PDF EndNote BibTex RIS Cite

İNTERNLERİN GÖZÜNDEN HPV ENFEKSİYONLARI VE HPV AŞISI

Year 2015, Volume 18, Issue 3, 85 - 92, 01.07.2015

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki intern doktorların HPV enfeksiyonu ve aşısı hakkındaki bazı bilgi, düşünce ve davranışlarını değerlendirmektir. Materyal ve Metod: Bu araştırmaya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim görmekte olan 208 intern doktor katılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli izinler alınmış, araştırmaya katılım gönüllülük esasına göre olmuştur. Araştırmanın verileri hazırlanan bir anket formunun katılımcılara ulaştırılması, soruların katılımcılar tarafından doldurulması ile toplanmıştır. Anket formunda sosyodemografik özellikler, HPV enfeksiyonu ve aşısı ile ilgili bilgi soruları ve düşüncelere yönelik önerme cümleleri yer almıştır. SPSS 15.0 programı ile bilgisayara girilen verilerin yüzde dağılımları alınmış, sürekli değişkenler için merkezi eğilim ve yaygınlık ölçütleri hesaplanmış, değişkenler arası farklar ki-kare, Man Whitney-U ve Kruskal Wallis testleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların bilgi düzeyleri incelendiğinde en çok bilinen konu serviks kanseri olgularının çoğunda HPV'nin etken olduğu, en az bilinen konu ise oral kontraseptif kullanımının serviks kanseri için risk faktörü olduğudur. Bununla birlikte katılımcıların ekonomik durumu ile aşıyı yaptırmama durumları arasında ve HPV aşısını erkek hastalarına tavsiye etmeme durumu ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç: Katılımcıların bilgi düzeyleri yüksek olmasına rağmen aşılanma yüzdesi oldukça düşüktür. Aşının yaptırılmamasında; aşının pahalı oluşu, katılımcıların erkek olduklarından dolayı HPV aşısı yaptırmayı tercih etmemeleri ve genel olarak katılımcıların HPV aşısını yaptırmayı gerekli görmemeleri başlıca sebepleri oluşturmaktadır. Ülke genelinde aşılanma yüzdesinin artması için aşının fiyatı konusunda çeşitli düzenlemeler yapılması veya HPV aşısının Sağlık Bakanlığı rutin aşı programı kapsamına alınması tarafımızdan önerilmektedir.

HPV INFECTION AND HPV VACCINE THROUGH THE EYES OF INTERNS

Year 2015, Volume 18, Issue 3, 85 - 92, 01.07.2015

Abstract

Objective: This research aims to evaluate the knowledge level, attitudes and behaviour of intern doctors at HacettepeUniversity- Hospitals about HPV infection and vaccination. Material and Method: This research was applied to 208intern doctors studying at Hacettepe University Hospitals. The necessary permissions for this research were obtained and voluntariness was the principle criteria to participate in this research. The data set were obtained by bringing the particularly prepared questionnaire to participants who filled the questionnaire. Sociodemographical features, questions for knowledge level and statements for evaluating the thoughts about HPV infection and vaccination were present in questionnaire. SPSS15.0 program was used during data entry. The percentage distributions of the datas were used, central tendency and prevalence were calculated for continuous variables. Differences between variables were evaluated by using Chi-Square, ManWhitney-U and KruskalWallis Tests. Results: The most well-known topic is that the HPV is the agent causing most of the cervical cancers while the most unknown topic is that oral contraceptive usage is a risk factor for cervical cancer. Also a significant difference has been detected between economical level and not being vaccinated, and also between the gender and the attitude not to recommend HPV vaccine to their male patients. Conclusion: Although the knowledge level of participants is high, the vaccination percentage is very low. The main reasons of not being vaccinated are expensiveness of the vaccine, not prefering HPV vaccine because of being male and overall considering that HPV vaccine is unnecessary. To increase the vaccination percentage in Turkey, it is recommended that cost of the HPV vaccine should be lowered or HPV vaccine should be included in national vaccination schedule by MinistryofHealth.

Details

Other ID JA97DR35GK
Journal Section Research Article
Authors

Yusuf Çeşmeci This is me


Bahadır Köylü This is me


Joma Sulaiman This is me


Ertuğrul Sancak This is me


Safa Şenel This is me


Hilmi Ertuğ Baki This is me


Kübra Karataş This is me


Selmin Zık This is me

Publication Date July 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 18, Issue 3

Cite

Bibtex @ { trsgo404733, journal = {Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi}, issn = {2148-5372}, address = {trsgo.dergisi@yahoo.com}, publisher = {Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği}, year = {2015}, volume = {18}, number = {3}, pages = {85 - 92}, title = {İNTERNLERİN GÖZÜNDEN HPV ENFEKSİYONLARI VE HPV AŞISI}, key = {cite}, author = {Çeşmeci, Yusuf and Köylü, Bahadır and Sulaiman, Joma and Sancak, Ertuğrul and Şenel, Safa and Baki, Hilmi Ertuğ and Karataş, Kübra and Zık, Selmin} }
APA Çeşmeci, Y. , Köylü, B. , Sulaiman, J. , Sancak, E. , Şenel, S. , Baki, H. E. , Karataş, K. & Zık, S. (2015). İNTERNLERİN GÖZÜNDEN HPV ENFEKSİYONLARI VE HPV AŞISI . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 18 (3) , 85-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trsgo/issue/36053/404733
MLA Çeşmeci, Y. , Köylü, B. , Sulaiman, J. , Sancak, E. , Şenel, S. , Baki, H. E. , Karataş, K. , Zık, S. "İNTERNLERİN GÖZÜNDEN HPV ENFEKSİYONLARI VE HPV AŞISI" . Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 85-92 <https://dergipark.org.tr/en/pub/trsgo/issue/36053/404733>
Chicago Çeşmeci, Y. , Köylü, B. , Sulaiman, J. , Sancak, E. , Şenel, S. , Baki, H. E. , Karataş, K. , Zık, S. "İNTERNLERİN GÖZÜNDEN HPV ENFEKSİYONLARI VE HPV AŞISI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 (2015 ): 85-92
RIS TY - JOUR T1 - HPV INFECTION AND HPV VACCINE THROUGH THE EYES OF INTERNS AU - YusufÇeşmeci, BahadırKöylü, JomaSulaiman, ErtuğrulSancak, SafaŞenel, Hilmi ErtuğBaki, KübraKarataş, SelminZık Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 92 VL - 18 IS - 3 SN - 2148-5372- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 The Turkish Journal of Gynecologic Oncology İNTERNLERİN GÖZÜNDEN HPV ENFEKSİYONLARI VE HPV AŞISI %A Yusuf Çeşmeci , Bahadır Köylü , Joma Sulaiman , Ertuğrul Sancak , Safa Şenel , Hilmi Ertuğ Baki , Kübra Karataş , Selmin Zık %T İNTERNLERİN GÖZÜNDEN HPV ENFEKSİYONLARI VE HPV AŞISI %D 2015 %J Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi %P 2148-5372- %V 18 %N 3 %R %U
ISNAD Çeşmeci, Yusuf , Köylü, Bahadır , Sulaiman, Joma , Sancak, Ertuğrul , Şenel, Safa , Baki, Hilmi Ertuğ , Karataş, Kübra , Zık, Selmin . "İNTERNLERİN GÖZÜNDEN HPV ENFEKSİYONLARI VE HPV AŞISI". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 18 / 3 (July 2015): 85-92 .
AMA Çeşmeci Y. , Köylü B. , Sulaiman J. , Sancak E. , Şenel S. , Baki H. E. , Karataş K. , Zık S. İNTERNLERİN GÖZÜNDEN HPV ENFEKSİYONLARI VE HPV AŞISI. TRSGO Dergisi. 2015; 18(3): 85-92.
Vancouver Çeşmeci Y. , Köylü B. , Sulaiman J. , Sancak E. , Şenel S. , Baki H. E. , Karataş K. , Zık S. İNTERNLERİN GÖZÜNDEN HPV ENFEKSİYONLARI VE HPV AŞISI. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2015; 18(3): 85-92.
IEEE Y. Çeşmeci , B. Köylü , J. Sulaiman , E. Sancak , S. Şenel , H. E. Baki , K. Karataş and S. Zık , "İNTERNLERİN GÖZÜNDEN HPV ENFEKSİYONLARI VE HPV AŞISI", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, vol. 18, no. 3, pp. 85-92, Jul. 2015