Year 2021, Volume 3 , Issue 1, Pages 15 - 21 2021-06-15

İnsansız hava aracı ile elde edilen veriler yardımıyla ağaç çıkarımı

Muharrem Cihan CEYLAN [1] , Murat UYSAL [2]


Teknolojik ilerlemeyle birlikte her konuda olduğu gibi haritacılıkta da bilgiye ulaşma konusunda büyük bir aşama kaydedildi. İnsansız hava araçları ile çok sayıda bilgiye hızlı bir şekilde ulaşılan bu dönemde, bu bilgilerin kullanılıp anlamlı verilere dönüştürülmesi konusunda aynı ilerleme gerçekleşmedi. Operatörler yardımıyla anlamlı verilere dönüştürülen bu bilgilerin veri toplamada olduğu gibi hızlı bir şekilde işlenme ihtiyacı doğmuş oldu. Bu çalışmasında, arazi hakkında bilgi edinmede olduğu gibi bu bilgilerin anlamlı verilere dönüşmesi konusunda da doğruluklarına özen göstererek, hızlı bir şekilde anlamlı veriler oluşturma ve bu verilerin çeşitli coğrafi bilgi sistemleri ile entegre edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, RGB(Red-Green-Blue) bantları bulunan iki farklı alanda yapılmıştır. Çalışmada, İHA yardımıyla elde edilen dijital görüntüler, Pix4D yazılımında işlenmiş ve bu dijital görüntülerden ortofoto, sayısal yükseklik modeli ve sayısal arazi modeli elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler yardımı ile eCognition yazılımında obje tabanlı sınıflandırma yapılması hedeflenmiştir. Obje tabanlı sınıflandırma yaparken görüntüler segmentasyon işlemi ile anlamlı kümelere ayrıştırılıp, aynı eşik değeri içinde kalan segmentler belirlenen indis değerlerine göre sınıflandırılmıştır. Ardından eCognition yazılımında karşılaştırma amaçlı kontrol verisi üretilip, hata matrisi kullanılarak doğruluk analizi yapılmıştır.
Obje Tabanlı, İHA, Fotogrametri, Sınıflandırma, Otomatik Ağaç Tespiti
 • Alptekin A & Yakar M (2020). Mersin Akyar Falezi’nin 3B modeli. Türkiye Lidar Dergisi, 2(1), 5-9.
 • Alptekin A, Çelik M Ö, Doğan Y & Yakar M (2019a). Mapping of a rockfall site with an unmanned aerial vehicle. Mersin Photogrammetry Journal, 1(1), 12- 16.
 • Alptekin A, Çelik M Ö, Kuşak L, Ünel F B & Yakar M (2019b). Anafi Parrot’un Heyelan Bölgesi Haritalandırılmasında Kullanımı. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 1(1), 33-37.
 • Baatz M & Schape A (2000). Multi resolution segmentation: an optimization approach for high quality multi scale image segmentation, Proceedings of Twelfth Angewandte Geographische Informations verarbeitung, Wichmann-Verlag, Heidelberg, 12−23.
 • Benz U C, Hofmann P, Willhauck G, Lingenfelder I, Heynen M., (2004), Multi-resolution object-oriented fuzzy analysis of remote sensing data for GIS- ready information, ISPRS Journal of Photogramemetry and Remote Sensing, 58 (3-4), 239-258
 • Boyacı D (2012). Cbs-Uzaktan Algılama entegrasyonu ve örnek uygulama: uydu görüntülerinden detay ve otomatik öznitelik tespiti, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya.
 • Çölkesen İ (2009). Uzaktan Algılamada İleri Sınıflandırma Tekniklerinin Karşılaştırılması ve Analizi, Y. Lisans Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Entitüsü, 153s, Gebze.
 • Çölkesen İ, Yomralıoğlu T & Kavzoğlu T. (2015). Obje Tabanlı Sınıflandırmada Bölgeleme Esasına Dayalı Ölçek Parametresi Tespiti: Worldview-2 Uydu Görüntüsü Örneği, Harita Dergisi, 154, 9-18.
 • Definiens (2012). Definiens Developer XD 2.0.4. Reference Book, Definiens AG, München, Germany,
 • Ghamisi P, Plaza J, Chen Y, Li J & Plaza A J (2017). Advanced Spectral Classifiers for Hyperspectral İmages: A Review, IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine, 5, 8-32.
 • Hamal S N G, Sarı B & Ulvi A (2020). Using of Hybrid Data Acquisition Techniques for Cultural Heritage A Case Study of Pompeiopolis. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 2(2), 55-60
 • Hofmann P (2001), “Detecting Urban Features From IKONOS Data Using an Object-Oriented Approach, First Annual Conference of the Remote Sensing & Photogrammetry Society 12-14 September 2001, 28-33.
 • Kamps M, Bouten W & Seijmonsbergen A (2017). Lidar and Orthophoto Synergy to Optimize Object-Based Landscape Change: Analysis Of An Active Landslide, Remote Sensing, 9, 805.
 • Kaya Y & Polat N (2020). Investigation Of Phenological Stages of Wheat Plant Using Vegetation Index. Mersin Photogrammetry Journal, 2(1), 24-28.
 • Kaya Y & Polat N (2021) Bitki İndeksleri Kullanarak Buğday Bitkisinin Rekolte Tahmini. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 12(1), 99-110. DOI: https://doi.org/10.24012/dumf.860325
 • Kaya Y, Yiğit A Y, Ulvi A & Yakar M (2021). Arkeolojik Alanların Dokümantasyonununda Fotogrametrik Tekniklerinin Doğruluklarının Karşılaştırmalı Analizi: Konya Yunuslar Örneği. Harita Dergisi, 165, 57-72.
 • Korsgaard N J, Nuth C, Khan S A, Kjeldsen K K, Bjørk A A, Schomacker A & Kjær K H (2016). Digital Elevation Model and Orthophotographs of Greenland Based on Aerial Photographs From 1978–1987, Scientific Data, 3, 160032.
 • Polat N & Kaya Y (2021) Çok Bantlı Uydu Görüntüleriyle Orman Yangınlarının Belirlenmesi ve Hasar Tespiti. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 23(1): 172-181. DOI: https://doi.org/10.24011/barofd.837507
 • Polat N, Önal M, Ernst F B, Şenol H İ, Memduhoğlu A, Mutlu S, Mutlu S İ, Budan M A, Turgut M, Kara H (2020). Harran Ören Yeri Arkeolojik Kazı Alanınındın Çıkarılan Bazı Küçük Arkeolojik Buluntuların Fotogrametrik Olarak 3B Modellenmesi. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 2(2), 55-59.
 • Sarı B, Hamal S N G & Ulvi A (2020). Documentation of Complex Structure Using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Photogrammetry Method and Terrestrial Laser Scanner (TLS). Türkiye Lidar Dergisi, 2(2), 48-54.
 • Şenol H I, Erdogan S, Onal M, Ulukavak M, Memduhoglu, A, Mutlu S & Yilmaz M (2017). 3D Modeling of a Bazaar in Ancient Harran City Using Laser Scanning Technique. International Archives Of The Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 42.
 • Şenol H İ & Kaya Y (2019). İnternet Tabanlı Veri Kullanımıyla Yerleşim Alanlarının Modellenmesi: Çiftlikköy Kampüsü Örneği. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 1(1), 11-16.
 • Şenol H İ, Memduhoglu A & Ulukavak M (2020). Multi instrumental documentation and 3D modelling of an archaeological site: a case study in Kizilkoyun Necropolis Area. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 11(3), 1241-1250.
 • Tapan K S, Bölme M & Eker O, (2015). Görüntülerden Sınıflandırma Yöntemlerini Kullanarak Detayların Otomatik Olarak Belirlenmesi: Renkli Kızılötesi Hava Fotoğraflarından Ormanlık Alanlarda Yolların Belirlenmesi İçin Bir Sınıflandırma Uygulaması. TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu 21-23 Mayıs 2015 / Konya
 • Taşdemir Ş, Ürkmez A, Yakar M & İnal Ş (2009). Sayısal görüntü analiz işleminde kamera kalibrasyon parametrelerinin belirlenmesi. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 13-15 Mayıs.
 • Ulukavak M, Memduhoğlu A, Şenol H İ & Polat N (2019). The use of UAV and photogrammetry in digital documentation. Mersin Photogrammetry Journal, 1(1), 17-22.
 • Ulvi A, & Toprak A S (2016). Investigation of three-dimensional modelling availability taken photograph of the unmanned aerial vehicle; sample of kanlidivane church. International Journal of Engineering and Geosciences, 1(1), 1-7.
 • Ulvi A (2020). Importance of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in the Documentation of Cultural Heritage. Turkish Journal of Engineering, 4(3), 104-112.
 • Yakar M & Dogan Y (2018). 3d Reconstruction Of Residential Areas with SfM Photogrammetry. In Conference of the Arabian Journal of Geosciences (pp. 73-75). Springer, Cham.
 • Yiğit A Y & Kaya Y (2020). Sentinel-2A uydu verileri kullanılarak sel alanlarının incelenmesi: Düzce örneği. Türkiye Uzaktan Algılama Dergisi, 2(1), 1-9.
 • Yiğit A Y & Uysal M (2019). Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yaklaşımı Kullanılarak Yolların Tespiti, Türkiye Fotogrametri Dergisi, 2019; 1(1);01-06
 • Yiğit A Y & Uysal M (2020). Automatic Road Detection from Orthophoto Images. Mersin Photogrammetry Journal, 2(1), 10-17.
 • Yiğit A Y, Orhan O & Ulvı̇ A (2020). Investigation of The Rainwater Harvesting Potential at The Mersin University, Turkey. Mersin Photogrammetry Journal, 2(2), 64-75.
 • Yilmaz H M, Yakar M, Mutluoglu O, Kavurmaci M M & Yurt K (2012). Monitoring of soil erosion in Cappadocia region (Selime-Aksaray-Turkey). Environmental Earth Sciences, 66(1), 75-81.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0002-3744-7717
Author: Muharrem Cihan CEYLAN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Murat UYSAL
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 9, 2021
Acceptance Date : June 2, 2021
Publication Date : June 15, 2021

Bibtex @research article { tufod912501, journal = {Türkiye Fotogrametri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-6590}, address = {Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği bölümü yenişehir 33343 Mersin}, publisher = {Mersin University}, year = {2021}, volume = {3}, pages = {15 - 21}, doi = {10.53030/tufod.912501}, title = {İnsansız hava aracı ile elde edilen veriler yardımıyla ağaç çıkarımı}, key = {cite}, author = {Ceylan, Muharrem Cihan and Uysal, Murat} }
APA Ceylan, M , Uysal, M . (2021). İnsansız hava aracı ile elde edilen veriler yardımıyla ağaç çıkarımı . Türkiye Fotogrametri Dergisi , 3 (1) , 15-21 . DOI: 10.53030/tufod.912501
MLA Ceylan, M , Uysal, M . "İnsansız hava aracı ile elde edilen veriler yardımıyla ağaç çıkarımı" . Türkiye Fotogrametri Dergisi 3 (2021 ): 15-21 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tufod/issue/62674/912501>
Chicago Ceylan, M , Uysal, M . "İnsansız hava aracı ile elde edilen veriler yardımıyla ağaç çıkarımı". Türkiye Fotogrametri Dergisi 3 (2021 ): 15-21
RIS TY - JOUR T1 - İnsansız hava aracı ile elde edilen veriler yardımıyla ağaç çıkarımı AU - Muharrem Cihan Ceylan , Murat Uysal Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.53030/tufod.912501 DO - 10.53030/tufod.912501 T2 - Türkiye Fotogrametri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 21 VL - 3 IS - 1 SN - -2687-6590 M3 - doi: 10.53030/tufod.912501 UR - https://doi.org/10.53030/tufod.912501 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Fotogrametri Dergisi İnsansız hava aracı ile elde edilen veriler yardımıyla ağaç çıkarımı %A Muharrem Cihan Ceylan , Murat Uysal %T İnsansız hava aracı ile elde edilen veriler yardımıyla ağaç çıkarımı %D 2021 %J Türkiye Fotogrametri Dergisi %P -2687-6590 %V 3 %N 1 %R doi: 10.53030/tufod.912501 %U 10.53030/tufod.912501
ISNAD Ceylan, Muharrem Cihan , Uysal, Murat . "İnsansız hava aracı ile elde edilen veriler yardımıyla ağaç çıkarımı". Türkiye Fotogrametri Dergisi 3 / 1 (June 2021): 15-21 . https://doi.org/10.53030/tufod.912501
AMA Ceylan M , Uysal M . İnsansız hava aracı ile elde edilen veriler yardımıyla ağaç çıkarımı. Türkiye Fotogrametri Dergisi. 2021; 3(1): 15-21.
Vancouver Ceylan M , Uysal M . İnsansız hava aracı ile elde edilen veriler yardımıyla ağaç çıkarımı. Türkiye Fotogrametri Dergisi. 2021; 3(1): 15-21.
IEEE M. Ceylan and M. Uysal , "İnsansız hava aracı ile elde edilen veriler yardımıyla ağaç çıkarımı", Türkiye Fotogrametri Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 15-21, Jun. 2021, doi:10.53030/tufod.912501