 30, 2023
Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Kanat, Z. E. (2023). TEKNİK VE AKILLI TEKSTİLLERİN SPOR GİYSİ TASARIMINDA KULLANIMI. Turkish Journal of Fashion Design and Management, 5(2), 105-124. https://doi.org/10.54976/tjfdm.1289329

Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM) Dergisi, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından yayınlanmaktadır.