Research Article
BibTex RIS Cite

İZNİK GÖLÜ İLE ÇEVRESİNİN KAMP VE KARAVAN TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF CAMPING AND CARAVAN TOURISM POTENTIAL OF IZNIK LAKE AND ITS ENVIRONMENT

Year 2019, Volume: 8 Issue: 2, 4 - 20, 01.07.2019

Abstract

Bu çalışma, İznik Gölü ve çevresinin kamp ve karavan turizmi açısından mevcut
durumunu ve potansiyelini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada birincil ve ikincil
verilerden faydalanılmış ve GZTF (SWOT) analizi ile İznik gölü ve çevresinin kamp ve
karavan turizmi açısından mevcut durumu değerlendirilmiştir. Birincil veriler yarı
yapılandırılmış mülakatlardan, ikincil veriler ise daha önce yapılmış çalışmalar ve Türkiye
İstatistik Kurumu (TUİK) istatistiklerinden elde edilmiştir. Çalışmada, destinasyonun kamp
ve karavan turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu ve işletmelerin hizmet
standartlarını artırmaları ile bölgenin önemli bir kamping merkezi haline gelebileceği
sonucuna ulaşılmıştır.

References

  • Altunışık, R. (2009). Turizm İşletmelerinde Pazarlamanın Temelleri ve İki Farklı Pencereden Pazarlama Yönetimi: Üretici ve Tüketici Bakış Açısı. C. Avcıkurt, Ş. Demirkol, & B. Zengin (Dü) içinde, Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C (s. 7-47). İstanbul: Değişim Yayınları.
Year 2019, Volume: 8 Issue: 2, 4 - 20, 01.07.2019

Abstract

References

  • Altunışık, R. (2009). Turizm İşletmelerinde Pazarlamanın Temelleri ve İki Farklı Pencereden Pazarlama Yönetimi: Üretici ve Tüketici Bakış Açısı. C. Avcıkurt, Ş. Demirkol, & B. Zengin (Dü) içinde, Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C (s. 7-47). İstanbul: Değişim Yayınları.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Research Article
Authors

Akın Akpur This is me

Burhanettin Zengin 0000-0002-6368-0969

Publication Date July 1, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA Akpur, A., & Zengin, B. (2019). İZNİK GÖLÜ İLE ÇEVRESİNİN KAMP VE KARAVAN TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF CAMPING AND CARAVAN TOURISM POTENTIAL OF IZNIK LAKE AND ITS ENVIRONMENT. Turar Turizm Ve Araştırma Dergisi, 8(2), 4-20.

19425         19424        19426       19427