Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Difficulties in Achieving the Goals of Secondary Religious Culture and Moral Knowledge Course

Year 2021, Volume: 3 Issue: 1, 10 - 17, 01.01.2021

Abstract

This study is a qualitative research aiming at identifying the difficulties faced by the teachers at the
process of making the students achieve the Religious Culture and Ethics course objectives at
secondary education. The research has been figured as case study, which is one of the qualitative
reesearch methods, while the descriptive analysis method has been used in the analysis of the data.
Suitable samples were chosen among the sample types and the sample of the research was formed
by 11 volunteer Religious Culture and Ethics teachers working at secondary schools at the 2019-2020
academic year. At the end of the research, religious background of the family, negative family
attitudes, religion perception of the social surrounding, inefficiency of the subjects in the curriculum
and the repetition of the subjects outcomes have emerged.

References

 • Çakmak, A., Ay, M.F. (2016). Ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi genel amaçlarına erişim düzey ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalişmasi. Değerler Eğitimi Dergisi, 14(31), 43-66.
 • Çakmak, F. (2013). Din eğitiminde program geliştirme ve aile faktörü. Iğdır İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1, 81-104.
 • Çapcıoğlu, İ. (2008). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin yakın sosyal çevre ile ilişkilerinde etkili bir faktör olarak dindarlık. Ankara İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14(1), 143-180.
 • Dirimeşe, E. (2005). Lisede din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredatının program geliştirme süreçleri bakımından incelenmesi ( Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir).17
 • Günaydın, M. (2009). Din kültürü ve ahlâk öğretiminin ilköğretim ve liselerde zorunlu ders olmasına Prof.Dr. Hüseyin Atay’ın katkıları. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 9(1), 287-304.
 • Karaağaç, Z. (2013). 1980 Sonrası Türkiye’de din kültürü ve ahlak bilgisi dersi programlarındaki değişmeler (Yüksek lisans tezi , Marmara Üniversitesi, İstanbul). Erişim adresi: katalog.marmara.edu.tr
 • Koç, M. (2005). Din psikolojisi açisindan ergenlik döneminde dua ve ibadet psikolojisinin gelişimi. EKEV Akademi Dergisi, 9(25), 75-88.
 • MEB. [Milli Eğitim Bakanlığı]. (2018). Ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Okçay, H. (1992). Çocuğun dinsel sosyalizasyonunda ailenin işlevi. Sosyoloji Dergisi, 3, 131-145.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsali üzerine bir çalişma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilimleri araştirmalarinda etkin olarak kullanilabilecek nitel bir araştirma tekniği: Görüşme. Dokuz Eylül Üniversitesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, 543-559.
 • Yıldız, İ. (2009). Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi: zorunlu mu kalmalı, yoksa seçmeli mi olmalı. TUBAV Bilim Dergisi, 2(2), 243-256.
 • Yüksel, S. (2002). Örtük program the hidden curriculum. Uludağ Üniversitesi Eğitim ve Bilim Dergisi, 27(126), 31-37.
 • Zengin, M. (2010). Yapılandırmacılık ve din eğitimi ilköğretim DKAB öğretim programlarının değerlendirilmesi ve öğretmen görüşleri açısından etkililiği (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul). Erişim adresi: katalog.marmara.edu.tr

Difficulties in Achieving the Goals of Secondary Religious Culture and Moral Knowledge Course

Year 2021, Volume: 3 Issue: 1, 10 - 17, 01.01.2021

Abstract

This study is a qualitative research aiming at identifying the difficulties faced by the teachers at the
process of making the students achieve the Religious Culture and Ethics course objectives at
secondary education. The research has been figured as case study, which is one of the qualitative
reesearch methods, while the descriptive analysis method has been used in the analysis of the data.
Suitable samples were chosen among the sample types and the sample of the research was formed
by 11 volunteer Religious Culture and Ethics teachers working at secondary schools at the 2019-2020
academic year. At the end of the research, religious background of the family, negative family
attitudes, religion perception of the social surrounding, inefficiency of the subjects in the curriculum
and the repetition of the subjects outcomes have emerged.

References

 • Çakmak, A., Ay, M.F. (2016). Ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi genel amaçlarına erişim düzey ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalişmasi. Değerler Eğitimi Dergisi, 14(31), 43-66.
 • Çakmak, F. (2013). Din eğitiminde program geliştirme ve aile faktörü. Iğdır İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1, 81-104.
 • Çapcıoğlu, İ. (2008). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin yakın sosyal çevre ile ilişkilerinde etkili bir faktör olarak dindarlık. Ankara İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14(1), 143-180.
 • Dirimeşe, E. (2005). Lisede din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredatının program geliştirme süreçleri bakımından incelenmesi ( Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir).17
 • Günaydın, M. (2009). Din kültürü ve ahlâk öğretiminin ilköğretim ve liselerde zorunlu ders olmasına Prof.Dr. Hüseyin Atay’ın katkıları. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 9(1), 287-304.
 • Karaağaç, Z. (2013). 1980 Sonrası Türkiye’de din kültürü ve ahlak bilgisi dersi programlarındaki değişmeler (Yüksek lisans tezi , Marmara Üniversitesi, İstanbul). Erişim adresi: katalog.marmara.edu.tr
 • Koç, M. (2005). Din psikolojisi açisindan ergenlik döneminde dua ve ibadet psikolojisinin gelişimi. EKEV Akademi Dergisi, 9(25), 75-88.
 • MEB. [Milli Eğitim Bakanlığı]. (2018). Ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Okçay, H. (1992). Çocuğun dinsel sosyalizasyonunda ailenin işlevi. Sosyoloji Dergisi, 3, 131-145.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsali üzerine bir çalişma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilimleri araştirmalarinda etkin olarak kullanilabilecek nitel bir araştirma tekniği: Görüşme. Dokuz Eylül Üniversitesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, 543-559.
 • Yıldız, İ. (2009). Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi: zorunlu mu kalmalı, yoksa seçmeli mi olmalı. TUBAV Bilim Dergisi, 2(2), 243-256.
 • Yüksel, S. (2002). Örtük program the hidden curriculum. Uludağ Üniversitesi Eğitim ve Bilim Dergisi, 27(126), 31-37.
 • Zengin, M. (2010). Yapılandırmacılık ve din eğitimi ilköğretim DKAB öğretim programlarının değerlendirilmesi ve öğretmen görüşleri açısından etkililiği (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul). Erişim adresi: katalog.marmara.edu.tr

Details

Primary Language English
Subjects Educational Psychology
Journal Section Research Articles
Authors

Yasemin AKKUŞ This is me
It is not affiliated with an institution
0000-0002-0556-4521
Türkiye

Publication Date January 1, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { tuara937934, journal = {The Universal Academic Research Journal}, issn = {2717-9133}, address = {Toros Mah. Üniversite Cad. No:10 Posta Kodu:42310 Ereğli/ KONYA}, publisher = {Necmettin Erbakan University}, year = {2021}, volume = {3}, number = {1}, pages = {10 - 17}, title = {Difficulties in Achieving the Goals of Secondary Religious Culture and Moral Knowledge Course}, key = {cite}, author = {Akkuş, Yasemin} }
APA Akkuş, Y. (2021). Difficulties in Achieving the Goals of Secondary Religious Culture and Moral Knowledge Course . The Universal Academic Research Journal , 3 (1) , 10-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tuara/issue/62346/937934
MLA Akkuş, Y. "Difficulties in Achieving the Goals of Secondary Religious Culture and Moral Knowledge Course" . The Universal Academic Research Journal 3 (2021 ): 10-17 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tuara/issue/62346/937934>
Chicago Akkuş, Y. "Difficulties in Achieving the Goals of Secondary Religious Culture and Moral Knowledge Course". The Universal Academic Research Journal 3 (2021 ): 10-17
RIS TY - JOUR T1 - Difficulties in Achieving the Goals of Secondary Religious Culture and Moral Knowledge Course AU - YaseminAkkuş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - The Universal Academic Research Journal JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 17 VL - 3 IS - 1 SN - 2717-9133- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 The Universal Academic Research Journal Difficulties in Achieving the Goals of Secondary Religious Culture and Moral Knowledge Course %A Yasemin Akkuş %T Difficulties in Achieving the Goals of Secondary Religious Culture and Moral Knowledge Course %D 2021 %J The Universal Academic Research Journal %P 2717-9133- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Akkuş, Yasemin . "Difficulties in Achieving the Goals of Secondary Religious Culture and Moral Knowledge Course". The Universal Academic Research Journal 3 / 1 (January 2021): 10-17 .
AMA Akkuş Y. Difficulties in Achieving the Goals of Secondary Religious Culture and Moral Knowledge Course. The Universal Academic Research Journal. 2021; 3(1): 10-17.
Vancouver Akkuş Y. Difficulties in Achieving the Goals of Secondary Religious Culture and Moral Knowledge Course. The Universal Academic Research Journal. 2021; 3(1): 10-17.
IEEE Y. Akkuş , "Difficulties in Achieving the Goals of Secondary Religious Culture and Moral Knowledge Course", The Universal Academic Research Journal, vol. 3, no. 1, pp. 10-17, Jan. 2021