Research Article
BibTex RIS Cite

The Effect of Use of Animations in Unit of Body Systems on the Academic Achievements of The 7th Students, Retention of the Knowledge Learned, and the Scientific Process Skills

Year 2012, Volume: 2 Issue: 2, 54 - 62, 01.06.2012

Abstract

This study was conducted to determine the effect of the use of the animation on the academic achievements of the students, retention of this achievement, and the development of scientific process skills in the unit of body systems of the science and technology course of the 6th grade basic education and to find out the student’s views. The sampling of the research was made up of by 30 students studying in a primary school in the city centre in Erzurum who were divided into experiment group (n=16) and control group (n=14 ). The study was carried out in 2010-2011 education year. While animation assisted student centred teaching approach was used with the students in the experiment group, student centred teaching approach was used with the students in the control group. As a result of the study, it was found that the use of animation in the basic education 7th grade science and technology course in the unit of body systems had positive effects on the academic achievements of the students, retention of this achievement, and the development of scientific process skills. Moreover, it was determined that the students in the experiment group expressed positive views about the use of animations.

7. Sınıf Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Year 2012, Volume: 2 Issue: 2, 54 - 62, 01.06.2012

Abstract

Bu çalışma; ilköğretimin yedinci sınıf fen ve teknoloji dersi vücudumuzdaki sistemler ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, bu başarılarının kalıcılığına, bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisini belirlemek ve animasyonlar hakkında öğrenci görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Erzurum merkezde bir ilköğretim okulunda öğrenim gören deney grubu (n=16) ve kontrol grubu (n=14 ) olan toplam 30 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma; 2010-2011 öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Deney grubu öğrencilerine animasyon destekli öğrenci merkezli öğretim, kontrol grubundaki öğrencilere ise öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; ilköğretim yedinci sınıf fen ve teknoloji dersi vücudumuzdaki sistemler ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerinin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine olumlu yönde etki yaptığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, deney grubundaki öğrencilerin animasyonların kullanımına karşı olumlu görüşler ifade ettikleri belirlenmiştir

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

İkramettin DAŞDEMİR This is me

Mustafa UZOĞLU This is me

Ekrem CENGİZ This is me

Publication Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA DAŞDEMİR, İ., UZOĞLU, M., & CENGİZ, E. (2012). 7. Sınıf Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 54-62.
AMA DAŞDEMİR İ, UZOĞLU M, CENGİZ E. 7. Sınıf Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. June 2012;2(2):54-62.
Chicago DAŞDEMİR, İkramettin, Mustafa UZOĞLU, and Ekrem CENGİZ. “7. Sınıf Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, no. 2 (June 2012): 54-62.
EndNote DAŞDEMİR İ, UZOĞLU M, CENGİZ E (June 1, 2012) 7. Sınıf Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 2 54–62.
IEEE İ. DAŞDEMİR, M. UZOĞLU, and E. CENGİZ, “7. Sınıf Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 54–62, 2012.
ISNAD DAŞDEMİR, İkramettin et al. “7. Sınıf Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2/2 (June 2012), 54-62.
JAMA DAŞDEMİR İ, UZOĞLU M, CENGİZ E. 7. Sınıf Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012;2:54–62.
MLA DAŞDEMİR, İkramettin et al. “7. Sınıf Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 2, 2012, pp. 54-62.
Vancouver DAŞDEMİR İ, UZOĞLU M, CENGİZ E. 7. Sınıf Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012;2(2):54-62.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.