Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

A Qualitative Study: Investigating the Decline in the Number of Application Cases in Maternity Campus during the COVID-19 Pandemic

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 59 - 63, 01.07.2022
https://doi.org/10.55236/tuara.888749

Abstract

Any change or threat in society makes people nervous and cause changes in their behavior. Especially if the change is health related, individuals are more careful and meticulous to protect themselves and their families. With the Covid-19 pandemic outbreak individuals have begun to behave differently they even took their routine work to the second plan, people have moved away from public areas. They started to behave more carefully, especially in the case of going to hospitals where there are lots of other people due to the pandemic. In this study, within a month before the Covid-19 pandemic, the opinions of 30 families who applied to the pediatric emergency service three times or more were analyzed. When the results are evaluated, 83% of the statements made by the families about the protection of their children from diseases and the precautions they follow when they become sick, we can say that staying away from closed and crowded environments protects their children from getting diseases. As a result, during the Covid-19 pandemic process the social distancing policy shows us that the restriction on leaving the house for children under 18 is effective.

References

 • Referans1 Başol N, Çelik Y, Ayan M, Esen M, Koç İ, Savaş AY. (2014). Acil servis yoğunluğunun bir sebebi olan enjeksiyon amaçlı başvuruların değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6 (4):258-268
 • Referans2 Aslan Ş, Akman Dömbekçi H, Yağcı Özen M. (2017). Acil sağlık hizmetlerine gereksiz başvuruların azaltılmasında önemli bir etken: Sağlık okuryazarlığı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 4(12): 47-62
 • Referans3 Altıntop İ, Tatlı M. (2017). Acil servis yoğunluğuna farklı bir bakış: Anket çalışması. Journal of Anatolian Medical Research, 2(1):45-57
 • Referans4 Diserens L, Egli L, Fustinoni S, Santos-Eggimann B, Staeger P, Hugli O. (2015). Emergency department visits for non-life-threatening conditions: Evolution over 13 years in a Swiss urban teaching hospital, Swiss medical weekly. 145:14123.
 • Referans5 Karakas NM, Ozdemir B, Kilic S, Akbulut O. Ebeveynleri Çocuk Acile Getiren Nedenler: 4 Yıllık İzlem, Osmangazi Tıp Dergisi Osmangazi Journal of Medicine 2020;42(1):67-74
 • Referans6 Bozan H, Oktay C, Göksu E. Türkiye’de Acil Servise Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Türkiye Acil Tıp Dergisi 2005; 5(1): 5-13
 • Referans7 Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık syf:113
 • Referans8 Novick, G. (2008). Is there a bias against telephone interviews in qualitative research? Research in Nursing and Health, 31(4), 391–398
 • Referans9 Çelik S, Arıkan A . Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32 (Temmuz 2012/II), ss. 77-87

A Qualitative Study: Investigating the Decline in the Number of Application Cases in Maternity Campus during the COVID-19 Pandemic

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 59 - 63, 01.07.2022
https://doi.org/10.55236/tuara.888749

Abstract

Toplum da yaşanan herhangi bir değişiklik ya da tehdit unsuru, bireyleri tedirgin etmekte ve davranışlarını değiştirmektedir. Özellikle bu değişiklikte sağlık konu olunca bireyler kendilerini ve ailelerini korumak için daha dikkatli ve titiz davranmaktadır. Dünya da ve ülkemizde yaşanan salgın hastalık Covid-19 ile birlikte toplumu oluşturan bireyler daha farklı davranmaya başlamış hatta rutin olarak yaptıkları işleri ikinci plana almışlardır. Covid-19 salgını ile birlikte insanlar toplu alanlardan uzaklaşmışlardır. Özellikle salgın dolayısıyla daha fazla insana hizmet veren hastanelere gitme durumunda bile daha dikkatli davranmaya başlamışlardır. Çalışmada Covid-19 pandemi öncesi bir ayda 3 kez ve daha üzeri sayıda çocuk acil servisine başvuran 30 ailenin görüşleri incelenmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde ailelerin çocuklarının hastalıklardan korunmaları ve hasta olduklarında izledikleri yol ile ilgili yaptıkları açıklamalarda %83’ü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak bulunmanın çocukluk çağı hastalıklarının birçoğundan çocuklarının korunduğu yönündedir. Bu sonuçta ülkemizde yürütülen sosyal izolasyon politikası gereğince 18 yaş altı çocuklara getirilen evden dışarı çıkma kısıtlamasının Covid-19 pandemi sürecinde etkin olduğunu bizlere göstermektedir.

References

 • Referans1 Başol N, Çelik Y, Ayan M, Esen M, Koç İ, Savaş AY. (2014). Acil servis yoğunluğunun bir sebebi olan enjeksiyon amaçlı başvuruların değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6 (4):258-268
 • Referans2 Aslan Ş, Akman Dömbekçi H, Yağcı Özen M. (2017). Acil sağlık hizmetlerine gereksiz başvuruların azaltılmasında önemli bir etken: Sağlık okuryazarlığı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 4(12): 47-62
 • Referans3 Altıntop İ, Tatlı M. (2017). Acil servis yoğunluğuna farklı bir bakış: Anket çalışması. Journal of Anatolian Medical Research, 2(1):45-57
 • Referans4 Diserens L, Egli L, Fustinoni S, Santos-Eggimann B, Staeger P, Hugli O. (2015). Emergency department visits for non-life-threatening conditions: Evolution over 13 years in a Swiss urban teaching hospital, Swiss medical weekly. 145:14123.
 • Referans5 Karakas NM, Ozdemir B, Kilic S, Akbulut O. Ebeveynleri Çocuk Acile Getiren Nedenler: 4 Yıllık İzlem, Osmangazi Tıp Dergisi Osmangazi Journal of Medicine 2020;42(1):67-74
 • Referans6 Bozan H, Oktay C, Göksu E. Türkiye’de Acil Servise Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Türkiye Acil Tıp Dergisi 2005; 5(1): 5-13
 • Referans7 Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık syf:113
 • Referans8 Novick, G. (2008). Is there a bias against telephone interviews in qualitative research? Research in Nursing and Health, 31(4), 391–398
 • Referans9 Çelik S, Arıkan A . Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32 (Temmuz 2012/II), ss. 77-87

Details

Primary Language English
Subjects Educational Psychology
Journal Section Research Articles
Authors

Mehtap BOLAT
sakarya eğitim ve araştırma hastanesi
Türkiye


Filiz KUNİ
sakarya eğitim ve araştırma hastanesi
Türkiye


Büşra KURBAN
sakarya eğitim ve araştırma hastanesi
Türkiye


Yavuz BİNGÖL
sakarya eğitim ve araştırma hastanesi
Türkiye

Publication Date July 1, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { tuara888749, journal = {The Universal Academic Research Journal}, issn = {2717-9133}, address = {Toros Mah. Üniversite Cad. No:10 Posta Kodu:42310 Ereğli/ KONYA}, publisher = {Necmettin Erbakan University}, year = {2022}, volume = {4}, number = {2}, pages = {59 - 63}, doi = {10.55236/tuara.888749}, title = {A Qualitative Study: Investigating the Decline in the Number of Application Cases in Maternity Campus during the COVID-19 Pandemic}, key = {cite}, author = {Bolat, Mehtap and Kuni, Filiz and Kurban, Büşra and Bingöl, Yavuz} }
APA Bolat, M. , Kuni, F. , Kurban, B. & Bingöl, Y. (2022). A Qualitative Study: Investigating the Decline in the Number of Application Cases in Maternity Campus during the COVID-19 Pandemic . The Universal Academic Research Journal , 4 (2) , 59-63 . DOI: 10.55236/tuara.888749
MLA Bolat, M. , Kuni, F. , Kurban, B. , Bingöl, Y. "A Qualitative Study: Investigating the Decline in the Number of Application Cases in Maternity Campus during the COVID-19 Pandemic" . The Universal Academic Research Journal 4 (2022 ): 59-63 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tuara/issue/64496/888749>
Chicago Bolat, M. , Kuni, F. , Kurban, B. , Bingöl, Y. "A Qualitative Study: Investigating the Decline in the Number of Application Cases in Maternity Campus during the COVID-19 Pandemic". The Universal Academic Research Journal 4 (2022 ): 59-63
RIS TY - JOUR T1 - A Qualitative Study: Investigating the Decline in the Number of Application Cases in Maternity Campus during the COVID-19 Pandemic AU - MehtapBolat, FilizKuni, BüşraKurban, YavuzBingöl Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.55236/tuara.888749 DO - 10.55236/tuara.888749 T2 - The Universal Academic Research Journal JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 63 VL - 4 IS - 2 SN - 2717-9133- M3 - doi: 10.55236/tuara.888749 UR - https://doi.org/10.55236/tuara.888749 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 The Universal Academic Research Journal A Qualitative Study: Investigating the Decline in the Number of Application Cases in Maternity Campus during the COVID-19 Pandemic %A Mehtap Bolat , Filiz Kuni , Büşra Kurban , Yavuz Bingöl %T A Qualitative Study: Investigating the Decline in the Number of Application Cases in Maternity Campus during the COVID-19 Pandemic %D 2022 %J The Universal Academic Research Journal %P 2717-9133- %V 4 %N 2 %R doi: 10.55236/tuara.888749 %U 10.55236/tuara.888749
ISNAD Bolat, Mehtap , Kuni, Filiz , Kurban, Büşra , Bingöl, Yavuz . "A Qualitative Study: Investigating the Decline in the Number of Application Cases in Maternity Campus during the COVID-19 Pandemic". The Universal Academic Research Journal 4 / 2 (July 2022): 59-63 . https://doi.org/10.55236/tuara.888749
AMA Bolat M. , Kuni F. , Kurban B. , Bingöl Y. A Qualitative Study: Investigating the Decline in the Number of Application Cases in Maternity Campus during the COVID-19 Pandemic. The Universal Academic Research Journal. 2022; 4(2): 59-63.
Vancouver Bolat M. , Kuni F. , Kurban B. , Bingöl Y. A Qualitative Study: Investigating the Decline in the Number of Application Cases in Maternity Campus during the COVID-19 Pandemic. The Universal Academic Research Journal. 2022; 4(2): 59-63.
IEEE M. Bolat , F. Kuni , B. Kurban and Y. Bingöl , "A Qualitative Study: Investigating the Decline in the Number of Application Cases in Maternity Campus during the COVID-19 Pandemic", The Universal Academic Research Journal, vol. 4, no. 2, pp. 59-63, Jul. 2022, doi:10.55236/tuara.888749