Year 2014, Volume 15 , Issue 1, Pages 1 - 7 2015-08-01

DETERMINATION OF AGRICULTURAL MACHINERY OPERATORS’ OPINIONS ABOUT THE CABIN COMFORT IN ESKİŞEHİR
Eskişehir’deki Tarım Makinesi Operatörlerinin Kabin Konforu Hakkındaki Düşüncelerinin Belirlenmesi

Özge ACARBAŞ BALTACI [1] , Savaş YAPICI [2] , Ömer Faruk EROL [3] , Zeki YILDIZ [4]


Comfort has a great importance in the interior design of tractor and agricultural machinery cabins. Operators are exposed to muscoskeletal system disorders since they spend long time periods during the day in these vehicles. There is a few work in the literature reporting operators’ opinions about cabin comfort of these machineries. In this study, a questionnaire was conducted in order to get information about agricultural machinery operators’ opinions about the comfort of their vehicles. Tractor cabins and combine harvester machine cabins were selected as machineries. The study was conducted in Eskişehir in Turkey. Questionnaire was composed of four groups of questions and five ordered response levels were used in the Likert's scale. Demographic questions, general questions about the machine, personal evaluation questions and open ended questions were asked to the operators. After the questionnaire completed, collected data were classified according to the machine type. Frequency tables were used to present the results. Visibility and the accessibility were the most satisfied issues for the tractor operators with 55.9% and 55.4% percentages, respectively. Seat comfort has the highest satisfaction degree with 43.7% for the combine harvester operators. Cronbach Alpha reliability coefficient was used for the satisfaction questions in the applied questionnaire. The reliability of the study was high with coefficients of 0.878 and 0.940 for the tractor and combine harvester questionnaires, respectively. This study will support design and development process of new products by considering operator opinions.

Traktör ve iş makinesi kabin içi tasarımında konfor büyük öneme sahiptir. Operatörlerin çoğu bir gün içinde uzun süreler boyunca söz konusu araçları kullandıkları için kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına maruz kalmaktadırlar. Literatürde bu konuda operatörlerin fikirlerine yer veren çalışmalara az rastlanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada daha konforlu bir araç içi tasarımına ulaşabilmek için geliştirilmesi gereken konular üzerine operatörlerin fikirlerini almak için bir anket çalışması yürütülmüştür. Söz konusu anket çalışmasına konu olarak Türkiye'de yaygın olarak kullanılan traktör kabini ve biçerdöver kabini seçilmiştir. Çalışma Eskişehir/Türkiye'de yürütülmüştür. Operatörlere uygulanan ankette dört grup soru yer almaktadır ve ankette 5'li Likert ölçeği kullanılmaktadır. Operatörlere demografik sorular, makineyle ilgili genel sorular, kişisel değerlendirme soruları ve açık uçlu sorular sorulmuştur. Anket tamamlandıktan sonra toplanan veriler makine tipine göre sınıflandırılmıştır. Derlenen sonuçlar frekans tablolarıyla sunulmuştur. Görünürlük ve erişilebilirlik traktör operatörlerine göre sırasıyla %55.9 ve %55.4 oranlarıyla en çok memnuniyet duyulan konulardandır. Biçerdöver operatörleri için de oturma bölgesi konforu %43.7 oranıyla en çok memnun olunan konudur. Bu çalışmada memnuniyet soruları için Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı kullanılmıştır. Çalışmanın güvenilirliği traktör anketi için 0,878, biçerdöver anketi için 0,940 katsayılarıyla yüksektir. Bu çalışma operatörlerin fikirlerini dahil ederek yeni ürün tasarım ve geliştirme sürecini destekleyecektir
  • Barron, P. J., Owende, P. M. O., Mcdonnel, K. P. & Ward, S. M. 2005. A method for assessment of degradation of task visibility from operator cabins of field machines. International Journal of Industrial Ergonomics, 35: 665–673.
  • Gibbon, J.M. 1970. Tractor operators survey. Deptt. Note No 45/1952 Crop Engng. Div. NIAE/Silsoe, England.
  • Hekkert, P. & Schifferstein, N. J. H. 2008. Product Experince. Oxford, Elsevier Science, xxiii, 662 pp.
  • http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/tarimalet.zul (Date accessed: July 2014)
  • Kittusamy, N. K. 2003. A checklist for evaluating cab design of construction equipment. Applied Occupational and Environmental Hygiene, 18: 721–723.
  • Kuijt-Evers, L.F.M., Krause, F. & Vink, P. 2003. Aspects to improve cabin comfort of wheel loaders and excavators according to operators. Applied Ergonomics 34: 265–271.
  • Patel, R., Kumar, A. & Mohan, D. 2000. Development of an ergonomic evaluation facility for Indian tractors. Applied Ergonomics 3: 311-316.
  • Samlı, A.C. 2011. From Imagination to Innovation: New Product Development for Quality of Life. New York, Springer Science & Business Media, 170 pp.
  • Yadav, R. & Tewari, V.K. 1998. Tractor operator workplace design-a review, Journal of Terramechanics 35: 41-53.
Subjects Science
Journal Section Research Article/Araştırma Makalesi
Authors

Author: Özge ACARBAŞ BALTACI

Author: Savaş YAPICI

Author: Ömer Faruk EROL

Author: Zeki YILDIZ

Dates

Application Date : October 8, 2014
Acceptance Date : January 18, 2021
Publication Date : August 1, 2015

Bibtex @ { trkjnat267870, journal = {Trakya University Journal of Natural Sciences}, issn = {2147-0294}, eissn = {2528-9691}, address = {}, publisher = {Trakya University}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {DETERMINATION OF AGRICULTURAL MACHINERY OPERATORS’ OPINIONS ABOUT THE CABIN COMFORT IN ESKİŞEHİR}, key = {cite}, author = {Acarbaş Baltacı, Özge and Yapıcı, Savaş and Erol, Ömer Faruk and Yıldız, Zeki} }
APA Acarbaş Baltacı, Ö , Yapıcı, S , Erol, Ö , Yıldız, Z . (2015). DETERMINATION OF AGRICULTURAL MACHINERY OPERATORS’ OPINIONS ABOUT THE CABIN COMFORT IN ESKİŞEHİR . Trakya University Journal of Natural Sciences , 15 (1) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trkjnat/issue/25382/267870
MLA Acarbaş Baltacı, Ö , Yapıcı, S , Erol, Ö , Yıldız, Z . "DETERMINATION OF AGRICULTURAL MACHINERY OPERATORS’ OPINIONS ABOUT THE CABIN COMFORT IN ESKİŞEHİR" . Trakya University Journal of Natural Sciences 15 (2015 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/en/pub/trkjnat/issue/25382/267870>
Chicago Acarbaş Baltacı, Ö , Yapıcı, S , Erol, Ö , Yıldız, Z . "DETERMINATION OF AGRICULTURAL MACHINERY OPERATORS’ OPINIONS ABOUT THE CABIN COMFORT IN ESKİŞEHİR". Trakya University Journal of Natural Sciences 15 (2015 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - DETERMINATION OF AGRICULTURAL MACHINERY OPERATORS’ OPINIONS ABOUT THE CABIN COMFORT IN ESKİŞEHİR AU - Özge Acarbaş Baltacı , Savaş Yapıcı , Ömer Faruk Erol , Zeki Yıldız Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Trakya University Journal of Natural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 15 IS - 1 SN - 2147-0294-2528-9691 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Trakya University Journal of Natural Sciences DETERMINATION OF AGRICULTURAL MACHINERY OPERATORS’ OPINIONS ABOUT THE CABIN COMFORT IN ESKİŞEHİR %A Özge Acarbaş Baltacı , Savaş Yapıcı , Ömer Faruk Erol , Zeki Yıldız %T DETERMINATION OF AGRICULTURAL MACHINERY OPERATORS’ OPINIONS ABOUT THE CABIN COMFORT IN ESKİŞEHİR %D 2015 %J Trakya University Journal of Natural Sciences %P 2147-0294-2528-9691 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Acarbaş Baltacı, Özge , Yapıcı, Savaş , Erol, Ömer Faruk , Yıldız, Zeki . "DETERMINATION OF AGRICULTURAL MACHINERY OPERATORS’ OPINIONS ABOUT THE CABIN COMFORT IN ESKİŞEHİR". Trakya University Journal of Natural Sciences 15 / 1 (August 2015): 1-7 .
AMA Acarbaş Baltacı Ö , Yapıcı S , Erol Ö , Yıldız Z . DETERMINATION OF AGRICULTURAL MACHINERY OPERATORS’ OPINIONS ABOUT THE CABIN COMFORT IN ESKİŞEHİR. Trakya Univ J Nat Sci. 2015; 15(1): 1-7.
Vancouver Acarbaş Baltacı Ö , Yapıcı S , Erol Ö , Yıldız Z . DETERMINATION OF AGRICULTURAL MACHINERY OPERATORS’ OPINIONS ABOUT THE CABIN COMFORT IN ESKİŞEHİR. Trakya University Journal of Natural Sciences. 2015; 15(1): 1-7.
IEEE Ö. Acarbaş Baltacı , S. Yapıcı , Ö. Erol and Z. Yıldız , "DETERMINATION OF AGRICULTURAL MACHINERY OPERATORS’ OPINIONS ABOUT THE CABIN COMFORT IN ESKİŞEHİR", Trakya University Journal of Natural Sciences, vol. 15, no. 1, pp. 1-7, Aug. 2015