Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

DESTRUCTION OF BIOLOGICAL WEAPONS BY GAMMA RADIATION

Year 2019, Volume 31, Issue 1, 30 - 41, 26.06.2019

Abstract

The mechanistic aspects of the radiation induced inactivation process of microorganisms were analyzed; a reaction mechanism was proposed, and accordingly a dose-dependent inactivation kinetics was developed for the inactivation and sterilization of microbial weapons. The kinetic model was validated using experimental survival values of Bacillus anthracis 34F2 sterne. Dried samples of Bacillus anthracis 34F2 sterne spores mixed with non-fat milk were irradiated at 0-31 kGy gamma radiation doses at 25 oC and then eluted with buffered peptone water, and plated on tryptic soy agar by the pour technique in petri dishes. The plates were then incubated at 37 oC for 18-24 h and microorganism colonies were counted. By using the experimental survival data in the developed kinetic model, the inactivation parameters including initial cell number in a microorganism colony (no: 3.17 cells/CFU), radiation sensitivity (G: 0.45 kGy-1), threshold dose (De: 2.59 kGy), decimal reduction dose (D10: 5.18 kGy), sterility assurance dose (DSAL: 31.05 kGy), and minimum sterilization dose (DMRD: 62.10 kGy) were evaluated. These parameters were correlated with each other and the proposed mechanism and their values were compared with literature. By using the numerical values of kinetic parameters in the model equation, the dose dependent inactivation kinetics of Bacillus anthracis 34F2 sterne was simulated and compared with experimental data.  Correlation coefficient (r: 0.9709) of the inactivation line indicated that the kinetic equations and corresponding mechanism were acceptable (p<0.01) for describing the dose dependent inactivation processes of Bacillus anthracis 34F2 sterne. It is concluded that developed model and model parameters can be used for the process efficacy control and dose setting for radiation sterilization of biological weapons.

References

  • 1) Diehl, J. F. (1990). Biological effects of ionizing radiation, In: Safety of irradiated foods. Diehl, J. F. (ed.), Marcel-Dekker Inc., 95-136, NY. 2) Gazso L. G., Ponta C. C., (2005). Radiation Inactivation Of Bioterrorism Agents, IOS press, Amsterdam, 132-1433) Halkman,H.B.D., Kozat, P. (2005). Gıdalarda Radyasyon Uygulamalarının Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi. Gıda Der., 30(6);409-416.4) Lea, D.E. (1955) Action of Radiation on Living Cells, 2nd ed. Cambridge University Press, 234-265.5) Lefevre, P.C., (1977). Note sur les conséquences pratiques de la lyophilisation des spores de Bacillus anthracis., Rev. Elev. Med. Vet. Pays Trop., 30, 2, 135-39. 6) Prockop LD. (2006). Weapons of mass destruction: Overview of the CBRNE’s (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives). J Neurol Sci. , 1;249(1):50-4.7) Suzanne RW, Edward M, Eitzen J.R. (1999). Hazardous materials. Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. North Carolina: McGraw Hill, 1201-14.8) Tükenmez, İ., Ersen, M.S., Bakioğlu, A.T., Biçer, A., Pamuk, V., (1997). Dose dependent oxidation kinetics of lipids in fish during irradiation processing, Radiat. Phys. Chem.,50,407-4149) Wheelis M, Rózsa L, Dando M (2006). Deadly Cultures: Biological Weapons Since 1945. Harvard University Press. pp. 284–293, 301–303.10) WHO guidance, (2004). Public health response to biological and chemical weapons, 221.11) William PB, Deanna D, Jay L.S., (2002). Biologic and chemical weapons of mass destruction. Emerg Med Clin N Am, 20: 975-993.

BİYOLOJİK SİLAHLARIN GAMA RADYASYONUYLA İMHASI

Year 2019, Volume 31, Issue 1, 30 - 41, 26.06.2019

Abstract

Mikroorganizmaların radyasyona bağlı inaktivasyon prosesinin mekanistik özellikleri analiz edildi; bir reaksiyon mekanizması önerildi ve bu mekanizmaya uygun olarak mikrobiyal silahların etkisiz hale getirilmesi ve sterilizasyonu için doza bağlı bir inaktivasyon kinetiği çıkarıldı. Kinetik model, Bacillus anthracis 34F2 sterne’in canlı kalan deneysel konsantrasyon değerleri kullanılarak doğrulandı. Yağsız süt ile karıştırıldıktan sonra kurutulmuş Bacillus anthracis 34F2 sterne örnekleri, 25 °C'de 0-31 kGy gama radyasyon dozlarında ışınlandı ve daha sonra tamponlanmış peptonlu suyla yıkanarak alındı ve petri kaplarındaki triptik soy agar üzerine dökme yöntemiyle kaplanarak ekildi. Petri kapları daha sonra 37 °C'de 18-24 saat inkübe edildi ve mikroorganizma kolonileri sayıldı. Geliştirilen kinetik modelde deneysel canlı kalan koloni verileri kullanılarak, bir mikroorganizma kolonisinde başlangıçtaki hücre sayısı (no: 3.17 hücre / CFU), radyasyon hassasiyeti (G: 0.45 kGy-1), eşik dozu (De : 2.59 kGy), ondalık azalma dozu (D10: 5.18 kGy), sterilite güvence dozu (DSAL: 31.05 kGy) ve minimum sterilizasyon dozu (DMRD: 62.10 kGy) hesaplandı. Bu parametreler birbirleriyle ve önerilen reaksiyon mekanizmasıyla ilişkilendirildi, değerleri başka çalışmalarda rapor edilmiş değerlerle karşılaştırıldı. Model eşitliğinde kinetik parametrelerinin sayısal değerleri kullanılarak Bacillus anthracis 34F2 sterne’in doza bağımlı inaktivasyon kinetiği simüle edildi ve deneysel verilerle karşılaştırıldı. İnaktivasyon doğrusunun korelasyon katsayısı (r: 0.9709),  kinetik denklemlerin ve karşılık gelen mekanizmanın Bacillus anthracis 34F2 sterne’in doza bağlı inaktivasyon proseslerini tarif etmek için uygun olduğunu (P <0.001) gösterdi. Önerilen model ve model parametrelerinin biyolojik silahların radyasyonla sterilizasyonu için proses etkinliği kontrolü ve doz ayarlamada kullanılabileceği sonucuna varıldı.


References

  • 1) Diehl, J. F. (1990). Biological effects of ionizing radiation, In: Safety of irradiated foods. Diehl, J. F. (ed.), Marcel-Dekker Inc., 95-136, NY. 2) Gazso L. G., Ponta C. C., (2005). Radiation Inactivation Of Bioterrorism Agents, IOS press, Amsterdam, 132-1433) Halkman,H.B.D., Kozat, P. (2005). Gıdalarda Radyasyon Uygulamalarının Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi. Gıda Der., 30(6);409-416.4) Lea, D.E. (1955) Action of Radiation on Living Cells, 2nd ed. Cambridge University Press, 234-265.5) Lefevre, P.C., (1977). Note sur les conséquences pratiques de la lyophilisation des spores de Bacillus anthracis., Rev. Elev. Med. Vet. Pays Trop., 30, 2, 135-39. 6) Prockop LD. (2006). Weapons of mass destruction: Overview of the CBRNE’s (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives). J Neurol Sci. , 1;249(1):50-4.7) Suzanne RW, Edward M, Eitzen J.R. (1999). Hazardous materials. Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. North Carolina: McGraw Hill, 1201-14.8) Tükenmez, İ., Ersen, M.S., Bakioğlu, A.T., Biçer, A., Pamuk, V., (1997). Dose dependent oxidation kinetics of lipids in fish during irradiation processing, Radiat. Phys. Chem.,50,407-4149) Wheelis M, Rózsa L, Dando M (2006). Deadly Cultures: Biological Weapons Since 1945. Harvard University Press. pp. 284–293, 301–303.10) WHO guidance, (2004). Public health response to biological and chemical weapons, 221.11) William PB, Deanna D, Jay L.S., (2002). Biologic and chemical weapons of mass destruction. Emerg Med Clin N Am, 20: 975-993.

Details

Primary Language English
Subjects Physics, Applied
Journal Section Articles
Authors

İbrahim TÜKENMEZ> (Primary Author)

Türkiye


Özge Birden KIRCI This is me

Publication Date June 26, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 31, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { tjns571178, journal = {Turkish Journal of Nuclear Sciences}, eissn = {2791-7185}, address = {Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı, No: 192 Çankaya / Ankara 06510}, publisher = {T.C. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu}, year = {2019}, volume = {31}, number = {1}, pages = {30 - 41}, title = {DESTRUCTION OF BIOLOGICAL WEAPONS BY GAMMA RADIATION}, key = {cite}, author = {Tükenmez, İbrahim and Kırcı, Özge Birden} }
APA Tükenmez, İ. & Kırcı, Ö. B. (2019). DESTRUCTION OF BIOLOGICAL WEAPONS BY GAMMA RADIATION . Turkish Journal of Nuclear Sciences , 31 (1) , 30-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjns/issue/46345/571178
MLA Tükenmez, İ. , Kırcı, Ö. B. "DESTRUCTION OF BIOLOGICAL WEAPONS BY GAMMA RADIATION" . Turkish Journal of Nuclear Sciences 31 (2019 ): 30-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjns/issue/46345/571178>
Chicago Tükenmez, İ. , Kırcı, Ö. B. "DESTRUCTION OF BIOLOGICAL WEAPONS BY GAMMA RADIATION". Turkish Journal of Nuclear Sciences 31 (2019 ): 30-41
RIS TY - JOUR T1 - DESTRUCTION OF BIOLOGICAL WEAPONS BY GAMMA RADIATION AU - İbrahimTükenmez, Özge BirdenKırcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Nuclear Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 41 VL - 31 IS - 1 SN - -2791-7185 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Nuclear Sciences DESTRUCTION OF BIOLOGICAL WEAPONS BY GAMMA RADIATION %A İbrahim Tükenmez , Özge Birden Kırcı %T DESTRUCTION OF BIOLOGICAL WEAPONS BY GAMMA RADIATION %D 2019 %J Turkish Journal of Nuclear Sciences %P -2791-7185 %V 31 %N 1 %R %U
ISNAD Tükenmez, İbrahim , Kırcı, Özge Birden . "DESTRUCTION OF BIOLOGICAL WEAPONS BY GAMMA RADIATION". Turkish Journal of Nuclear Sciences 31 / 1 (June 2019): 30-41 .
AMA Tükenmez İ. , Kırcı Ö. B. DESTRUCTION OF BIOLOGICAL WEAPONS BY GAMMA RADIATION. Turkish Journal of Nuclear Sciences. 2019; 31(1): 30-41.
Vancouver Tükenmez İ. , Kırcı Ö. B. DESTRUCTION OF BIOLOGICAL WEAPONS BY GAMMA RADIATION. Turkish Journal of Nuclear Sciences. 2019; 31(1): 30-41.
IEEE İ. Tükenmez and Ö. B. Kırcı , "DESTRUCTION OF BIOLOGICAL WEAPONS BY GAMMA RADIATION", Turkish Journal of Nuclear Sciences, vol. 31, no. 1, pp. 30-41, Jun. 2019