Research Article
BibTex RIS Cite

Öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalığı üzerine bir araştırma

Year 2013, Volume: 2 Issue: 3, 61 - 70, 31.07.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181065

Abstract

Bu araştırmada ilköğretim ve lise öğrencilerinin bilgi ve bilgisayar güvenliği farkındalık düzeyleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında Kahramanmaraş ili, il merkezi, ilçe, kasaba ve köylerinde öğrenim gören 2449 öğrenciye, geliştirilen bilgi ve bilgisayar güvenliği farkındalık ölçeği uygulanmış ve elde edilen veriler istatistik analiz programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin etik konulardaki bilgi güvenliği farkındalık düzeylerinin yeterli seviyede olduğu bulunmuştur. Ancak öğrencilerin kurallar ve bilgi gerektiren konularda farkındalık düzeylerinin düşük olduğu gözlenmiştir. Bu da bilgi ve bilgisayar güvenliği farkındalık eğitim ve etkinliklerinin yetersiz kaldığı düşüncesini ortaya çıkarmaktadır. Eğer bu konudaki ilgili derslerin sayısı artırılırsa öğrencilerin bilgi ve bilgisayar güvenliği farkındalıkları artrılabilir ve bunun sonucunda internetin zararlı etkileri kontrol edilebilir.

References

 • Canbek, G., Sağıroğlu, Ş., (2008). Kişisel Gizlilik ve Yasal Düzenlemelere Kötücül Yazılımlar Açısından Bakış, Kara Harb Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 7(2), p. 119-139.
 • Canbek, G., Sağıroğlu, Ş., (2007). Çocukların ve Gençlerin Bilgisayar ve İnternet Güvenliği, Politeknik Dergisi, 10(1), p. 33-39.
 • D.P.T., (2011). T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi toplumu istatistikleri 2011, p. 13. Retrieved http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/Bilgi_Toplumu_Istatistikleri_2011.pdf
 • Dunkels, E, (2008). Children’s strategies on the Internet, Critical Studies in Education, 49(2), 171-184
 • Fallows, D.(2004). Pew Internet and American Life Project: The internet and daily life, Retrieved from http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2004/PIP_Internet_and_Daily_Life.pdf.pdf
 • İşman, A. & Dabaj, F. (2004). Attitudes of Students towards Internet, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 5(4), Retrieved From: https://tojde.anadolu.edu.tr/tojde16/articles/dabaj.htm
 • I.T.R.M.C., (2011). Information Technology Resource Management Council Cyber Security Awareness Month Key Messages, p. 3. Retrieved From: http://csrc.nist.gov/groups/SMA/ispab/documents/minutes/2011- 10/oct26-2011_cybersecurity-awareness_BNewhouse.pdf
 • Gürgün, S., (2007). Özel okullarda öğrenim gören ilköğretim öğrencilerinin internete yönelik tutum ve düşünceleri, (Unpublished Master Thesis), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya
 • Karasar, N., (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, (12. Edition), Nobel Yayınları, İstabul.
 • N.C.S.A., (2011). National Cyber Security Alliance State of U.S. Cyber Education, Retrieved from: http://staysafeonline.org/sites/default/files/resource_documents/Cyber%20Education%205.3.11%20PDF. pdf, 12.03.2012
 • RTÜK., (2006). T.C. Radyo Televizyon Üst Kurulu İlkoğretim Öğrencilerinin Bilgisayar, İnternet, Televizyon Araştırma Sahiplik http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/arastirmalar/ilkogretim_cagindaki_cocuklarin_tv_aliskanliklari.pdf Durumları Raporu, p. 21-24. Retrieved from:
 • Shields, M. K., Behrman, R. E (2000). Children and Computer Technology: Analysis and Recommendations, The Feature of Children Journal, 10(2), p. 3- 29
 • Subrahmanyam, K., Kraut, R. E., Greenfield, P. M., Gross, E. F., (2000) The Impact of Home Computer Use on Children’s Activities and Development, Children and Computer Technology, 10(2), pp. 123- 144.
 • Tekerek, M., Mart İ., (2010). Behavioral Computer and Web Security Awareness for K8 Level, 4th Information Security and Cryptology Conference Proceeding Book, pp: 254-258.
 • Tekin, H., (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, (10. Edition). Yargı Yayınları, Ankara
 • Watson, J. C. (2005). Internet addiction diagnoss and assessment: implications for counselors, Journal of Professional Counseling Practice and Research, 33(2), pp. 3- 29.
 • Yalçın., N. (2006). İnterneti Doğru Kullanıyor muyuz? İnternet Bağımlısı mıyız? Çocuklarımız ve Gençlerimiz Risk altında mı? 9 - 11 Şubat Pamukkale Üniversitesi 4. Bilgi Teknolojileri Kongresi Akademik Bilişim Bildiriler Kitabı, p. 585-588, Denizli.
 • Yiğit, T., Sığla, M., Aksungur, N., Erbağ, S., & Palaz, Ü. (2007). Çocuklar İçin İnternet Güvenliği: Bir Ebeveyn Kontrol Aracı, 31 Ocak-2 Şubat Dumlupınar Üniversitesi 9. Akademik Bilişim Konferansı Bildiriler Kitabı, p. 45-49, Kütahya

A Research on students’ information security awareness

Year 2013, Volume: 2 Issue: 3, 61 - 70, 31.07.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181065

Abstract

In this study, elementary and high school students’ information and computer security awareness levels were investigated. Information and Computer Security Awareness Scale was developed by the researcher and it was applied to 2447 students in the schools in center of Kahramanmaraş City, towns, small towns and villages of Kahramanmaraş province. For data analysis the statistical analysis program was used. Consequently it was found that students have sufficient awareness level in terms of ethical issues. However, they have low awareness levels in terms of issues that require knowledge about rules. It can be deduced that information and computer security awareness education and related activities are insufficient. If these courses’ hours can be increased, students’ information and computer security awareness can be enhanced and negative effects of internet can be controlled.

References

 • Canbek, G., Sağıroğlu, Ş., (2008). Kişisel Gizlilik ve Yasal Düzenlemelere Kötücül Yazılımlar Açısından Bakış, Kara Harb Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 7(2), p. 119-139.
 • Canbek, G., Sağıroğlu, Ş., (2007). Çocukların ve Gençlerin Bilgisayar ve İnternet Güvenliği, Politeknik Dergisi, 10(1), p. 33-39.
 • D.P.T., (2011). T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi toplumu istatistikleri 2011, p. 13. Retrieved http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/Bilgi_Toplumu_Istatistikleri_2011.pdf
 • Dunkels, E, (2008). Children’s strategies on the Internet, Critical Studies in Education, 49(2), 171-184
 • Fallows, D.(2004). Pew Internet and American Life Project: The internet and daily life, Retrieved from http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2004/PIP_Internet_and_Daily_Life.pdf.pdf
 • İşman, A. & Dabaj, F. (2004). Attitudes of Students towards Internet, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 5(4), Retrieved From: https://tojde.anadolu.edu.tr/tojde16/articles/dabaj.htm
 • I.T.R.M.C., (2011). Information Technology Resource Management Council Cyber Security Awareness Month Key Messages, p. 3. Retrieved From: http://csrc.nist.gov/groups/SMA/ispab/documents/minutes/2011- 10/oct26-2011_cybersecurity-awareness_BNewhouse.pdf
 • Gürgün, S., (2007). Özel okullarda öğrenim gören ilköğretim öğrencilerinin internete yönelik tutum ve düşünceleri, (Unpublished Master Thesis), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya
 • Karasar, N., (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, (12. Edition), Nobel Yayınları, İstabul.
 • N.C.S.A., (2011). National Cyber Security Alliance State of U.S. Cyber Education, Retrieved from: http://staysafeonline.org/sites/default/files/resource_documents/Cyber%20Education%205.3.11%20PDF. pdf, 12.03.2012
 • RTÜK., (2006). T.C. Radyo Televizyon Üst Kurulu İlkoğretim Öğrencilerinin Bilgisayar, İnternet, Televizyon Araştırma Sahiplik http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/arastirmalar/ilkogretim_cagindaki_cocuklarin_tv_aliskanliklari.pdf Durumları Raporu, p. 21-24. Retrieved from:
 • Shields, M. K., Behrman, R. E (2000). Children and Computer Technology: Analysis and Recommendations, The Feature of Children Journal, 10(2), p. 3- 29
 • Subrahmanyam, K., Kraut, R. E., Greenfield, P. M., Gross, E. F., (2000) The Impact of Home Computer Use on Children’s Activities and Development, Children and Computer Technology, 10(2), pp. 123- 144.
 • Tekerek, M., Mart İ., (2010). Behavioral Computer and Web Security Awareness for K8 Level, 4th Information Security and Cryptology Conference Proceeding Book, pp: 254-258.
 • Tekin, H., (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, (10. Edition). Yargı Yayınları, Ankara
 • Watson, J. C. (2005). Internet addiction diagnoss and assessment: implications for counselors, Journal of Professional Counseling Practice and Research, 33(2), pp. 3- 29.
 • Yalçın., N. (2006). İnterneti Doğru Kullanıyor muyuz? İnternet Bağımlısı mıyız? Çocuklarımız ve Gençlerimiz Risk altında mı? 9 - 11 Şubat Pamukkale Üniversitesi 4. Bilgi Teknolojileri Kongresi Akademik Bilişim Bildiriler Kitabı, p. 585-588, Denizli.
 • Yiğit, T., Sığla, M., Aksungur, N., Erbağ, S., & Palaz, Ü. (2007). Çocuklar İçin İnternet Güvenliği: Bir Ebeveyn Kontrol Aracı, 31 Ocak-2 Şubat Dumlupınar Üniversitesi 9. Akademik Bilişim Konferansı Bildiriler Kitabı, p. 45-49, Kütahya

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Research Articles
Authors

Mehmet TEKEREK

Adem TEKEREK

Publication Date July 31, 2013
Acceptance Date July 20, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 3

Cite

APA TEKEREK, M., & TEKEREK, A. (2013). Öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalığı üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Education, 2(3), 61-70. https://doi.org/10.19128/turje.181065

Cited By
Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.