PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Dil Öğrenim Sürecinde Almanca Öğretmen Adaylarının Kaygı Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma

Year 2016, Volume 6, Issue 2, 0 - 0, 11.07.2016

Abstract

Özet: Bu çalışmada Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yarı yapılandırılmış bir anket uygulanarak dil öğrenim sürecinde ne ölçüde kaygı yaşadıkları incelenmiş, yaşanan kaygı düzeyi ile cinsiyet arasında bir ilişki olup olmadığı, daha önce öğrenilmiş olan başka bir dilin yeni dil öğrenim sürecinde bir kaygı oluşturup oluşturmadığı, bireylerin en çok hangi dil becerisiyle alakalı kaygı yaşadığı ve kaygının nedenlerinin ne olduğu araştırılmıştır. Betimsel tarama modeliyle elde edilen veriler, betimsel analiz ve içerik analiz teknikleriyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların yabancı dil öğreniminde kaygı durumları: cinsiyet, başka bir yabancı dil bilme durumları, dil becerilerine göre değişen kaygı durumları ve kaygının nedenleri alt temalar belirlenerek incelenmiştir. Sonuçlar nitel araştırmaların sayısallaştırılmasında kullanılan yüzde ve frekans yöntemi ile sunulmuş ve katılımcı görüşlerinden örnekler verilmiştir.

Anahtar sözcükler: Almanca Öğretmen Adayları, Yabancı Dil Öğrenimi, Kaygı, Kaygı Nedenleri

References

 • Aydın, S. & Zengin, B. (2008). Yabancı dil öğreniminde kaygı: Bir literatür özeti. Journal of Language and Linguistic
 • Studies.
 • Aydemir, Ö. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin İngilizce derslerinde kullandıkları öğrenme stratejileri ve
 • başarı başarısızlık yüklemeleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü. Edirne.
 • Bağçeci, B. (2004). Ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretimine ilişkin öğrenci tutumları (Gaziantep ili örneği). 6-9
 • Temmuz XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Malatya.
 • Baş, G. (2013). Yabancı dil öğrenme kaygısı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. TSA.
 • Batumlu, D. Z. U. (2006). YTÜ yabancı diller yüksekokulu hazırlık öğrencilerinin yabancı dil kaygılarının İngilizce
 • Başarılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İstanbul.
 • Demirel, Ö. (1998). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi.
 • Er, K. O. (2006). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf İngilizce öğretim programlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora
 • Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Harmer, J.(1991). The practice of English Language Teaching. Longman Publishing. New York.
 • Horwitz, E. K., Horwitz, M.B & Cope, J.A. ( 1986). Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal. 70.
 • -132.
 • Kapıkıran, A. N. (2006). Başarı kaygısı ölçeğinin geçerliliği ve güvenirliği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Dergisi.19,3-8.
 • MacIntyre, P. D. & Gardner, R. C. (1994). The subtle effects of language anxiety on cognitive processing in the second
 • language. Language Learning. 44, 283-305.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2006). Türkiye Eğitim İstatistikleri. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Ankara.
 • http://sgb.meb.gov.tr/direler/istatistik/istatistik.html.Morgan, C. T. (1981). Psikolojiye Giriş. Ankara: Hacettepe
 • Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınlar. adresinde yayında
 • Morgan, C. T. (1981). Psikolojiye Giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Sapir, S. & Aranson, A. E. (1990). The relationship between psychopathology and speech and language disorer in
 • neurological patients. Journal of Speech hearing disorders. 55. 503-509.
 • Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, öğrenme ve öğretim, kuramdan uygulamaya. (4. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2007). Yüksek Öğretim İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2015). http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist adresinden alınmıştır.

Year 2016, Volume 6, Issue 2, 0 - 0, 11.07.2016

Abstract

References

 • Aydın, S. & Zengin, B. (2008). Yabancı dil öğreniminde kaygı: Bir literatür özeti. Journal of Language and Linguistic
 • Studies.
 • Aydemir, Ö. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin İngilizce derslerinde kullandıkları öğrenme stratejileri ve
 • başarı başarısızlık yüklemeleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü. Edirne.
 • Bağçeci, B. (2004). Ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretimine ilişkin öğrenci tutumları (Gaziantep ili örneği). 6-9
 • Temmuz XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Malatya.
 • Baş, G. (2013). Yabancı dil öğrenme kaygısı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. TSA.
 • Batumlu, D. Z. U. (2006). YTÜ yabancı diller yüksekokulu hazırlık öğrencilerinin yabancı dil kaygılarının İngilizce
 • Başarılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İstanbul.
 • Demirel, Ö. (1998). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi.
 • Er, K. O. (2006). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf İngilizce öğretim programlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora
 • Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Harmer, J.(1991). The practice of English Language Teaching. Longman Publishing. New York.
 • Horwitz, E. K., Horwitz, M.B & Cope, J.A. ( 1986). Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal. 70.
 • -132.
 • Kapıkıran, A. N. (2006). Başarı kaygısı ölçeğinin geçerliliği ve güvenirliği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Dergisi.19,3-8.
 • MacIntyre, P. D. & Gardner, R. C. (1994). The subtle effects of language anxiety on cognitive processing in the second
 • language. Language Learning. 44, 283-305.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2006). Türkiye Eğitim İstatistikleri. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Ankara.
 • http://sgb.meb.gov.tr/direler/istatistik/istatistik.html.Morgan, C. T. (1981). Psikolojiye Giriş. Ankara: Hacettepe
 • Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınlar. adresinde yayında
 • Morgan, C. T. (1981). Psikolojiye Giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Sapir, S. & Aranson, A. E. (1990). The relationship between psychopathology and speech and language disorer in
 • neurological patients. Journal of Speech hearing disorders. 55. 503-509.
 • Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, öğrenme ve öğretim, kuramdan uygulamaya. (4. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2007). Yüksek Öğretim İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2015). http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist adresinden alınmıştır.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Didem YILMAZ This is me


Sevinç SAKARYA MADEN

Publication Date July 11, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @ { trkefd256291, journal = {Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-071X}, address = {}, publisher = {Trakya University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Dil Öğrenim Sürecinde Almanca Öğretmen Adaylarının Kaygı Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Didem and Sakarya Maden, Sevinç} }
APA Yılmaz, D. & Sakarya Maden, S. (2016). Dil Öğrenim Sürecinde Almanca Öğretmen Adaylarının Kaygı Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trkefd/issue/24152/256291
MLA Yılmaz, D. , Sakarya Maden, S. "Dil Öğrenim Sürecinde Almanca Öğretmen Adaylarının Kaygı Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma" . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/trkefd/issue/24152/256291>
Chicago Yılmaz, D. , Sakarya Maden, S. "Dil Öğrenim Sürecinde Almanca Öğretmen Adaylarının Kaygı Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Dil Öğrenim Sürecinde Almanca Öğretmen Adaylarının Kaygı Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma AU - Didem Yılmaz , Sevinç Sakarya Maden Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-071X- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Trakya University Journal of Education Dil Öğrenim Sürecinde Almanca Öğretmen Adaylarının Kaygı Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma %A Didem Yılmaz , Sevinç Sakarya Maden %T Dil Öğrenim Sürecinde Almanca Öğretmen Adaylarının Kaygı Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma %D 2016 %J Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-071X- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz, Didem , Sakarya Maden, Sevinç . "Dil Öğrenim Sürecinde Almanca Öğretmen Adaylarının Kaygı Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 / 2 (July 2016): 0-0 .
AMA Yılmaz D. , Sakarya Maden S. Dil Öğrenim Sürecinde Almanca Öğretmen Adaylarının Kaygı Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 6(2): 0-0.
Vancouver Yılmaz D. , Sakarya Maden S. Dil Öğrenim Sürecinde Almanca Öğretmen Adaylarının Kaygı Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 6(2): 0-0.
IEEE D. Yılmaz and S. Sakarya Maden , "Dil Öğrenim Sürecinde Almanca Öğretmen Adaylarının Kaygı Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 0-0, Jul. 2016


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.