Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Dijital El Kameraları Kullanılarak Kültürel Mirasın Belgelenmesi

Year 2020, Volume: 2 Issue: 2, 33 - 38, 29.12.2020

Abstract

Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için tarihi eserlerin dokümantasyonlarının hassas bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca restorasyon ve yenileme sürecinde yürütülen koruma çalışmaları için kültürel miras unsurunun başarıyla korunması şarttır. Günümüze kadar teknolojinin gelişmesine paralel olarak dokümantasyon çalışmalarında birçok gelişme olmuştur ve bu teknikler hızlı bir şekilde ilerlemiştir. Bu tekniklerin sık kullanılanlarından biri olan fotogrametri tekniği maliyet ve zaman açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Fotogrametri alanındaki son gelişmeler otomatik veya yarı otomatik olarak objelerin oluşturulmasına imkân sağlamıştır. Bu çalışmada dijital el kameralarının kültürel mirasın belgelenmesindeki performansı araştırılmıştır. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bulunan ve 18. yüzyıldan kalan Muyi Mubarek Camisi’nin 3 boyutlu modeli sadece dijital el kamerası görüntüleri kullanılarak modellenmiştir. Çalışmanın sonucunda yöntemin avantajları ve dezavantajları üzerinde durulmuştur. Ayrıca çalışma kapsamında eserin 11 farklı detayından metre ile ölçümler yapılmıştır. Bunlarda 2 tanesi 3B modelin ölçeklendirilmesi için diğer 9 tanesi ise uzunluk bazlı karşılaştırma için kullanılmıştır. Ölçeklendirme işlemi iki farklı hat üzerinden gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırma sonucunda uzunluklar baz alınarak birinci ve ikinci hatlar için genel doğruluk sırasıyla 1.983 ve 2.661 cm hesaplanmıştır.

References

 • Akcay, O., Erenoglu, R. C. ve Avsar, E. O. (2017). The effect of jpeg compressıon ın close range photogrammetry, International Journal of Engineering and Geosciences (IJEG), Vol;2, Issue;01, pp. 35-40, February, 2017, ISSN 2548-0960, Turkey, DOI: 10.26833/ijeg.287308.
 • Atik, M. E., Ünlüer, S., Duran, Z., ve Çelik, M. F. (2016). Yersel Fotogrametrik Yöntem ile Yersel Lazer Taramanın Karşılaştırılması ve Doğruluk Analizi. 6. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2016), Adana.
 • Duran Z. (2003). Tarihi Eserlerin Fotogrametrik Olarak Belgelenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması. Doktora Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gonçalves, J. A., ve Henriques, R. (2015). UAV photogrammetry for topographic monitoring of coastal areas. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 104, 101-111.
 • Kaya, Y., Şenol, H. İ., Memduhoğlu, A., Akça, Ş., Ulukavak, M., ve Polat, N. (2019). Hacim Hesaplarında İHA Kullanımı: Osmanbey Kampüsü Örneği. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 1(1), 7-10.
 • Kraus K. (2007). Fotogrametri, Fotoğraflardan ve Lazer Tarama Verilerinden Geometrik Bilgiler, Çeviri, İTÜ, (Çevirenler M.O.Altan vd.)
 • Morgan, J. A. ve Brogan, D. J. (2016). How to VisualSFM, Department of Civil & Environmental Engineering Colorado State University Fort Collins, Colorado.
 • Sarıtürk, B., ve Şeker, D. Z. (2017). SfM Tekniği ile 3b Obje Modellenmesinde Kullanılan Ticari ve Açık-Kaynak Kodlu Yazılımların Karşılaştırılması. IX. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu.
 • Şasi, A., ve Yakar, M. (2018). Photogrammetric Modelling of Hasbey Dar'ülhuffaz (Masjid) Using an Unmanned Aerial Vehicle. International Journal of Engineering and Geosciences, 3(1), 6-11.
 • Ulvi, A. (2018). Analysis of the Utility of the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in Volume Calculation by Using Photogrammetric Techniques. International Journal of Engineering and Geosciences, 3(2), 43-49.
 • Ulvi, A. (2020). Importance of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in the Documentation of Cultural Heritage. Turkish Journal of Engineering, 4 (3), 104-112.
 • Ulvi, A., Yakar, M., Yiğit, A. Y., ve Kaya, Y. (2020). İHA ve Yersel Fotogrametrik Teknikler Kullanarak Aksaray Kızıl Kilise’nin 3 Boyutlu Nokta Bulutu ve Modelinin Üretilmesi. Geomatik Dergisi, 5(1), 22-30.
 • Varol, F., Ulvi, A., ve Yakar, M. (2018). Kültürel Mirasın Dokümantasyonunda Yersel Fotogrametri Tekniğinin Kullanılması: Sazak Köprüsü Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 986-991.
 • Xiang, T., ve Cheong, L. F. (2003). Understanding the Behavior of SfM Algorithms: A Geometric Approach. International Journal of Computer Vision, 51(2), 111-137.
 • Yakar, M. and Doğan, Y. (2017). GIS and three-dimensional modeling for cultural heritages, International Journal of Engineering and Geosciences (IJEG), Vol; 3; Issue; 2, pp. 050-055, June, 2018, ISSN 2548-0960, Turkey, DOI: 10.26833/ijeg.378257
 • Yakar, M., Kabadayı, A., Yiğit, A. Y., Çıkıkcı, K., Kaya, Y., ve Catin, S. S. (2016). Emir Saltuk Kümbeti Fotogrametrik Rölöve Çalişmasi ve 3Boyutlu Modellenmesi. Geomatik, 1(1), 14-18.
 • Yakar, M., Orhan, O., Ulvi, A., Yiğit, A. Y., & Yüzer, M. M. (2015). Sahip Ata Külliyesi Rölöve Örneği. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10.

Documenting Cultural Heritage Using Digital Handheld Cameras

Year 2020, Volume: 2 Issue: 2, 33 - 38, 29.12.2020

Abstract

Documentation of historical artifacts should be created precisely in order to transfer cultural heritage to future generations. In addition, for the conservation work carried out during the restoration and renewal process, the cultural heritage element must be successfully protected. In parallel with the development of technology until today, there have been many developments in documentation studies and these techniques have progressed rapidly. Photogrammetry technique, which is one of the frequently used techniques, provides important advantages in terms of cost and time. Recent developments in the field of photogrammetry have allowed the creation of objects automatically or semi-automatically. In this study, the performance of digital handheld cameras in documenting the cultural heritage was investigated. The 3D model of the Muyi Mubarek Mosque, which is in Tashkent, the capital of Uzbekistan and remained from the 18th century, was modeled using only digital handheld images. As a result of the study, the advantages and disadvantages of the method are examined. In addition, measurements were made from 11 different details of the historical artifact. Of these, 2 were used for scaling the 3D model, and 9 were used for length-based comparison. The scaling process was carried out on two different lines. Based on the lengths, the general accuracy for the first and second lines was calculated as 1.983 and 2.661 cm, respectively.

References

 • Akcay, O., Erenoglu, R. C. ve Avsar, E. O. (2017). The effect of jpeg compressıon ın close range photogrammetry, International Journal of Engineering and Geosciences (IJEG), Vol;2, Issue;01, pp. 35-40, February, 2017, ISSN 2548-0960, Turkey, DOI: 10.26833/ijeg.287308.
 • Atik, M. E., Ünlüer, S., Duran, Z., ve Çelik, M. F. (2016). Yersel Fotogrametrik Yöntem ile Yersel Lazer Taramanın Karşılaştırılması ve Doğruluk Analizi. 6. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2016), Adana.
 • Duran Z. (2003). Tarihi Eserlerin Fotogrametrik Olarak Belgelenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması. Doktora Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gonçalves, J. A., ve Henriques, R. (2015). UAV photogrammetry for topographic monitoring of coastal areas. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 104, 101-111.
 • Kaya, Y., Şenol, H. İ., Memduhoğlu, A., Akça, Ş., Ulukavak, M., ve Polat, N. (2019). Hacim Hesaplarında İHA Kullanımı: Osmanbey Kampüsü Örneği. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 1(1), 7-10.
 • Kraus K. (2007). Fotogrametri, Fotoğraflardan ve Lazer Tarama Verilerinden Geometrik Bilgiler, Çeviri, İTÜ, (Çevirenler M.O.Altan vd.)
 • Morgan, J. A. ve Brogan, D. J. (2016). How to VisualSFM, Department of Civil & Environmental Engineering Colorado State University Fort Collins, Colorado.
 • Sarıtürk, B., ve Şeker, D. Z. (2017). SfM Tekniği ile 3b Obje Modellenmesinde Kullanılan Ticari ve Açık-Kaynak Kodlu Yazılımların Karşılaştırılması. IX. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu.
 • Şasi, A., ve Yakar, M. (2018). Photogrammetric Modelling of Hasbey Dar'ülhuffaz (Masjid) Using an Unmanned Aerial Vehicle. International Journal of Engineering and Geosciences, 3(1), 6-11.
 • Ulvi, A. (2018). Analysis of the Utility of the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in Volume Calculation by Using Photogrammetric Techniques. International Journal of Engineering and Geosciences, 3(2), 43-49.
 • Ulvi, A. (2020). Importance of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in the Documentation of Cultural Heritage. Turkish Journal of Engineering, 4 (3), 104-112.
 • Ulvi, A., Yakar, M., Yiğit, A. Y., ve Kaya, Y. (2020). İHA ve Yersel Fotogrametrik Teknikler Kullanarak Aksaray Kızıl Kilise’nin 3 Boyutlu Nokta Bulutu ve Modelinin Üretilmesi. Geomatik Dergisi, 5(1), 22-30.
 • Varol, F., Ulvi, A., ve Yakar, M. (2018). Kültürel Mirasın Dokümantasyonunda Yersel Fotogrametri Tekniğinin Kullanılması: Sazak Köprüsü Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 986-991.
 • Xiang, T., ve Cheong, L. F. (2003). Understanding the Behavior of SfM Algorithms: A Geometric Approach. International Journal of Computer Vision, 51(2), 111-137.
 • Yakar, M. and Doğan, Y. (2017). GIS and three-dimensional modeling for cultural heritages, International Journal of Engineering and Geosciences (IJEG), Vol; 3; Issue; 2, pp. 050-055, June, 2018, ISSN 2548-0960, Turkey, DOI: 10.26833/ijeg.378257
 • Yakar, M., Kabadayı, A., Yiğit, A. Y., Çıkıkcı, K., Kaya, Y., ve Catin, S. S. (2016). Emir Saltuk Kümbeti Fotogrametrik Rölöve Çalişmasi ve 3Boyutlu Modellenmesi. Geomatik, 1(1), 14-18.
 • Yakar, M., Orhan, O., Ulvi, A., Yiğit, A. Y., & Yüzer, M. M. (2015). Sahip Ata Külliyesi Rölöve Örneği. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Yunus KAYA
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2319-4998
Türkiye


Abdurahman Yasin YİĞİT
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9407-8022
Türkiye

Publication Date December 29, 2020
Submission Date March 27, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 2 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { tufod710439, journal = {Türkiye Fotogrametri Dergisi}, eissn = {2687-6590}, address = {Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği bölümü yenişehir 33343 Mersin}, publisher = {Mersin University}, year = {2020}, volume = {2}, number = {2}, pages = {33 - 38}, title = {Dijital El Kameraları Kullanılarak Kültürel Mirasın Belgelenmesi}, key = {cite}, author = {Kaya, Yunus and Yiğit, Abdurahman Yasin} }
APA Kaya, Y. & Yiğit, A. Y. (2020). Dijital El Kameraları Kullanılarak Kültürel Mirasın Belgelenmesi . Türkiye Fotogrametri Dergisi , 2 (2) , 33-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tufod/issue/58541/710439
MLA Kaya, Y. , Yiğit, A. Y. "Dijital El Kameraları Kullanılarak Kültürel Mirasın Belgelenmesi" . Türkiye Fotogrametri Dergisi 2 (2020 ): 33-38 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tufod/issue/58541/710439>
Chicago Kaya, Y. , Yiğit, A. Y. "Dijital El Kameraları Kullanılarak Kültürel Mirasın Belgelenmesi". Türkiye Fotogrametri Dergisi 2 (2020 ): 33-38
RIS TY - JOUR T1 - Documenting Cultural Heritage Using Digital Handheld Cameras AU - YunusKaya, Abdurahman YasinYiğit Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türkiye Fotogrametri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 38 VL - 2 IS - 2 SN - -2687-6590 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Fotogrametri Dergisi Dijital El Kameraları Kullanılarak Kültürel Mirasın Belgelenmesi %A Yunus Kaya , Abdurahman Yasin Yiğit %T Dijital El Kameraları Kullanılarak Kültürel Mirasın Belgelenmesi %D 2020 %J Türkiye Fotogrametri Dergisi %P -2687-6590 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Kaya, Yunus , Yiğit, Abdurahman Yasin . "Dijital El Kameraları Kullanılarak Kültürel Mirasın Belgelenmesi". Türkiye Fotogrametri Dergisi 2 / 2 (December 2020): 33-38 .
AMA Kaya Y. , Yiğit A. Y. Dijital El Kameraları Kullanılarak Kültürel Mirasın Belgelenmesi. Türkiye Fotogrametri Dergisi. 2020; 2(2): 33-38.
Vancouver Kaya Y. , Yiğit A. Y. Dijital El Kameraları Kullanılarak Kültürel Mirasın Belgelenmesi. Türkiye Fotogrametri Dergisi. 2020; 2(2): 33-38.
IEEE Y. Kaya and A. Y. Yiğit , "Dijital El Kameraları Kullanılarak Kültürel Mirasın Belgelenmesi", Türkiye Fotogrametri Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 33-38, Dec. 2020