Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yüzey araştırmalarında İHA fotogrametrisinin kullanımı: Kolankaya Siperleri örneği

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 69 - 75, 15.12.2021
https://doi.org/10.53030/tufod.1021793

Abstract

Günümüz ismiyle Afyonkarahisar, coğrafi konumundan dolayı her dönem fethedilmek istenmiş bir konumdadır. Geçmişten günümüze kadar birçok savaş ve medeniyet görmüştür. Bunlardan en sonuncusu da İstiklal Savaşıdır. Yunanlıların son durağı olan Afyonkarahisar’da kuvvetli çarpışmalar olmuştur. Bu çarpışmalardan günümüze kalan siperlerin ve savaş alanlarının bulunduğu bölgelerde yüzey araştırmaları çok önem göstermektedir. Yüzey araştırmalarından çıkan kalıntılar kültürel, tarihi ve bilimsel anlamda birçok konu için önem arz etmektedir. Bu çalışmada İnsansız Hava Aracı (İHA) ile İstiklal Savaşında önemli yeri olan Kolankaya siperlerinin üç boyutlu modeli ve ortofotosu üretilmiştir. Üretilen yoğun nokta bulutu üzerinden siperleri ait en kesitler çıkartılmıştır. Çalışmada 268 görüntü kullanılmış ve modelin doğruluğu Y ve X koordinat değerleri için sırasıyla ±2,48 cm ve ±1,87 cm olarak hesaplanmıştır. Ayrıca bölgede tahrip olmuş siperlerin devamlılığı ortofoto ile daha iyi bir şekilde kestirilebilmiştir. Siperlerin yapımında bölgede bulunan malzemeler kullanıldığı için ortofoto üretiminden sonra yersel ölçümler ile birlikte siperlerin doğrulanması daha kolay hale gelmiştir. Sonuç olarak siperlerin tespiti ve dokümantasyonu noktasında ortofotonun katkısının çalışma özelinde iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.

References

 • Bakirman T, Bayram B, Akpinar B, Karabulut M F, Bayrak O C, Yigitoglu A & Seker D Z (2020). Implementation of ultra-light UAV systems for cultural heritage documentation. Journal of Cultural Heritage, 44, 174-184.
 • Cook K L (2017). An evaluation of the effectiveness of low-cost UAVs and structure from motion for geomorphic change detection. Geomorphology, 278, 195-208.
 • Duman S (2021). Kütahya – Eskişehir – Kurtuluş Savaşı'nın Unutulan Muharebeleri. İstanbul, Kronik Kitap.
 • Erdoğan S (2021a). Sakarya. İstanbul, Kronik Kitap.
 • Erdoğan S (2021b). Büyük Taarruz. İstanbul, Kronik Kitap.
 • Eroğlu M M & Narin Ö G (2021). İnsansız hava aracı ile üretilen Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) ile Google Earth ve HGM Küre verilerinin karşılaştırılması. Politeknik Dergisi, 24(2), 545-551.
 • Jiang S, Jiang C & Jiang W (2020). Efficient structure from motion for large-scale UAV images: A review and a comparison of SfM tools. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 167, 230-251.
 • Kaya Y, Polat N, Şenol H İ, Memduhoğlu A & Ulukavak M (2021). Arkeolojik kalıntıların belgelenmesinde yersel ve İHA fotogrametrisinin birlikte kullanımı. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 3 (1), 9-14.
 • Polat N, Çokoğullu S, Memduhoğlu A, Ulukavak M, Şenol H İ, Oral M, Karaçizmeli M & Marangoz Ö (2021). İHA Fotogrametrisinin Arkeolojik Yüzey Araştırmalarına Katkılarının İncelenmesi. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, 28 (28), 175-186.
 • Radoglou-Grammatikis P, Sarigiannidis P, Lagkas T & Moscholios I (2020). A compilation of UAV applications for precision agriculture. Computer Networks, 172, 107148.
 • Remondino F, Del Pizzo S, Kersten T P & Troisi S (2012). Low-cost and open-source solutions for automated image orientation–A critical overview. In Euro-Mediterranean Conference (pp. 40-54). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Siebert S & Teizer J (2014). Mobile 3D mapping for surveying earthwork projects using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) system. Automation in construction, 41, 1-14.
 • Snavely N, Seitz S M & Szeliski R (2008). Modeling the world from internet photo collections. International journal of computer vision, 80(2), 189-210.
 • Şenol H İ, Yiğit A Y, Kaya Y & Ulvi A (2021). İHA ve yersel fotogrametrik veri füzyonu ile kültürel mirasın 3 boyutlu (3B) modelleme uygulaması: Kanlıdivane Örneği. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 3(1), 29-36.
 • Toprak A S, Polat N & Uysal M (2019). 3D modeling of lion tombstones with UAV photogrammetry: a case study in ancient Phrygia (Turkey). Archaeological and Anthropological Sciences, 11(5), 1973-1976.
 • Türk İstiklal Harbi / II’nci Cilt / Batı Cephesi / 4’ncü Kısım / Kütahya, Eskişehir Muharebeleri. (1974). Ankara, Genelkurmay Basımevi.
 • Ulvi A, Yakar M, Yiğit A Y & Kaya Y (2020). İHA ve yersel fotogrametrik teknikler kullanarak Aksaray Kızıl Kilise’nin 3 Boyutlu nokta bulutu ve modelinin üretilmesi. Geomatik Dergisi, 5(1), 22-30.
 • Ulvi A (2021). Documentation, Three-Dimensional (3D) Modelling and visualization of cultural heritage by using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) photogrammetry and terrestrial laser scanners. International Journal of Remote Sensing, 42(6), 1994-2021.
 • Uysal M, Toprak A S & Polat N (2015). DEM generation with UAV Photogrammetry and accuracy analysis in Sahitler hill. Measurement, 73, 539-543.
 • Westoby M J, Brasington J, Glasser N F, Hambrey M J & Reynolds J M (2012). Structure-from-Motion’photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. Geomorphology, 179, 300-314.
 • Yiğit A Y & Ulvi A (2020). İHA Fotogrametrisi Tekniği Kullanarak 3B Model Oluşturma: Yakutiye Medresesi Örneği. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 2(2), 46-54.
 • URL-1. https://www.dji.com/phantom-4-pro/info/ [Erişim Tarihi: 10/10/2021]
 • URL-2. https://www.pix4d.com/ [Erişim Tarihi: 18/10/2021]

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 69 - 75, 15.12.2021
https://doi.org/10.53030/tufod.1021793

Abstract

References

 • Bakirman T, Bayram B, Akpinar B, Karabulut M F, Bayrak O C, Yigitoglu A & Seker D Z (2020). Implementation of ultra-light UAV systems for cultural heritage documentation. Journal of Cultural Heritage, 44, 174-184.
 • Cook K L (2017). An evaluation of the effectiveness of low-cost UAVs and structure from motion for geomorphic change detection. Geomorphology, 278, 195-208.
 • Duman S (2021). Kütahya – Eskişehir – Kurtuluş Savaşı'nın Unutulan Muharebeleri. İstanbul, Kronik Kitap.
 • Erdoğan S (2021a). Sakarya. İstanbul, Kronik Kitap.
 • Erdoğan S (2021b). Büyük Taarruz. İstanbul, Kronik Kitap.
 • Eroğlu M M & Narin Ö G (2021). İnsansız hava aracı ile üretilen Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) ile Google Earth ve HGM Küre verilerinin karşılaştırılması. Politeknik Dergisi, 24(2), 545-551.
 • Jiang S, Jiang C & Jiang W (2020). Efficient structure from motion for large-scale UAV images: A review and a comparison of SfM tools. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 167, 230-251.
 • Kaya Y, Polat N, Şenol H İ, Memduhoğlu A & Ulukavak M (2021). Arkeolojik kalıntıların belgelenmesinde yersel ve İHA fotogrametrisinin birlikte kullanımı. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 3 (1), 9-14.
 • Polat N, Çokoğullu S, Memduhoğlu A, Ulukavak M, Şenol H İ, Oral M, Karaçizmeli M & Marangoz Ö (2021). İHA Fotogrametrisinin Arkeolojik Yüzey Araştırmalarına Katkılarının İncelenmesi. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, 28 (28), 175-186.
 • Radoglou-Grammatikis P, Sarigiannidis P, Lagkas T & Moscholios I (2020). A compilation of UAV applications for precision agriculture. Computer Networks, 172, 107148.
 • Remondino F, Del Pizzo S, Kersten T P & Troisi S (2012). Low-cost and open-source solutions for automated image orientation–A critical overview. In Euro-Mediterranean Conference (pp. 40-54). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Siebert S & Teizer J (2014). Mobile 3D mapping for surveying earthwork projects using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) system. Automation in construction, 41, 1-14.
 • Snavely N, Seitz S M & Szeliski R (2008). Modeling the world from internet photo collections. International journal of computer vision, 80(2), 189-210.
 • Şenol H İ, Yiğit A Y, Kaya Y & Ulvi A (2021). İHA ve yersel fotogrametrik veri füzyonu ile kültürel mirasın 3 boyutlu (3B) modelleme uygulaması: Kanlıdivane Örneği. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 3(1), 29-36.
 • Toprak A S, Polat N & Uysal M (2019). 3D modeling of lion tombstones with UAV photogrammetry: a case study in ancient Phrygia (Turkey). Archaeological and Anthropological Sciences, 11(5), 1973-1976.
 • Türk İstiklal Harbi / II’nci Cilt / Batı Cephesi / 4’ncü Kısım / Kütahya, Eskişehir Muharebeleri. (1974). Ankara, Genelkurmay Basımevi.
 • Ulvi A, Yakar M, Yiğit A Y & Kaya Y (2020). İHA ve yersel fotogrametrik teknikler kullanarak Aksaray Kızıl Kilise’nin 3 Boyutlu nokta bulutu ve modelinin üretilmesi. Geomatik Dergisi, 5(1), 22-30.
 • Ulvi A (2021). Documentation, Three-Dimensional (3D) Modelling and visualization of cultural heritage by using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) photogrammetry and terrestrial laser scanners. International Journal of Remote Sensing, 42(6), 1994-2021.
 • Uysal M, Toprak A S & Polat N (2015). DEM generation with UAV Photogrammetry and accuracy analysis in Sahitler hill. Measurement, 73, 539-543.
 • Westoby M J, Brasington J, Glasser N F, Hambrey M J & Reynolds J M (2012). Structure-from-Motion’photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. Geomorphology, 179, 300-314.
 • Yiğit A Y & Ulvi A (2020). İHA Fotogrametrisi Tekniği Kullanarak 3B Model Oluşturma: Yakutiye Medresesi Örneği. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 2(2), 46-54.
 • URL-1. https://www.dji.com/phantom-4-pro/info/ [Erişim Tarihi: 10/10/2021]
 • URL-2. https://www.pix4d.com/ [Erişim Tarihi: 18/10/2021]

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Eren Can SEYREK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1300-4898
Türkiye


Ömer Gökberk NARİN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9286-7749
Türkiye


Talat KOÇAK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4030-7966
Türkiye


Murat UYSAL
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5202-4387
Türkiye

Thanks Yazarlar Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğüne teşekkür ederler.
Publication Date December 15, 2021
Submission Date November 10, 2021
Acceptance Date December 10, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { tufod1021793, journal = {Türkiye Fotogrametri Dergisi}, eissn = {2687-6590}, address = {Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği bölümü yenişehir 33343 Mersin}, publisher = {Mersin University}, year = {2021}, volume = {3}, number = {2}, pages = {69 - 75}, doi = {10.53030/tufod.1021793}, title = {Yüzey araştırmalarında İHA fotogrametrisinin kullanımı: Kolankaya Siperleri örneği}, key = {cite}, author = {Seyrek, Eren Can and Narin, Ömer Gökberk and Koçak, Talat and Uysal, Murat} }
APA Seyrek, E. C. , Narin, Ö. G. , Koçak, T. & Uysal, M. (2021). Yüzey araştırmalarında İHA fotogrametrisinin kullanımı: Kolankaya Siperleri örneği . Türkiye Fotogrametri Dergisi , 3 (2) , 69-75 . DOI: 10.53030/tufod.1021793
MLA Seyrek, E. C. , Narin, Ö. G. , Koçak, T. , Uysal, M. "Yüzey araştırmalarında İHA fotogrametrisinin kullanımı: Kolankaya Siperleri örneği" . Türkiye Fotogrametri Dergisi 3 (2021 ): 69-75 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tufod/issue/66156/1021793>
Chicago Seyrek, E. C. , Narin, Ö. G. , Koçak, T. , Uysal, M. "Yüzey araştırmalarında İHA fotogrametrisinin kullanımı: Kolankaya Siperleri örneği". Türkiye Fotogrametri Dergisi 3 (2021 ): 69-75
RIS TY - JOUR T1 - Yüzey araştırmalarında İHA fotogrametrisinin kullanımı: Kolankaya Siperleri örneği AU - Eren CanSeyrek, Ömer GökberkNarin, TalatKoçak, MuratUysal Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.53030/tufod.1021793 DO - 10.53030/tufod.1021793 T2 - Türkiye Fotogrametri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 75 VL - 3 IS - 2 SN - -2687-6590 M3 - doi: 10.53030/tufod.1021793 UR - https://doi.org/10.53030/tufod.1021793 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Fotogrametri Dergisi Yüzey araştırmalarında İHA fotogrametrisinin kullanımı: Kolankaya Siperleri örneği %A Eren Can Seyrek , Ömer Gökberk Narin , Talat Koçak , Murat Uysal %T Yüzey araştırmalarında İHA fotogrametrisinin kullanımı: Kolankaya Siperleri örneği %D 2021 %J Türkiye Fotogrametri Dergisi %P -2687-6590 %V 3 %N 2 %R doi: 10.53030/tufod.1021793 %U 10.53030/tufod.1021793
ISNAD Seyrek, Eren Can , Narin, Ömer Gökberk , Koçak, Talat , Uysal, Murat . "Yüzey araştırmalarında İHA fotogrametrisinin kullanımı: Kolankaya Siperleri örneği". Türkiye Fotogrametri Dergisi 3 / 2 (December 2021): 69-75 . https://doi.org/10.53030/tufod.1021793
AMA Seyrek E. C. , Narin Ö. G. , Koçak T. , Uysal M. Yüzey araştırmalarında İHA fotogrametrisinin kullanımı: Kolankaya Siperleri örneği. Türkiye Fotogrametri Dergisi. 2021; 3(2): 69-75.
Vancouver Seyrek E. C. , Narin Ö. G. , Koçak T. , Uysal M. Yüzey araştırmalarında İHA fotogrametrisinin kullanımı: Kolankaya Siperleri örneği. Türkiye Fotogrametri Dergisi. 2021; 3(2): 69-75.
IEEE E. C. Seyrek , Ö. G. Narin , T. Koçak and M. Uysal , "Yüzey araştırmalarında İHA fotogrametrisinin kullanımı: Kolankaya Siperleri örneği", Türkiye Fotogrametri Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 69-75, Dec. 2021, doi:10.53030/tufod.1021793