PDF EndNote BibTex RIS Cite

YAZILIM DESTEĞİ İLE KANTİTATİF KARAR VERME: SİYASİ PARTİLERDE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Year 2011, Volume 12, Issue 2, 84 - 100, 05.08.2016

Abstract

Karmaşık yapıdaki karar problemlerini ele almak konusunda klasik mantık ve klasik küme kavramı yetersiz kalmaktadır. Bulanık mantık, bu ihtiyaca etkili biçimde cevap vermektedir. Araştırmalar göstermektedir ki parti içi aday belirleme süreçlerinde kararlar genellikle merkezden bir yönetim vasıtasıyla sezgisel olarak alınmaktadır. Bu çalışmada, aslında bulanık girdileri olan parti içi aday gösterme süreçleri kantitatif bir analiz ile ele alınmakta, rasyonel ve objektif bir yöntem önerilmektedir. Çalışmada bir parti için aday belirleme sürecinde adayın sahip olması gereken özellikler belirlenmiş, bu özelliklerin önem derecesi uzman görüşü ile saptanmış ve uygun bir çözüm modeli önerilmiştir. Bu çözüm modeli bir web tabanlı bir bilgisayar program ile desteklenmiştir.

References

 • ALTAŞ, İsmail H., Bulanık Mantık: Bulanıklılık Kavramı, Bileşim Yayıncılık, İstanbul, 1999.
 • AYDIN, M. A., Milletvekili adaylarının Belirlenme Usülü ve Önseçim, Yasama Dergisi, sayı:5, s.4, 2007.
 • BAYKAL, N., BEYAN T., Bulanık Mantık İlke ve Temelleri, Bıçaklar Kitabevi, s. 98-101, Ankara, 2004.
 • BAYKAL, N., BEYAN, T., Bulanık Mantık Uzman Sistemler ve Denetleyiciler, Bıçaklar Kitabevi, s.223, Ankara, 2004.
 • ÇOBANOĞLU, Bülent., Algoritma Geliştirme Ve Veri Yapıları, Pusula Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara, 2009
 • ERPOLAT, S., İstatistik Bölümü Öğrencilerini Ve Öğretim Elemanlarını İzleyen Bir Karar Destek Sistemi: Baykuş Programı, s.1 Doktora tezi, , İstanbul, 2007. GÖKÇEN, H., Yönetim Bilgi Sistemleri, s.21, Palme Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • IRAZ, R., Organizasyonlarda Karar Verme Ve İletişim Sürecinin Etkinliği Bakımından Bilgi Teknolojilerinin Rolü, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN 1302-1796, sayı:11, s.415, 2004.
 • KÖSEOĞLU, Kerem., Programcılık Mantığı, 4. Baskı, Pusula Yayıncılık, 2008
 • KÖSEOĞLU, Kerem.,Veritabanı Mantığı, 6. Baskı, Pusula Yayıncılık, 2010
 • KUŞÇU, D., Karar Verme Süreçlerinde Bulanık Mantık Yaklaşımı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007.
 • LAUDON, C. K. ve LAUDON J. P. Management Information Systems ‘Managing The Digital Firm’, 10th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2006.
 • MARAKAS, G.M., Decision Support System in 21th Century, Prentice Hall, New Jersey, s.611, 2003.
 • REYNOLDS, G. W., Information Systems for Managers, Second Edition, s.145, 1992.
 • POWER, D.J., Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers, Westport, Conn., Quorum Boks, s.12 2002.
 • TAHA, H. A. , Yöneylem Araştırması, (çev. Ş.Alp Baray- Şakir Esnaf) 6. Basımdan Çeviri, s.511, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2000.
 • YILDIZ,O., DAĞDEVİREN, M. ve ÇETİNYOKUŞ T., İşgören Performansının Değerlendirilmesi İçin Bir Karar Destek Sistemi Ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 23, No 1, s.241, 2008.
 • ZADEH, Lotfi A., Fuzzy Sets and Information Granularity, Berkeley University CA, 1979.

QUANTITATIVE DECISION MAKING WITH THE AID OF SOFTWARE APPLICATION: A CASE STUDY IN POLITICAL PARTIES

Year 2011, Volume 12, Issue 2, 84 - 100, 05.08.2016

Abstract

Classic logic and classic set concepts are insufficient about handling the complex form of the decision problems. Fuzzy logic gives efficient response to this requirement. Researches show that during the process of candidate selection in the parties, decisions usually made by the party rule from headquarters by intuitively. In this study, nomination process of a candidate within the parties, in fact has fuzzy entries, discussed with quantitative analysis, a rational and objective method is recommended. In the study, during the process of candidate selection in the parties, the qualifications that a candidate should have are identified, the importance degrees of these qualifications are determined by the expert opinion and an adequate solution model is suggested. This solution model is supported by a web-based computer program.

References

 • ALTAŞ, İsmail H., Bulanık Mantık: Bulanıklılık Kavramı, Bileşim Yayıncılık, İstanbul, 1999.
 • AYDIN, M. A., Milletvekili adaylarının Belirlenme Usülü ve Önseçim, Yasama Dergisi, sayı:5, s.4, 2007.
 • BAYKAL, N., BEYAN T., Bulanık Mantık İlke ve Temelleri, Bıçaklar Kitabevi, s. 98-101, Ankara, 2004.
 • BAYKAL, N., BEYAN, T., Bulanık Mantık Uzman Sistemler ve Denetleyiciler, Bıçaklar Kitabevi, s.223, Ankara, 2004.
 • ÇOBANOĞLU, Bülent., Algoritma Geliştirme Ve Veri Yapıları, Pusula Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara, 2009
 • ERPOLAT, S., İstatistik Bölümü Öğrencilerini Ve Öğretim Elemanlarını İzleyen Bir Karar Destek Sistemi: Baykuş Programı, s.1 Doktora tezi, , İstanbul, 2007. GÖKÇEN, H., Yönetim Bilgi Sistemleri, s.21, Palme Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • IRAZ, R., Organizasyonlarda Karar Verme Ve İletişim Sürecinin Etkinliği Bakımından Bilgi Teknolojilerinin Rolü, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN 1302-1796, sayı:11, s.415, 2004.
 • KÖSEOĞLU, Kerem., Programcılık Mantığı, 4. Baskı, Pusula Yayıncılık, 2008
 • KÖSEOĞLU, Kerem.,Veritabanı Mantığı, 6. Baskı, Pusula Yayıncılık, 2010
 • KUŞÇU, D., Karar Verme Süreçlerinde Bulanık Mantık Yaklaşımı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007.
 • LAUDON, C. K. ve LAUDON J. P. Management Information Systems ‘Managing The Digital Firm’, 10th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2006.
 • MARAKAS, G.M., Decision Support System in 21th Century, Prentice Hall, New Jersey, s.611, 2003.
 • REYNOLDS, G. W., Information Systems for Managers, Second Edition, s.145, 1992.
 • POWER, D.J., Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers, Westport, Conn., Quorum Boks, s.12 2002.
 • TAHA, H. A. , Yöneylem Araştırması, (çev. Ş.Alp Baray- Şakir Esnaf) 6. Basımdan Çeviri, s.511, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2000.
 • YILDIZ,O., DAĞDEVİREN, M. ve ÇETİNYOKUŞ T., İşgören Performansının Değerlendirilmesi İçin Bir Karar Destek Sistemi Ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 23, No 1, s.241, 2008.
 • ZADEH, Lotfi A., Fuzzy Sets and Information Granularity, Berkeley University CA, 1979.

Details

Other ID JA56AY85PA
Journal Section Articles
Authors

Yılmaz GÖKŞEN This is me
Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuzçeşmeler Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimi Ana Bilim Dalı


Onur DOĞAN This is me
Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuzçeşmeler Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimi Ana Bilim Dalı

Publication Date August 5, 2016
Published in Issue Year 2011, Volume 12, Issue 2

Cite

Bibtex @ { trakyafbd246138, journal = {Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1305-6468}, address = {T.Ü. Balkan Yerleşkesi Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 22030 EDİRNE}, publisher = {Trakya University}, year = {2016}, volume = {12}, number = {2}, pages = {84 - 100}, title = {YAZILIM DESTEĞİ İLE KANTİTATİF KARAR VERME: SİYASİ PARTİLERDE ÖRNEK BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Gökşen, Yılmaz and Doğan, Onur} }
APA Gökşen, Y. & Doğan, O. (2016). YAZILIM DESTEĞİ İLE KANTİTATİF KARAR VERME: SİYASİ PARTİLERDE ÖRNEK BİR UYGULAMA . Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 12 (2) , 84-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyafbd/issue/23018/246138
MLA Gökşen, Y. , Doğan, O. "YAZILIM DESTEĞİ İLE KANTİTATİF KARAR VERME: SİYASİ PARTİLERDE ÖRNEK BİR UYGULAMA" . Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 12 (2016 ): 84-100 <https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyafbd/issue/23018/246138>
Chicago Gökşen, Y. , Doğan, O. "YAZILIM DESTEĞİ İLE KANTİTATİF KARAR VERME: SİYASİ PARTİLERDE ÖRNEK BİR UYGULAMA". Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 12 (2016 ): 84-100
RIS TY - JOUR T1 - QUANTITATIVE DECISION MAKING WITH THE AID OF SOFTWARE APPLICATION: A CASE STUDY IN POLITICAL PARTIES AU - YılmazGökşen, OnurDoğan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 100 VL - 12 IS - 2 SN - 1305-6468- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Trakya University Journal of Science YAZILIM DESTEĞİ İLE KANTİTATİF KARAR VERME: SİYASİ PARTİLERDE ÖRNEK BİR UYGULAMA %A Yılmaz Gökşen , Onur Doğan %T YAZILIM DESTEĞİ İLE KANTİTATİF KARAR VERME: SİYASİ PARTİLERDE ÖRNEK BİR UYGULAMA %D 2016 %J Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 1305-6468- %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Gökşen, Yılmaz , Doğan, Onur . "YAZILIM DESTEĞİ İLE KANTİTATİF KARAR VERME: SİYASİ PARTİLERDE ÖRNEK BİR UYGULAMA". Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 12 / 2 (August 2016): 84-100 .
AMA Gökşen Y. , Doğan O. YAZILIM DESTEĞİ İLE KANTİTATİF KARAR VERME: SİYASİ PARTİLERDE ÖRNEK BİR UYGULAMA. Trakya Univ J Sci. 2016; 12(2): 84-100.
Vancouver Gökşen Y. , Doğan O. YAZILIM DESTEĞİ İLE KANTİTATİF KARAR VERME: SİYASİ PARTİLERDE ÖRNEK BİR UYGULAMA. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016; 12(2): 84-100.
IEEE Y. Gökşen and O. Doğan , "YAZILIM DESTEĞİ İLE KANTİTATİF KARAR VERME: SİYASİ PARTİLERDE ÖRNEK BİR UYGULAMA", Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 84-100, Aug. 2016