Research Article
BibTex RIS Cite

Preservice Science Teachers’ Attitudes Towards Biotechnology Applications

Year 2012, Volume: 2 Issue: 2, 74 - 83, 01.06.2012

Abstract

The purpose of this research was to determine preservice science teachers’ attitudes towards biotechnological applications. The research was conducted with 100 preservice science teachers from Istanbul University, Hasan Ali Yucel Faculty of Education, Department of Science Education in 2011- 2012 academic year. For this purpose, “Biotechnology Attitude Scale” was applied. The research was quantitative in nature and the data obtained were statistically analyzed with SPSS 16.0 package program. According to results of the study, preservice science teachers hold a diverse appraisal of attitudes towards biotechnological applications. In particular, majority of the participants approved the genetic modification of microorganisms and human genes, but they were not in favor of the applications that involved the insertion or removal of genes in plants/food and animals. However, 4th grade level preservice science teachers were more supportive of biotechnology applications than lower grade levels.

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Tutumları

Year 2012, Volume: 2 Issue: 2, 74 - 83, 01.06.2012

Abstract

Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoteknoloji uygulamalarına yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırma, 2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği programına kayıtlı 100 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının biyoteknoloji uygulamalarına yönelik tutumlarını belirlemek için “Biyoteknoloji Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma nicel bir araştırma olup elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 16.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda, fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoteknoloji uygulamalarına yönelik tutumlarının çeşitlilik gösterdiği belirlenmiştir. Öğretmen adayları mikroorganizmaların ve insan genlerinin genetiksel modifikasyonunu onaylarken, bitki/besin ve hayvan genlerinin modifikasyonunu onaylamamaktadır. Bununla birlikte, 4. sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının alt sınıflara göre biyoteknoloji uygulamalarını daha fazla destekleme eğiliminde oldukları belirlenmiştir. 

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Merve TURAN This is me

İşıl KOÇ This is me

Publication Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA TURAN, M., & KOÇ, İ. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Tutumları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 74-83.
AMA TURAN M, KOÇ İ. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Tutumları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. June 2012;2(2):74-83.
Chicago TURAN, Merve, and İşıl KOÇ. “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Tutumları”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, no. 2 (June 2012): 74-83.
EndNote TURAN M, KOÇ İ (June 1, 2012) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Tutumları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 2 74–83.
IEEE M. TURAN and İ. KOÇ, “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Tutumları”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 74–83, 2012.
ISNAD TURAN, Merve - KOÇ, İşıl. “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Tutumları”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2/2 (June 2012), 74-83.
JAMA TURAN M, KOÇ İ. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Tutumları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012;2:74–83.
MLA TURAN, Merve and İşıl KOÇ. “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Tutumları”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 2, 2012, pp. 74-83.
Vancouver TURAN M, KOÇ İ. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Tutumları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012;2(2):74-83.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.