Year 2021, Volume 3 , Issue 1, Pages 1 - 8 2021-06-15

Compilation on measurement of energy transmission lines with unmanned aerial vehicles (UAV)
İnsansız hava araçları (İHA) İle enerji nakil hatlarının ölçülmesi üzerine derleme

Atilla KARABACAK [1]


In modern life, people need electrical energy in every field. The electricity produced in the power plants is transported to the cities by converting it to high voltage. This journey of electricity is provided by conducting wires and carrier poles over the transmission lines. Faults in power lines damage our economy, production power and living life. Keeping energy lines under control will minimize potential problems. Traditional human eyes take a lot of time, observations made with manned helicopters are expensive and carry the risk that the helicopter contents will die in a possible accident. Today, unmanned aerial vehicles (UAV) are recommended as the most effective, objective and fast method.

Modern yaşamda insanlar her alanda elektrik enerjisine ihtiyaç duymaktadır. Santrallerde üretilen elektrik, şehirlere yüksek gerileme dönüştürülerek taşınır. Elektriğin bu yolculuğu iletken teller ve taşıyıcı direklerle nakil hatları üzerinden sağlanır. Enerji hatlarında olabilecek arızalar ekonomiye, üretim gücüne ve canlı yaşamına zarar verir. Enerji hatlarının sürekli kontrol altında tutulması olası sorunları en aza indirecektir. Geleneksel insan gözlemi çok zaman alır, insanlı helikopterlerle yapılan gözlemler pahalı ve helikopter içindekilerin olası bir kazada yaşamını yitirmesi riskini taşır. Bugün için en etkili, objektif ve hızlı yöntem olarak insansız hava araçları (İHA) önerilir. 
İHA, Yüksek Gerilim, Enerji Nakil Hattı, Uzaktan Algılama, Fotogrametri
 • Alptekin A, Çelik M Ö, Doğan Y & Yakar M (2019). Mapping of a rockfall site with an unmanned aerial vehicle. Mersin Photogrammetry Journal, 1(1), 12-16.
 • Alptekin A, Çelik M Ö, Kuşak L, Ünel F B & Yakar M (2019). Anafi Parrot’un Heyelan Bölgesi Haritalandırılmasında Kullanımı. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 1(1), 33-37.
 • Chen C, Yang B, Song S, Peng X & Huang R (2018). Automatic clearance anomaly detection for transmission line corridors utilizing UAV-Borne LIDAR data. Remote Sensing, 10(4), 613.
 • Çelik M Ö, Yakar İ, Hamal S N G, Oğuz G M & Kanun E (2020). Sfm Tekniği ile Oluşturulan 3B Modellerin Kültürel Mirasın Belgelenmesi Çalışmalarında Kullanılması: Gözne Kalesi Örneği. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 2(1), 22-27.
 • Deng C, Wang S, Huang Z, Tan Z & Liu J (2014). Unmanned aerial vehicles for power line inspection: A cooperative way in platforms and communications. J. Commun, 9(9), 687-692.
 • Erbaş M (2016). LiDAR Verilerinden Enerji Nakil Hatlarının Otomatik Tespit Edilmesi Çalışmaları. Harita Dergisi 156. Sayı 32-40
 • Guan H, Yu Y, Li J, Ji Z & Zhang Q (2016). Extraction of power-transmission lines from vehicle-borne lidar data. International Journal of Remote Sensing, 37(1), 229-247.
 • Jaugılas J (2019) Charging a rechargeable battery of an unmanned aerial vehicle in flight using a high voltage power line. U.S. Patent Application No 16/193,178.
 • Kabadayı A, Kaya & Yiğit A Y (2020). Comparison of documentation cultural artifacts using the 3D model in different software. Mersin Photogrammetry Journal, 2(2), 51-58.
 • Karabörk H, Göktepe A, Yılmaz H M, Mutluoğlu Ö, Yıldız F & Yakar M (2009). Tarihi ve kültürel varlıkların lazer tarama ve lazer nokta ölçme teknolojileri ile 3B modellenmesinde duyarlılık araştırması ve uygulama modelinin belirlenmesi. 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15.
 • Kaya Y, Yiğit A Y, Ulvi A & Yakar M (2021). Arkeolojik Alanların Dokümantasyonununda Fotogrametrik Tekniklerinin Doğruluklarının Karşılaştırmalı Analizi: Konya Yunuslar Örneği. Harita Dergisi, 165, 57-72.
 • Luque-Vega L, Castillo-Toledo B, Loukianov A & Gonzalez-Jimenez L E (2014, April). Power line inspection via an unmanned aerial system based on the quadrotor helicopter. In MELECON 2014-2014 17th IEEE Mediterranean electrotechnical conference (pp. 393-397). IEEE.
 • Mirdan O & Yakar M (2017). Tarihi eserlerin İnsansız Hava Aracı ile modellenmesinde karşılaşılan sorunlar. Geomatik, 2(3), 118-125.
 • Shen X, Qıan C, Du Y, Yu X & Zhang R (2018). An automatic extraction algorithm of high voltage transmission lines from airborne LIDAR point cloud data. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 26(4), 2043-2055.
 • Şasi A & Yakar M (2018). Photogrammetric modelling of hasbey dar'ülhuffaz (masjid) using an unmanned aerial vehicle. International Journal of Engineering and Geosciences, 3(1), 6-11.
 • Teng G E, Zhou M, Li C R, Wu H H, Li W, Meng F R & Ma L (2017). Mini-UAV LiDAR for power line inspection. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci, 297-300.
 • Ulvi A, Yakar M, Yiğit A Y & Kaya Y (2020). İHA ve Yersel Fotogrametrik Teknikler Kullanarak Aksaray Kızıl Kilise’nin 3 Boyutlu Nokta Bulutu ve Modelinin Üretilmesi. Geomatik Dergisi, 5(1), 22-30.
 • Ulvi A, Yakar M, Yiğit A & Kaya Y (2019). The Use of Photogrammetric Techniques in Documenting Cultural Heritage: The Example of Aksaray Selime Sultan Tomb. Universal Journal Of Engineering Science, 7(3), 64-73.
 • Yakar M, Kabadayı A, Yiğit A Y, Çıkıkcı K, Kaya Y & Catin S S (2016). Emir Saltuk Kümbeti Fotogrametrik Rölöve Çalişmasi Ve 3Boyutlu Modellenmesi. Geomatik, 1(1), 14-18.
 • Yiğit A Y & Ulvi A (2020). İHA Fotogrametrisi Tekniği Kullanarak 3B Model Oluşturma: Yakutiye Medresesi Örneği. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 2(2), 46-54.
 • Yiğit A Y & Uysal M (2019). Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yaklaşımı Kullanılarak Yolların Tespiti. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 1(1), 17-24.
 • Yiğit A Y, Orhan O & Ulvi A (2020). Investigation of The Rainwater Harvesting Potential at the Mersin University, Turkey. Mersin Photogrammetry Journal, 2(2), 64-75.
 • Polat N & Kaya Y (2021) Çok Bantlı Uydu Görüntüleriyle Orman Yangınlarının Belirlenmesi ve Hasar Tespiti. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 23(1): 172-181. DOI: https://doi.org/10.24011/barofd.837507
 • Kaya Y & Polat N (2021) Bitki İndeksleri Kullanarak Buğday Bitkisinin Rekolte Tahmini. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 12(1), 99-110. DOI: https://doi.org/10.24012/dumf.860325
 • Şenol H I, Erdogan S, Onal M, Ulukavak M, Memduhoglu, A, Mutlu S & Yilmaz M (2017). 3D Modeling of a Bazaar in Ancient Harran City Using Laser Scanning Technique. International Archives Of The Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 42.
 • Şenol H İ & Kaya Y (2019). İnternet Tabanlı Veri Kullanımıyla Yerleşim Alanlarının Modellenmesi: Çiftlikköy Kampüsü Örneği. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 1(1), 11-16.
 • Şenol H İ, Memduhoglu A & Ulukavak M (2020). Multi instrumental documentation and 3D modelling of an archaeological site: a case study in Kizilkoyun Necropolis Area. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 11(3), 1241-1250.
 • URL-1. https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/ [Erişim Tarihi: 30.04.2020]
 • URL-2. http://cografyaharita.com/turkiye_enerji_haritalari.html [Erişim Tarihi: 01.05.2020]
 • URL-3. https://www.elektrikde.com/korona-desarji-korona-etkisi-nedir/ [Erişim Tarihi: 02.05.2020]
 • URL-4. http://www.pmepowersolutions.com/lidar_pmepowersolutions.php [Erişim Tarihi: 18.03.2020]
 • URL-5. http://paksoyteknik.com.tr/images/PAKSOY-TOPCON/IHA [Erişim Tarihi: 19.03.2020]
 • URL-6. Sistem AŞ https://www.youtube.com/watch?v=LzFXLI4y3vQ&feature=emb_rel_pause [Erişim Tarihi: 03.05.2020]
 • URL-7. https://www.greenvalleyintl.com/applications/power-line-inspection-using-airborne-lidar/ [Erişim Tarihi: 03.05.2020]
 • URL-8. https://www.youtube.com/watch?v=DhMw-NUmp8I [Erişim Tarihi: 03.05.2020]
 • URL-9. https://www.greenvalleyintl.com/applications/power-line-inspection-using-airborne-lidar/ [Erişim Tarihi: 20.03.2020]
 • URL-10. http://tadviser.com/index.php/Product:LineRanger_%28the_robot_for_the_power_transmission_line%29 [Erişim Tarihi: 05.05.2020]
 • URL-11. https://www.mto.com.tr/single-post/Yildirimdan-Korunma-Yuksek-Gerilim-Enerji-Nakil-Hatlari#! [Erişim Tarihi: 05.05.2020]
 • URL-12. https://www.aisc.aero/avoiding-power-lines-while-flying-your-uav/ [Erişim Tarihi: 05.05.2020]
 • URL-13. http://raveneng.ca/ [Erişim Tarihi: 06.05.2020]
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Derleme Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0002-1096-3949
Author: Atilla KARABACAK (Primary Author)
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 16, 2021
Acceptance Date : June 1, 2021
Publication Date : June 15, 2021

Bibtex @research article { tufod897992, journal = {Türkiye Fotogrametri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-6590}, address = {Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği bölümü yenişehir 33343 Mersin}, publisher = {Mersin University}, year = {2021}, volume = {3}, pages = {1 - 8}, doi = {10.53030/tufod.897992}, title = {İnsansız hava araçları (İHA) İle enerji nakil hatlarının ölçülmesi üzerine derleme}, key = {cite}, author = {Karabacak, Atilla} }
APA Karabacak, A . (2021). İnsansız hava araçları (İHA) İle enerji nakil hatlarının ölçülmesi üzerine derleme . Türkiye Fotogrametri Dergisi , 3 (1) , 1-8 . DOI: 10.53030/tufod.897992
MLA Karabacak, A . "İnsansız hava araçları (İHA) İle enerji nakil hatlarının ölçülmesi üzerine derleme" . Türkiye Fotogrametri Dergisi 3 (2021 ): 1-8 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tufod/issue/62674/897992>
Chicago Karabacak, A . "İnsansız hava araçları (İHA) İle enerji nakil hatlarının ölçülmesi üzerine derleme". Türkiye Fotogrametri Dergisi 3 (2021 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - İnsansız hava araçları (İHA) İle enerji nakil hatlarının ölçülmesi üzerine derleme AU - Atilla Karabacak Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.53030/tufod.897992 DO - 10.53030/tufod.897992 T2 - Türkiye Fotogrametri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 3 IS - 1 SN - -2687-6590 M3 - doi: 10.53030/tufod.897992 UR - https://doi.org/10.53030/tufod.897992 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Fotogrametri Dergisi İnsansız hava araçları (İHA) İle enerji nakil hatlarının ölçülmesi üzerine derleme %A Atilla Karabacak %T İnsansız hava araçları (İHA) İle enerji nakil hatlarının ölçülmesi üzerine derleme %D 2021 %J Türkiye Fotogrametri Dergisi %P -2687-6590 %V 3 %N 1 %R doi: 10.53030/tufod.897992 %U 10.53030/tufod.897992
ISNAD Karabacak, Atilla . "İnsansız hava araçları (İHA) İle enerji nakil hatlarının ölçülmesi üzerine derleme". Türkiye Fotogrametri Dergisi 3 / 1 (June 2021): 1-8 . https://doi.org/10.53030/tufod.897992
AMA Karabacak A . İnsansız hava araçları (İHA) İle enerji nakil hatlarının ölçülmesi üzerine derleme. Türkiye Fotogrametri Dergisi. 2021; 3(1): 1-8.
Vancouver Karabacak A . İnsansız hava araçları (İHA) İle enerji nakil hatlarının ölçülmesi üzerine derleme. Türkiye Fotogrametri Dergisi. 2021; 3(1): 1-8.
IEEE A. Karabacak , "İnsansız hava araçları (İHA) İle enerji nakil hatlarının ölçülmesi üzerine derleme", Türkiye Fotogrametri Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 1-8, Jun. 2021, doi:10.53030/tufod.897992