Year 2014, Volume 15 , Issue 1, Pages 37 - 39 2015-08-01

RESPONSE OF SOYBEANS AND WHEAT TO PHOSPHORUS FERTILIZATION ON CALCAREOUS ALLUVIAL SOIL OF SAVA VALLEY AREA IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Bosna Hersek Sava Vadisi’ndeki Kalkerli Alüvyal Bir Topraktaki Fosfor Gübresi Uygulamalarının Soya Fasulyesi ve Buğday Üzerine Etkileri

Jurica JOVIC [1] , Manda ANTUNOVIC [2] , Mirta RASTIJA [3] , Ivana VARGA [4]


The stationary field experiment of increasing rates of phosphorus (P) fertilization started in spring 2011 on calcareous alluvial soil of Posavian Canton in Federation of Bosnia and Herzegovina (B&H). The level of plant available P was found to be low by previous soil tests carried on with ammonium-lactate-method (7.06 pH in 1 M KCl; 4.17% organic matter; 3.79% CaCO3; 5.4 mg P2O5 in 100 g of soil). Five rates of P fertilizers (monoammonium phosphate: 13% N + 53 % P2O5) were applied as follows (kg P2O5 ha-1): a = 75 (basic fertilization), b = 225, c = 375, d = 525 and e = 975). The experiment was conducted in four replicates (basic plot 60 m2). Only basic fertilization was applied in the following years. Crop rotation was as follows: soybean (2011) - winter wheat (2012 + 2013). Soybean yield increased for 20% (2.11 and 2.53 t ha-1, respectively) with P fertilization from 75 to 375 kg P2O5 ha-1, whereas further increase of P rates resulted with lower yield compared to the control level. In both years significant differences of wheat yields were found only between basic and each rate of the increased P fertilization. Wheat yields of the control group were 6.21 and 6.44 t ha-1, for the harvest of 2012 and 2013, respectively. P fertilization led to an increase in wheat yields up to 13% in 2012 and 15% in 2013. Mean values of wheat yields of four P treatments (b+c+d+e) were 6.92 and 7.21 t ha-1 for 2012 and 2013, respectively.
Artan oranlarda fosfor (P) gübrelemesi ile gerçekleştirilen tarla denemelerinin yapıldığı bu çalışma, 2011 yılı bahar döneminde Bosna Hersek Federasyonu (B&H) Posavian Kantonu’ndaki kalkerli alüvyal bir toprakta başlatılmıştır. Amonyum laktat metodu kullanılarak yapılan ön toprak testleri ile bitkiler tarafından kullanılabilir fosfor miktarının düşük olduğu belirlenmiştir. Fosfor gübrelemesi (monoamonyum fosfat: 13% N + 53 % P2O5) a= 75 (temel gübreleme), b= 225, c= 375, d= 525 ve e= 975 kilogram olacak şekilde hektar başına P2O5cinsinden gerçekleştirilmiştir. Deneyler 4 tekrar olarak yürütülmüştür (temel parsel yüzey alanı 60 m2). Takip eden yıllarda yalnızca temel gübreleme işlemine devam edilmiştir. Ürün döngüsü 2011 yılında soya fasülyesi, 2012 ve 2013 yıllarında da kışlık buğday olarak uygulanmıştır. Soya fasülyesi ürün verimi, 75 kg’dan 375 kg’a çıkarılan gübreleme sonucunda %20’lik bir artış gösterirken (hektar başına 2.11 ve 2.53 ton) gübreleme miktarının daha da arttırılması sonucunda kontrol grubuna gore daha az ürün verimi elde edilmiştir. Kışlık buğday ekimi yapılan her iki yılda da sadece temel ve artan gübreleme grupları arasında anlamlı bir ürün farklılığı olduğu tespit edilmiştir. Kontrol grubunun ürün düzeyi 2012 ve 2013 yılları için hektar başına sırasıyla 6.21 ve 6.44 ton olarak hesaplanmıştır. Fosfor gübrelemesi ile buğday veriminde 2012 yılı için %13, 2013 yılı için ise %15’lik bir artış elde edilmiştir. Dört fosfor uygulaması (b+c+d+e) için ortalama buğday verimi 2012 ve 2013 yılları için hektar başına 6.92 ve 7.21 ton olarak belirlenmiştir
 • Antunovic M., Rastija M., Sudaric A., Varga I. & Jovic J. 2012. Response of soybean to phosphorus fertilization under drought stress conditions. Növénytermelés 61: 117-120.
 • FAO 2014. FAO Statistical Databases Available from: http://faostat.fao.org
 • Jovic J., Rastija M., Kovacevic V., Iljkic D. & Markovic M. 2013. Response of maize to phosphorus fertilization in Posavina Canton. In: Proceedings, of the 48th Croatian & 8th International Symposium on Agriculture 17.-22. February 2013 Dubrovnik 494-498.
 • Komljenovic, I., Markovic, M., Djurasinovic, G. & Kovacevic, V. 2013. Response of maize to liming and ameliorative phoshorus fertilization. Advanced Crop Science 13(3): 225-232.
 • Komljenovic, I., Markovic, M. & Kondic, D. 2008. Residual influences of phosphorus fertilization on maize status in Potkozarje area. Cereal Research Communications 36: 699-702.
 • Komljenovic, I., Markovic, M., Kondic, D. & Kovacevic, V. 2010. Response of maize to phosphorus fertilization on hydromorphic soil of Bosnian Posavina area. Poljoprivreda / Agriculture 16 (2): 9-13.
 • Komljenovic, I, Markovic, M, Todorovic, J. & Cvijovic, M. 2006. Influences of fertilization with phosphorus on yield and nutritional status of maize in Potkozarje area. Cereal Research Communications 34: 549-552.
 • Lott, J.N.A., Kolasa, J., Batten, G.D. & Campbell, L.C. 2011. The critical role of phosphorus in world production of cereal grains and legume seeds. Food Security 3:451–462.
 • Markovic, M., Komljenovic, I., Delalic, Z. & Kovacevic, V. 2006. Phosphorus as a limiting factor of the field crops yield under conditions of the northern Bosnia. Lucrari Stiintifice. Seria Agronomie. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi (1454-7414) 49 (2006), 1; 218-222.
 • Markovic, M. & Supic, D. 2003. Osobine pseudogleja na području Gradiške s prijedlogom meliorativnih mjera (Charactistics of pseudogley of Gradiska area with recommnedations for agromeliorative treatments). Agroznanje 4 (1): 142-154.
 • Markovic, M., Todorovic, J., Biberdzic, M. & Delalic, Z. 2008. Response of maize to liming in northern Bosnia. Cereal Research Communications 36: 2079-2082.
 • Rastija, M., Jovic, J., Iljkic, D., Kovacevic, V. & Rastija, D. 2014. Response of winter wheat to ameliorative phosphorus fertilization. Proceedings of the 49th Croatian
 • and 9th International Symposium on Agriculture, February 16-21, Dubrovnik 412 – 415.
 • Rodriguez, D., Andrade, F. H. & Goudriaan, J. 1999. Effects of phosphorus nutrition on tiller emergence in wheat. Plant and Soil 209: 283-295.
 • Vance, C.P., Uhde-Stone, C. & Allan, D.L. 2003. Phosphorus acquisition and use: critical adaptations by plants for securing a nonrenewable resource. New Phytologist 157:423–447.
Subjects Science
Journal Section Research Article/Araştırma Makalesi
Authors

Author: Jurica JOVIC

Author: Manda ANTUNOVIC

Author: Mirta RASTIJA

Author: Ivana VARGA

Dates

Application Date : October 6, 2014
Acceptance Date : August 14, 2020
Publication Date : August 1, 2015

Bibtex @ { trkjnat267875, journal = {Trakya University Journal of Natural Sciences}, issn = {2147-0294}, eissn = {2528-9691}, address = {}, publisher = {Trakya University}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {37 - 39}, doi = {}, title = {RESPONSE OF SOYBEANS AND WHEAT TO PHOSPHORUS FERTILIZATION ON CALCAREOUS ALLUVIAL SOIL OF SAVA VALLEY AREA IN BOSNIA AND HERZEGOVINA}, key = {cite}, author = {Jovıc, Jurica and Antunovıc, Manda and Rastıja, Mirta and Varga, Ivana} }
APA Jovıc, J , Antunovıc, M , Rastıja, M , Varga, I . (2015). RESPONSE OF SOYBEANS AND WHEAT TO PHOSPHORUS FERTILIZATION ON CALCAREOUS ALLUVIAL SOIL OF SAVA VALLEY AREA IN BOSNIA AND HERZEGOVINA . Trakya University Journal of Natural Sciences , 15 (1) , 37-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trkjnat/issue/25382/267875
MLA Jovıc, J , Antunovıc, M , Rastıja, M , Varga, I . "RESPONSE OF SOYBEANS AND WHEAT TO PHOSPHORUS FERTILIZATION ON CALCAREOUS ALLUVIAL SOIL OF SAVA VALLEY AREA IN BOSNIA AND HERZEGOVINA" . Trakya University Journal of Natural Sciences 15 (2015 ): 37-39 <https://dergipark.org.tr/en/pub/trkjnat/issue/25382/267875>
Chicago Jovıc, J , Antunovıc, M , Rastıja, M , Varga, I . "RESPONSE OF SOYBEANS AND WHEAT TO PHOSPHORUS FERTILIZATION ON CALCAREOUS ALLUVIAL SOIL OF SAVA VALLEY AREA IN BOSNIA AND HERZEGOVINA". Trakya University Journal of Natural Sciences 15 (2015 ): 37-39
RIS TY - JOUR T1 - RESPONSE OF SOYBEANS AND WHEAT TO PHOSPHORUS FERTILIZATION ON CALCAREOUS ALLUVIAL SOIL OF SAVA VALLEY AREA IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AU - Jurica Jovıc , Manda Antunovıc , Mirta Rastıja , Ivana Varga Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Trakya University Journal of Natural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 39 VL - 15 IS - 1 SN - 2147-0294-2528-9691 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Trakya University Journal of Natural Sciences RESPONSE OF SOYBEANS AND WHEAT TO PHOSPHORUS FERTILIZATION ON CALCAREOUS ALLUVIAL SOIL OF SAVA VALLEY AREA IN BOSNIA AND HERZEGOVINA %A Jurica Jovıc , Manda Antunovıc , Mirta Rastıja , Ivana Varga %T RESPONSE OF SOYBEANS AND WHEAT TO PHOSPHORUS FERTILIZATION ON CALCAREOUS ALLUVIAL SOIL OF SAVA VALLEY AREA IN BOSNIA AND HERZEGOVINA %D 2015 %J Trakya University Journal of Natural Sciences %P 2147-0294-2528-9691 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Jovıc, Jurica , Antunovıc, Manda , Rastıja, Mirta , Varga, Ivana . "RESPONSE OF SOYBEANS AND WHEAT TO PHOSPHORUS FERTILIZATION ON CALCAREOUS ALLUVIAL SOIL OF SAVA VALLEY AREA IN BOSNIA AND HERZEGOVINA". Trakya University Journal of Natural Sciences 15 / 1 (August 2015): 37-39 .
AMA Jovıc J , Antunovıc M , Rastıja M , Varga I . RESPONSE OF SOYBEANS AND WHEAT TO PHOSPHORUS FERTILIZATION ON CALCAREOUS ALLUVIAL SOIL OF SAVA VALLEY AREA IN BOSNIA AND HERZEGOVINA. Trakya Univ J Nat Sci. 2015; 15(1): 37-39.
Vancouver Jovıc J , Antunovıc M , Rastıja M , Varga I . RESPONSE OF SOYBEANS AND WHEAT TO PHOSPHORUS FERTILIZATION ON CALCAREOUS ALLUVIAL SOIL OF SAVA VALLEY AREA IN BOSNIA AND HERZEGOVINA. Trakya University Journal of Natural Sciences. 2015; 15(1): 37-39.