ISSN: 2792-0518
e-ISSN: 2822-2334
Founded: 2022
Publisher: Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Derneği
Cover Image
       

Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi - TRAD, Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Derneği’ne ait; terörizm, radikalleşme, terörizmle mücadele, radikalleşme ile mücadele, şiddete varan aşırıcılık ve bu konuları kapsayan güvenlik çalışmalarına yer veren, ulusal, hakemli, akademik ve bilimsel bir dergidir. Dergide analitik ve özgün çalışmalar ile kitap incelemeleri yayımlanmaktadır. Dergi yayımlandıktan en geç 15 gün içerisinde Milli Kütüphane Derleme Müdürlüğüne altı nüsha gönderilmekte ve ayrıca Milli Kütüphane Elektronik Yayın Derleme Sistemine yüklenmektedir.


Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi - TRAD, yayımladığı çalışmalar ile terörizm ve radikalleşme konularında akademik bilgi düzeyini artırmayı, Türkiye’de terörizm ve radikalleşme olgularına özgün kavramlar geliştirilmesine katkıda bulunmayı ve bu alanlardaki akademik çalışmalar için başvuru platformu oluşturmayı amaçlamaktadır.

Terörizm ve radikalleşme alanlarında literatüre katkıda bulunma ve alandaki boşluğu doldurma hedefi ile yayın hayatına başlayan Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi - TRAD, Türkiye’de ve uluslararası düzeyde saygın bir yer edinmeyi ve referans gösterilen bir dergi olmayı hedeflemektedir.

2023 - Volume: 2 Issue: 2