Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Küçük objelerin modellenmesinde videogrametri ve fotogrametri yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir çalışma

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 62 - 68, 15.12.2021
https://doi.org/10.53030/tufod.1019385

Abstract

Günümüz gelişen teknolojisi ile birlikte 3B modelleme çalışmalarında da birçok gelişmeler yaşanmaktadır. Fotogrametrik yöntemler ile yapılan çalışmalar günümüzde giderek artmakta ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalar da bu gelişmelere ihtiyaç duymaktadır. 3B model elde etmede çok büyük objelerden küçük objelere kadar veri elde edilebilmektedir. Bu modellerin elde edilmesinde insansız hava araçları, fotoğraf makinaları vb. kamera çeşitleri kullanılabilmektedir. Cisimlerin bindirmeli olarak çekilen fotoğrafları sayesinde cismin bilgisayar ortamında 3B modeli elde edilebilmektedir. Bir dizi çekilen fotoğrafların yanında 3B modeli elde edilecek cismin videosunun da çekilmesi ile 3b modeli gerekli program ve yazılımlar ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada küçük objelerin 3B modellerinin elde edilmesinde fotogrametrik ve videogrametrik yöntemlerin kullanılması ve oluşan verilerin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Yapılan ölçümler ve değerlendirmeler sonucunda fotogrametri yöntemi videogrametri yöntemine göre daha iyi sonuç verdiği anlaşılmıştır.

References

 • Alyilmaz C, Yakar M & Yilmaz H M (2010). Drawing Of Petroglyphs İn Mongolia By Close Range Photogrammetry. Scientific Research And Essays, 5(11), 1216-1222.
 • Arpacı K E (2013). Düşük Maliyetli Fotogrametrik Sistemlerin Küçük Objelerin 3 Boyutlu Modellenmesi Çalışmalarında Kullanım Olanakları (Doctoral Dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Brilakis I, Fathi H & Rashidi A (2011). Progressive 3D Reconstruction Of İnfrastructure With Videogrammetry. Automation İn Construction, 20(7), 884-895.
 • El-Hakim S F (2001). A Flexible Approach To 3D Reconstruction From Single İmages ACM Proceedings Of SIGGRAPH ’01, Technical Sketches, Los Angeles, California, 12th To 17th August 2001. 280 Pages: 186
 • Fidan D (2021). Arkeolojik Yüzey Araştırması Tahmin Haritalarının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Oluşturulması: Mersin İli, Silifke İlçesi Örneği. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Dergisi, 3(1), 10-23.
 • Hamal S N G, Binnaz S & Ulvi A (2020). Using Of Hybrid Data Acquisition Techniques For Cultural Heritage A Case Study Of Pompeiopolis. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 2(2), 55-60.
 • Kaya Y, Yiğit A Y, Ulvi A & Yakar M (2021). Arkeolojik Alanların Dokümantasyonununda Fotogrametrik Tekniklerinin Doğruluklarının Karşılaştırmalı Analizi: Konya Yunuslar Örneği. Harita Dergisi, 165, 57-72.
 • Korumaz A G, Dülgerler O N & Yakar M (2011). Kültürel Mirasın Belgelenmesinde Dijital Yaklaşımlar. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 26(3), 67-83.
 • Makineci H B, Karasaka L & Şahin D Fotogrametrik Amaçlı Kamera Kalibrasyonu Yazılımlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 2(1), 14-21.
 • Şasi A & Yakar M (2018). Photogrammetrıc Modellıng Of Hasbey Dar'ülhuffaz (Masjıd) Using An Unmanned Aerıal Vehıcle. International Journal Of Engineering And Geosciences, 3 (1), 6-11. DOI: 10.26833/İjeg.328919
 • Şenol H I, Erdogan S, Onal M, Ulukavak M, Memduhoglu A, Mutlu S, ... Yilmaz M (2017, Ekim). 3D Modeling Of A Bazaar İn Ancient Harran City Using Laser Scanning Technique. International Archives Of The Photogrammetry. Remote Sensing & Spatial Information Sciences, Karabük, Türkiye. Erişim Adresi:Https://Pdfs.Semanticscholar.Org/6f37/B 517a2f3e88e916005850d0a39d6e33f15dd.Pdf
 • Turan M H (2004). Mimari Fotogrametri Alanındaki Çağdaş Gelişmelerin Değerlendirilmesi. Gazi Üni. Müh.- Mim. Fak. Dergisi, Ankara
 • Uslu A & Uysal M (2017). Arkeolojik Eserlerin Fotogrametri Yöntemi İle 3 Boyutlu Modellenmesi: Demeter Heykeli Örneği. Geomatik, 2(2), 60-65. Doi: 10.15659/Hartek.16.08.302
 • Uslu A, Polat N, Toprak A S & Uysal M (2016). Kültürel Mirasın Fotogrametrik Yöntemle 3B Modellenmesi Örneği. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8, 2, 165-176. Doi: 10.15659/Hartek.16.08.302
 • Yakar M, Kabadayı A, Yiğit A Y, Çıkıkcı K, Kaya Y & Catin S S (2016). Emir Saltuk Kümbeti Fotogrametrik Rölöve Çalişmasi ve 3Boyutlu Modellenmesi. Geomatik, 1(1), 14-18.
 • Yakar M, Yıldız F & Yılmaz H M (2005). Tarihi ve Kültürel Miraslarin Belgelenmesinde Jeodezi Fotogrametri Mühendislerinin Rolü. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10.
 • Yılmaz H M, Karabörk H & Yakar M (2000). Yersel Fotogrametrinin Kullanım Alanları. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4(1), 1.
 • Yılmaztürk F & Külür S (2011). Videogrametrik Bir Sistem Tasarımı. İtüdergisi/D, 8(3).
 • Yilmaz H M, Yakar M & Yildiz F (2008). Digital Photogrammetry İn Obtaining Of 3D Model Data Of İrregular Small Objects. The International Archives Of The Photogrammetry, Remote Sensing And Spatial Information Sciences, 37, 125-130.
 • Kaya Y & Yiğit A Y (2020). Dijital El Kameraları Kullanılarak Kültürel Mirasın Belgelenmesi. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 2(2), 33-38.
 • Zeybek M & Kaya A (2020). Tarihi Yığma Kiliselerde Hasarların Fotogrametrik Ölçme Tekniğiyle İncelenmesi: Artvin Tibeti Kilisesi Örneği. Geomatik, 5 (1), 47-57. Doi: 10.29128/Geomatik.568584
 • URL1: https://Birkarefotograf.Com/Nikon-D3100-Detayli-İnceleme/
 • URL2: https://Www.Nikon.Com.Tr/Tr_TR/Product/Discontinued/Digital-Cameras/2015/D3100-Black#Tech_Specs

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 62 - 68, 15.12.2021
https://doi.org/10.53030/tufod.1019385

Abstract

References

 • Alyilmaz C, Yakar M & Yilmaz H M (2010). Drawing Of Petroglyphs İn Mongolia By Close Range Photogrammetry. Scientific Research And Essays, 5(11), 1216-1222.
 • Arpacı K E (2013). Düşük Maliyetli Fotogrametrik Sistemlerin Küçük Objelerin 3 Boyutlu Modellenmesi Çalışmalarında Kullanım Olanakları (Doctoral Dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Brilakis I, Fathi H & Rashidi A (2011). Progressive 3D Reconstruction Of İnfrastructure With Videogrammetry. Automation İn Construction, 20(7), 884-895.
 • El-Hakim S F (2001). A Flexible Approach To 3D Reconstruction From Single İmages ACM Proceedings Of SIGGRAPH ’01, Technical Sketches, Los Angeles, California, 12th To 17th August 2001. 280 Pages: 186
 • Fidan D (2021). Arkeolojik Yüzey Araştırması Tahmin Haritalarının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Oluşturulması: Mersin İli, Silifke İlçesi Örneği. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Dergisi, 3(1), 10-23.
 • Hamal S N G, Binnaz S & Ulvi A (2020). Using Of Hybrid Data Acquisition Techniques For Cultural Heritage A Case Study Of Pompeiopolis. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 2(2), 55-60.
 • Kaya Y, Yiğit A Y, Ulvi A & Yakar M (2021). Arkeolojik Alanların Dokümantasyonununda Fotogrametrik Tekniklerinin Doğruluklarının Karşılaştırmalı Analizi: Konya Yunuslar Örneği. Harita Dergisi, 165, 57-72.
 • Korumaz A G, Dülgerler O N & Yakar M (2011). Kültürel Mirasın Belgelenmesinde Dijital Yaklaşımlar. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 26(3), 67-83.
 • Makineci H B, Karasaka L & Şahin D Fotogrametrik Amaçlı Kamera Kalibrasyonu Yazılımlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 2(1), 14-21.
 • Şasi A & Yakar M (2018). Photogrammetrıc Modellıng Of Hasbey Dar'ülhuffaz (Masjıd) Using An Unmanned Aerıal Vehıcle. International Journal Of Engineering And Geosciences, 3 (1), 6-11. DOI: 10.26833/İjeg.328919
 • Şenol H I, Erdogan S, Onal M, Ulukavak M, Memduhoglu A, Mutlu S, ... Yilmaz M (2017, Ekim). 3D Modeling Of A Bazaar İn Ancient Harran City Using Laser Scanning Technique. International Archives Of The Photogrammetry. Remote Sensing & Spatial Information Sciences, Karabük, Türkiye. Erişim Adresi:Https://Pdfs.Semanticscholar.Org/6f37/B 517a2f3e88e916005850d0a39d6e33f15dd.Pdf
 • Turan M H (2004). Mimari Fotogrametri Alanındaki Çağdaş Gelişmelerin Değerlendirilmesi. Gazi Üni. Müh.- Mim. Fak. Dergisi, Ankara
 • Uslu A & Uysal M (2017). Arkeolojik Eserlerin Fotogrametri Yöntemi İle 3 Boyutlu Modellenmesi: Demeter Heykeli Örneği. Geomatik, 2(2), 60-65. Doi: 10.15659/Hartek.16.08.302
 • Uslu A, Polat N, Toprak A S & Uysal M (2016). Kültürel Mirasın Fotogrametrik Yöntemle 3B Modellenmesi Örneği. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8, 2, 165-176. Doi: 10.15659/Hartek.16.08.302
 • Yakar M, Kabadayı A, Yiğit A Y, Çıkıkcı K, Kaya Y & Catin S S (2016). Emir Saltuk Kümbeti Fotogrametrik Rölöve Çalişmasi ve 3Boyutlu Modellenmesi. Geomatik, 1(1), 14-18.
 • Yakar M, Yıldız F & Yılmaz H M (2005). Tarihi ve Kültürel Miraslarin Belgelenmesinde Jeodezi Fotogrametri Mühendislerinin Rolü. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10.
 • Yılmaz H M, Karabörk H & Yakar M (2000). Yersel Fotogrametrinin Kullanım Alanları. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4(1), 1.
 • Yılmaztürk F & Külür S (2011). Videogrametrik Bir Sistem Tasarımı. İtüdergisi/D, 8(3).
 • Yilmaz H M, Yakar M & Yildiz F (2008). Digital Photogrammetry İn Obtaining Of 3D Model Data Of İrregular Small Objects. The International Archives Of The Photogrammetry, Remote Sensing And Spatial Information Sciences, 37, 125-130.
 • Kaya Y & Yiğit A Y (2020). Dijital El Kameraları Kullanılarak Kültürel Mirasın Belgelenmesi. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 2(2), 33-38.
 • Zeybek M & Kaya A (2020). Tarihi Yığma Kiliselerde Hasarların Fotogrametrik Ölçme Tekniğiyle İncelenmesi: Artvin Tibeti Kilisesi Örneği. Geomatik, 5 (1), 47-57. Doi: 10.29128/Geomatik.568584
 • URL1: https://Birkarefotograf.Com/Nikon-D3100-Detayli-İnceleme/
 • URL2: https://Www.Nikon.Com.Tr/Tr_TR/Product/Discontinued/Digital-Cameras/2015/D3100-Black#Tech_Specs

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Mücahit Emre ORUÇ
MERSIN UNIVERSITY
0000-0003-2454-9279
Türkiye

Supporting Institution mersin üniversitesi
Publication Date December 15, 2021
Submission Date November 5, 2021
Acceptance Date December 6, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { tufod1019385, journal = {Türkiye Fotogrametri Dergisi}, eissn = {2687-6590}, address = {Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği bölümü yenişehir 33343 Mersin}, publisher = {Mersin University}, year = {2021}, volume = {3}, number = {2}, pages = {62 - 68}, doi = {10.53030/tufod.1019385}, title = {Küçük objelerin modellenmesinde videogrametri ve fotogrametri yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir çalışma}, key = {cite}, author = {Oruç, Mücahit Emre} }
APA Oruç, M. E. (2021). Küçük objelerin modellenmesinde videogrametri ve fotogrametri yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir çalışma . Türkiye Fotogrametri Dergisi , 3 (2) , 62-68 . DOI: 10.53030/tufod.1019385
MLA Oruç, M. E. "Küçük objelerin modellenmesinde videogrametri ve fotogrametri yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir çalışma" . Türkiye Fotogrametri Dergisi 3 (2021 ): 62-68 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tufod/issue/66156/1019385>
Chicago Oruç, M. E. "Küçük objelerin modellenmesinde videogrametri ve fotogrametri yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir çalışma". Türkiye Fotogrametri Dergisi 3 (2021 ): 62-68
RIS TY - JOUR T1 - Küçük objelerin modellenmesinde videogrametri ve fotogrametri yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir çalışma AU - Mücahit EmreOruç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.53030/tufod.1019385 DO - 10.53030/tufod.1019385 T2 - Türkiye Fotogrametri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 68 VL - 3 IS - 2 SN - -2687-6590 M3 - doi: 10.53030/tufod.1019385 UR - https://doi.org/10.53030/tufod.1019385 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Fotogrametri Dergisi Küçük objelerin modellenmesinde videogrametri ve fotogrametri yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir çalışma %A Mücahit Emre Oruç %T Küçük objelerin modellenmesinde videogrametri ve fotogrametri yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir çalışma %D 2021 %J Türkiye Fotogrametri Dergisi %P -2687-6590 %V 3 %N 2 %R doi: 10.53030/tufod.1019385 %U 10.53030/tufod.1019385
ISNAD Oruç, Mücahit Emre . "Küçük objelerin modellenmesinde videogrametri ve fotogrametri yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir çalışma". Türkiye Fotogrametri Dergisi 3 / 2 (December 2021): 62-68 . https://doi.org/10.53030/tufod.1019385
AMA Oruç M. E. Küçük objelerin modellenmesinde videogrametri ve fotogrametri yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir çalışma. Türkiye Fotogrametri Dergisi. 2021; 3(2): 62-68.
Vancouver Oruç M. E. Küçük objelerin modellenmesinde videogrametri ve fotogrametri yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir çalışma. Türkiye Fotogrametri Dergisi. 2021; 3(2): 62-68.
IEEE M. E. Oruç , "Küçük objelerin modellenmesinde videogrametri ve fotogrametri yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir çalışma", Türkiye Fotogrametri Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 62-68, Dec. 2021, doi:10.53030/tufod.1019385