Year 2018, Volume 8 , Issue 4, Pages 790 - 807 2018-09-20

Okullardaki Fiziki Koşullara İlişkin Veli Görüş ve Beklentilerinin İncelenmesi

Yakup AYAYDIN [1] , Ahmet KATILMIŞ [2]


Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak velilerin okulların fiziki koşullarına ilişkin görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların seçiminde kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 8 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 10 veli katılmıştır. Araştırmada veri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda veliler okullarda spor salonunun olmamasını, bahçe ve konferans salonlarının yetersiz olmasını eksiklik olarak vurgulamıştır. Veliler okul idaresinin eksikler ile ilgili çalışmalar yaptığını fakat olumlu bir netice elde edemediklerini belirtmiştir. Bazı veliler okullarının yeterince güvenli olmadığını, okullarda güvenlik görevlisi, kamera sistemi olmasını ve giriş-çıkışların kontrol altına alınması gerektiğini belirtmiştir. Veliler okulların yeterince temiz olmadığını ifade etmiştir. Ayrıca velilerin çoğu, çok büyük okulu istemediklerini, sınıflarında materyal eksikliklerinin olduğunu, sınıflardaki öğrenci sayısının 20 ile 30 arasında olması gerektiğini, tam gün eğitim istediklerini, okul kantinlerinin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladığını fakat birçok eksiği olduğunu belirtmiştir.

Eğitim, Okul, Veli
 • Akınay, A. C. (2006). Okul kantin uygulamaları hakkında anne baba görüşleri. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Baştepe, İ. (2009). Etkili okulun eğitim-öğretim süreci ve ortamı boyutlarının nitelikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. C.8 S.29.
 • Bakioğlu, A., & Bahçeci, M. (2010). Velilerin okul imajına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 31, 25 – 55.
 • Çalıkoğlu, A. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin okul güvenliğine ilişkin görüşleri: Çanakkale il merkezi örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Eroğul, N. (2010). İlköğretim okullarında okul güvenliği (Edirne ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi. Edirne.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayıncılık.
 • Esen, E. (2009). Öğrenci mevcudu 1000 ve üzeri olan resmi ilköğretim okullarında yaşanan yönetim sorunları. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Helvacı, M. A., & Aydoğan, İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4/2, 41-60.
 • Lezotte, L. W. (1991). Correlates of effective schools: The first and second generation. Okemos, MI: Effective Schools Products, Ltd.
 • Mamak, H. (2012). İlköğretim okullarında beden eğitimi ve spor derslerinin amaçlarına ulaşma düzeyini etkileyen faktörler. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(1), 109-115.
 • Öğülmüş, S., & Özdemir, S. (1995). Sınıf ve okul büyüklüğünün öğrenciler üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 261-273.
 • Özkan, M., & Arslantaş, H. İ. (2013). Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 311-330.
 • Özdemir, S., & Akkaya, E. (2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 295-322.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Paliç, G., & Keleş, E. (2011). Sınıf yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 199-220.
 • Şahan, M. A. (2011). İlköğretim okullarında öğrencisi olan velilerin yönetici ve öğretmenlerden beklentileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli
 • Ünal, S., & Ada, S. (2004). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.
 • Yaman, E. (2006) Eğitim sorunlarından bir boyut: büyük sınıflar ve sınıf yönetimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 261– 274.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Yakup AYAYDIN
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Ahmet KATILMIŞ
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 20, 2018

Bibtex @research article { trkefd332507, journal = {Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-071X}, address = {}, publisher = {Trakya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {790 - 807}, doi = {}, title = {Okullardaki Fiziki Koşullara İlişkin Veli Görüş ve Beklentilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ayaydın, Yakup and Katılmış, Ahmet} }
APA Ayaydın, Y , Katılmış, A . (2018). Okullardaki Fiziki Koşullara İlişkin Veli Görüş ve Beklentilerinin İncelenmesi . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (4) , 790-807 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trkefd/issue/39371/332507
MLA Ayaydın, Y , Katılmış, A . "Okullardaki Fiziki Koşullara İlişkin Veli Görüş ve Beklentilerinin İncelenmesi" . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 790-807 <https://dergipark.org.tr/en/pub/trkefd/issue/39371/332507>
Chicago Ayaydın, Y , Katılmış, A . "Okullardaki Fiziki Koşullara İlişkin Veli Görüş ve Beklentilerinin İncelenmesi". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 790-807
RIS TY - JOUR T1 - Okullardaki Fiziki Koşullara İlişkin Veli Görüş ve Beklentilerinin İncelenmesi AU - Yakup Ayaydın , Ahmet Katılmış Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 790 EP - 807 VL - 8 IS - 4 SN - 2146-071X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okullardaki Fiziki Koşullara İlişkin Veli Görüş ve Beklentilerinin İncelenmesi %A Yakup Ayaydın , Ahmet Katılmış %T Okullardaki Fiziki Koşullara İlişkin Veli Görüş ve Beklentilerinin İncelenmesi %D 2018 %J Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-071X- %V 8 %N 4 %R %U
ISNAD Ayaydın, Yakup , Katılmış, Ahmet . "Okullardaki Fiziki Koşullara İlişkin Veli Görüş ve Beklentilerinin İncelenmesi". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 4 (September 2018): 790-807 .
AMA Ayaydın Y , Katılmış A . Okullardaki Fiziki Koşullara İlişkin Veli Görüş ve Beklentilerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 8(4): 790-807.
Vancouver Ayaydın Y , Katılmış A . Okullardaki Fiziki Koşullara İlişkin Veli Görüş ve Beklentilerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 8(4): 790-807.
IEEE Y. Ayaydın and A. Katılmış , "Okullardaki Fiziki Koşullara İlişkin Veli Görüş ve Beklentilerinin İncelenmesi", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 4, pp. 790-807, Sep. 2018