PDF EndNote BibTex RIS Cite

-

Year 2013, Volume 3, Issue 3, 9 - 17, 01.09.2013

Abstract

Nowadays, great changes have been lived also in marketing field as the other fields had. The developments which had been lived together with globalization such as technological developments rapid increase of population, socio-economic changes in population, socio-economic choupes in population, have been caused the diversification of needs and wants. So the behaviour of purchasing is effected by the factors of social, cultural, pysicological that individuals hasn’t been shown homogen spesification. As a result of that diffirent purchasing activities have been occured changing from one to one. In this research, factors that affect consumer behavior, the analysis of foundation universities ads and analyzes, psychological factors determining the choice of high school seniors and college students were examined to compare with the results of the survey.

References

 • Türk, Z., (2004), “Tüketici Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler ve Perakendeci Markası Üzerine Bir Alan Çalışması”, Muğla, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Polat, M., (2006), “ Tüketicilerin Reklam İzleme Alışkanlıkları ve Reklama Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Saha Çalışması”, Sakarya, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tek, Ö.B., (1997), “Pazarlama İlkeleri”, İzmir, Beta Basım Yayım.
 • Erciş, M. S., (30/2010), “Pazarlama İletişiminde Motivasyonun Önemi ve Çok Uluslu Alışveriş Merkezi Örneği”, İstanbul, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi.
 • İlgi Eldem, Ü., (2009), “Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi”, İstanbul, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aydın, D. (2011), “ Reklam Hafızası”, Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • Seybold, P.B., (2003), “ Brand Child Günümüz Dünya Çocuklarının Satınalma Güçleri, Tüketim Tercihleri ve Markalarla Olan İlişkileri”, İstanbul, Csa Yayın Ajansı.
 • Usal, A.ve Kuşluvan, Z., (1998), “Davranış Bilimleri Sosyal Psikoloji” , İzmir, Barış Yayınları.
 • Yücedağ, K., (2005), “Tüketici Davranışı, İnsana Özgü İhtiyaçlar ve Hedorik Tüketim”, Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü. İslamoğlu, A. H. ve Altunışık, R., (2010), “Tüketici Davranışları”, İstanbul, Beta Yayıncılık.
 • Temel, S., (2006), “Televizyon Reklamlarının Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkilerinin Üniversite Öğrencileri Bağlamında Araştırılması”, Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akay, A., (2003), “Otomobil Pazarında Tüketici Davranışları: Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Tespitine Yönelik Amprik Bir Araştırma”,Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ulu, B. B., (2007), “Televizyon Reklamlarında Star Kullanımının Tüketiciler Üzerine Etkisi: İzmir İlinde Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Uygulama”, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

REKLAM İLETİLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI BELİRLEYEN PSİKOLOJİK ETMENLER: ÜNİVERSİTELERİN GAZETE REKLAMLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ

Year 2013, Volume 3, Issue 3, 9 - 17, 01.09.2013

Abstract

References

 • Türk, Z., (2004), “Tüketici Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler ve Perakendeci Markası Üzerine Bir Alan Çalışması”, Muğla, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Polat, M., (2006), “ Tüketicilerin Reklam İzleme Alışkanlıkları ve Reklama Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Saha Çalışması”, Sakarya, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tek, Ö.B., (1997), “Pazarlama İlkeleri”, İzmir, Beta Basım Yayım.
 • Erciş, M. S., (30/2010), “Pazarlama İletişiminde Motivasyonun Önemi ve Çok Uluslu Alışveriş Merkezi Örneği”, İstanbul, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi.
 • İlgi Eldem, Ü., (2009), “Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi”, İstanbul, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aydın, D. (2011), “ Reklam Hafızası”, Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • Seybold, P.B., (2003), “ Brand Child Günümüz Dünya Çocuklarının Satınalma Güçleri, Tüketim Tercihleri ve Markalarla Olan İlişkileri”, İstanbul, Csa Yayın Ajansı.
 • Usal, A.ve Kuşluvan, Z., (1998), “Davranış Bilimleri Sosyal Psikoloji” , İzmir, Barış Yayınları.
 • Yücedağ, K., (2005), “Tüketici Davranışı, İnsana Özgü İhtiyaçlar ve Hedorik Tüketim”, Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü. İslamoğlu, A. H. ve Altunışık, R., (2010), “Tüketici Davranışları”, İstanbul, Beta Yayıncılık.
 • Temel, S., (2006), “Televizyon Reklamlarının Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkilerinin Üniversite Öğrencileri Bağlamında Araştırılması”, Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akay, A., (2003), “Otomobil Pazarında Tüketici Davranışları: Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Tespitine Yönelik Amprik Bir Araştırma”,Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ulu, B. B., (2007), “Televizyon Reklamlarında Star Kullanımının Tüketiciler Üzerine Etkisi: İzmir İlinde Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Uygulama”, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Vildan ASLAN This is me

Publication Date September 1, 2013
Submission Date July 22, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2013, Volume 3, Issue 3

Cite

APA Aslan, V. (2013). REKLAM İLETİLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI BELİRLEYEN PSİKOLOJİK ETMENLER: ÜNİVERSİTELERİN GAZETE REKLAMLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ . Turkish Online Journal of Design Art and Communication , 3 (3) , 9-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tojdac/issue/13014/156801


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png