Research Article
BibTex RIS Cite

Gender Differences in Predicting of Couple Burnout

Year 2012, Volume: 2 Issue: 2, 35 - 53, 01.06.2012

Abstract

The purpose of the present study is to investigate the contributions of socio-demographic variables, career burnout, marital adjustment, spouse support, marriage and relationship on the prediction of couple burnout of married individuals according to their gender differences. The research group is consisted of 435 voluntary married university staff in Mersin University (235 female; 200 male). Data were collected using “Couple Burnout Measure (CBM)”, “Burnout Measure (BM)”, “Marital Adjustment Scale (MAS)” and “Personal Information Sheet”. In order to analize the data stepwise linear multiple regression analysis was employed and significance level was taken as 0.05 for analyses. As a result of analysis, it is found that married female and male individuals’ couple burnout scores were predicted by different variables. The findings were discussed according to the literature.

Eş Tükenmişliğinin Yordanmasında Cinsiyet Farklılıkları

Year 2012, Volume: 2 Issue: 2, 35 - 53, 01.06.2012

Abstract

Bu araştırmanın amacı, eş tükenmişliğinin yordanmasında sosyo-demografik özellikler, mesleki tükenmişlik, evlilik uyumu, eş desteği, evlilik ve ilişki ile ilgili değişkenlerin cinsiyet farklılıkları açısından katkılarını incelemektir. Araştırma grubunu, Mersin Üniversitesi’den çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden ve evrenden seçkisiz olarak seçilen 435 evli kadın (n=235) ve erkek (n=200) üniversite personeli oluşturmuştur. Veriler “Tükenmişlik Ölçeği (TÖ)”, “Eş Tükenmişlik Ölçeği (ETÖ)”, “Evlilikte Uyum Ölçeği (EUÖ) ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak toplanmıştır. Aşamalı doğrusal çoklu regresyon analizinin kullanıldığı çalışmada hata payı üst sınırı 0.05 kabul edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, evli kadın ve erkek bireylerin eş tükenmişliği puanlarının, farklı değişkenler tarafından yordandığı bulunmuştur. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Burhan ÇAPRİ This is me

Zafer GÖKÇAKAN This is me

Publication Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA ÇAPRİ, B., & GÖKÇAKAN, Z. (2012). Eş Tükenmişliğinin Yordanmasında Cinsiyet Farklılıkları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 35-53.
AMA ÇAPRİ B, GÖKÇAKAN Z. Eş Tükenmişliğinin Yordanmasında Cinsiyet Farklılıkları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. June 2012;2(2):35-53.
Chicago ÇAPRİ, Burhan, and Zafer GÖKÇAKAN. “Eş Tükenmişliğinin Yordanmasında Cinsiyet Farklılıkları”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, no. 2 (June 2012): 35-53.
EndNote ÇAPRİ B, GÖKÇAKAN Z (June 1, 2012) Eş Tükenmişliğinin Yordanmasında Cinsiyet Farklılıkları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 2 35–53.
IEEE B. ÇAPRİ and Z. GÖKÇAKAN, “Eş Tükenmişliğinin Yordanmasında Cinsiyet Farklılıkları”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 35–53, 2012.
ISNAD ÇAPRİ, Burhan - GÖKÇAKAN, Zafer. “Eş Tükenmişliğinin Yordanmasında Cinsiyet Farklılıkları”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2/2 (June 2012), 35-53.
JAMA ÇAPRİ B, GÖKÇAKAN Z. Eş Tükenmişliğinin Yordanmasında Cinsiyet Farklılıkları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012;2:35–53.
MLA ÇAPRİ, Burhan and Zafer GÖKÇAKAN. “Eş Tükenmişliğinin Yordanmasında Cinsiyet Farklılıkları”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 2, 2012, pp. 35-53.
Vancouver ÇAPRİ B, GÖKÇAKAN Z. Eş Tükenmişliğinin Yordanmasında Cinsiyet Farklılıkları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012;2(2):35-53.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.