Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2019, Volume 23, Issue 1, 158 - 176, 26.03.2019

Abstract

References

 • Bauman, Zygmunt (2018). Iskarta Hayatlar/Modernite ve Safraları. (çev. Osman Yener), İstanbul: Can Yayınları.
 • Boratav, Naili Pertev (2017). Folklor ve Edebiyat 1. Ankara: Bilgesu Yayınları.
 • Fischer, Ernst (1993). Sanatın Gerekliliği. (çev. Cevat Çapan), Ankara: 7.baskı, Verso Yayınları.
 • Giddens, Anthony (2014). Modernite ve Bireysel-Kimlik/Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum. (çev. Ümit Tatlıcan), İstanbul: 2.baskı, Say Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000a). İnce Memed 1. İstanbul: 8.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000b). İnce Memed 2. İstanbul: 6.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000c). İnce Memed 3. İstanbul: 6.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000d). İnce Memed 4. İstanbul: 6.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000e). Ağrıdağı Efsanesi. İstanbul: 8.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000f). Kuşlar da Gitti. İstanbul: 5.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000g). Al Gözüm Seyreyle Salih. İstanbul: 4.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000ğ). Ortadirek, Dağın Öte Yüzü 1. İstanbul: 5.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000h). Yer Demir Gök Bakır, Dağın Öte Yüzü 2, İstanbul: 7.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000i). Ölmez Otu, Dağın Öte Yüzü 3. İstanbul: 5.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (1998a). Yağmurcuk Kuşu/Kimsecik 1. İstanbul: 3.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (1998b). Deniz Küstü. İstanbul: 3.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (1999a). Kale Kapısı/Kimsecik 2. İstanbul: 3.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (1999b). Kanın Sesi/Kimsecik 3. İstanbul: 3.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2001a). Yılanı Öldürseler. İstanbul: 8.baskı, Adam Yayıncılık.
 • Kemal, Yaşar (2001b). Üç Anadolu Efsanesi. İstanbul: 8.baskı, Adam Yayıncılık.
 • Kemal, Yaşar (2001c). Binboğalar Efsanesi. İstanbul: 5.baskı, Adam Yayınları.
 • Nichanian, Marc (2011). Edebiyat ve Felaket. (çev. Ayşegül Sönmezay), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Mengüşoğlu, Takiyettin (2017). Felsefeye Giriş. (yaz. haz. Uluğ Nutku), Ankara: 3. Baskı, Doğu Batı Yayınları.
 • Şeker, Aziz. (2014). Homerostan Binboğalara Yaşar Kemal. Ankara: Sabev Yayınları.
 • Öztürk, Orhan, M. (2016). Özerk Benlik, Kul Benlik. İstanbul: 3.baskı, Okuyan Us Yayınları.
 • Pazarkaya, Yüksel (2017). Sana Son Umudumu Söyleyeceğim/Yaşar Kemal Konuşuyor. İstanbul: Sözcükler Yayınları.
 • Proust, Marcel (2018). Edebiyat ve Sanat Yazıları. (çev. Roza Hakmen), İstanbul: 2.baskı, Yapı Kredi Yayınları.
 • Sadak, Yalçın (2017). Yaşar Kemal ya da Dionysos’un Dönüşü. İstanbul: Öteki Yayınevi.
 • Sarıkoca, Erem (2016). Tarihi Güncellemek/Edebiyat Sosyolojisi Açısından Roman. Erzurum: Fenomen Yayınları.
 • Tharaud, Charles B. (2017). Çukurova Yaşar Kemal Edebiyatının Temelleri. (çev. Tahsin Çulhaoğlu), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

YAŞAR KEMAL’İN ROMANLARINDA EKOSOSYOLOJİ

Year 2019, Volume 23, Issue 1, 158 - 176, 26.03.2019

Abstract

Yaşar Kemal, insana ve topluma odaklı bir yazar olduğu kadar doğayı, doğadaki dönüşümü romanlarına konu yapan bir yazardır. Yaşar Kemal’in romanlarında ekososyoloji açısından doğanın işlenişi iki şekilde karşımıza çıkar: İlkinde doğa, romanın fiziki çevresi içinde çeşitli bitki türleri ve daha çok yaban hayatındaki hayvanlarıyla ekolojik dengenin önemini ve işlevini gözeterek verilir. Burada yazar bizi çok sayıda çiçek ve bitki ile romanın geçtiği yörede yaşayan hayvanların isimleriyle tanıştırır. İkincisinde, üretim ilişkilerinin değişimi ve Çukurova’da endüstriyel tarım geçişle toprağın kullanımında ortaya çıkan büyük değişimden etkilenen ekosistemin yanında, İstanbul’da çarpık kentleşmeye ve denizin kötüye kullanımına bağlı olarak bozulan doğayı işler.

Bu çalışmada yukarıda sözü edilen her iki durumu örnekleriyle ele almamızın amacı, roman çözümlemelerinde ekososyolojik bir bakışın önemi konusunda yol gösterici tartışmalara katkı vermektir.

References

 • Bauman, Zygmunt (2018). Iskarta Hayatlar/Modernite ve Safraları. (çev. Osman Yener), İstanbul: Can Yayınları.
 • Boratav, Naili Pertev (2017). Folklor ve Edebiyat 1. Ankara: Bilgesu Yayınları.
 • Fischer, Ernst (1993). Sanatın Gerekliliği. (çev. Cevat Çapan), Ankara: 7.baskı, Verso Yayınları.
 • Giddens, Anthony (2014). Modernite ve Bireysel-Kimlik/Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum. (çev. Ümit Tatlıcan), İstanbul: 2.baskı, Say Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000a). İnce Memed 1. İstanbul: 8.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000b). İnce Memed 2. İstanbul: 6.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000c). İnce Memed 3. İstanbul: 6.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000d). İnce Memed 4. İstanbul: 6.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000e). Ağrıdağı Efsanesi. İstanbul: 8.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000f). Kuşlar da Gitti. İstanbul: 5.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000g). Al Gözüm Seyreyle Salih. İstanbul: 4.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000ğ). Ortadirek, Dağın Öte Yüzü 1. İstanbul: 5.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000h). Yer Demir Gök Bakır, Dağın Öte Yüzü 2, İstanbul: 7.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2000i). Ölmez Otu, Dağın Öte Yüzü 3. İstanbul: 5.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (1998a). Yağmurcuk Kuşu/Kimsecik 1. İstanbul: 3.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (1998b). Deniz Küstü. İstanbul: 3.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (1999a). Kale Kapısı/Kimsecik 2. İstanbul: 3.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (1999b). Kanın Sesi/Kimsecik 3. İstanbul: 3.baskı, Adam Yayınları.
 • Kemal, Yaşar (2001a). Yılanı Öldürseler. İstanbul: 8.baskı, Adam Yayıncılık.
 • Kemal, Yaşar (2001b). Üç Anadolu Efsanesi. İstanbul: 8.baskı, Adam Yayıncılık.
 • Kemal, Yaşar (2001c). Binboğalar Efsanesi. İstanbul: 5.baskı, Adam Yayınları.
 • Nichanian, Marc (2011). Edebiyat ve Felaket. (çev. Ayşegül Sönmezay), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Mengüşoğlu, Takiyettin (2017). Felsefeye Giriş. (yaz. haz. Uluğ Nutku), Ankara: 3. Baskı, Doğu Batı Yayınları.
 • Şeker, Aziz. (2014). Homerostan Binboğalara Yaşar Kemal. Ankara: Sabev Yayınları.
 • Öztürk, Orhan, M. (2016). Özerk Benlik, Kul Benlik. İstanbul: 3.baskı, Okuyan Us Yayınları.
 • Pazarkaya, Yüksel (2017). Sana Son Umudumu Söyleyeceğim/Yaşar Kemal Konuşuyor. İstanbul: Sözcükler Yayınları.
 • Proust, Marcel (2018). Edebiyat ve Sanat Yazıları. (çev. Roza Hakmen), İstanbul: 2.baskı, Yapı Kredi Yayınları.
 • Sadak, Yalçın (2017). Yaşar Kemal ya da Dionysos’un Dönüşü. İstanbul: Öteki Yayınevi.
 • Sarıkoca, Erem (2016). Tarihi Güncellemek/Edebiyat Sosyolojisi Açısından Roman. Erzurum: Fenomen Yayınları.
 • Tharaud, Charles B. (2017). Çukurova Yaşar Kemal Edebiyatının Temelleri. (çev. Tahsin Çulhaoğlu), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Aziz ŞEKER> (Primary Author)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5634-0221
Türkiye

Publication Date March 26, 2019
Submission Date December 22, 2018
Acceptance Date April 13, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 23, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { turkoloji500962, journal = {Türkoloji Dergisi}, eissn = {2602-4934}, address = {Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Ankara University}, year = {2019}, volume = {23}, number = {1}, pages = {158 - 176}, title = {YAŞAR KEMAL’İN ROMANLARINDA EKOSOSYOLOJİ}, key = {cite}, author = {Şeker, Aziz} }
APA Şeker, A. (2019). YAŞAR KEMAL’İN ROMANLARINDA EKOSOSYOLOJİ . Türkoloji Dergisi , 23 (1) , 158-176 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turkoloji/issue/44166/500962
MLA Şeker, A. "YAŞAR KEMAL’İN ROMANLARINDA EKOSOSYOLOJİ" . Türkoloji Dergisi 23 (2019 ): 158-176 <https://dergipark.org.tr/en/pub/turkoloji/issue/44166/500962>
Chicago Şeker, A. "YAŞAR KEMAL’İN ROMANLARINDA EKOSOSYOLOJİ". Türkoloji Dergisi 23 (2019 ): 158-176
RIS TY - JOUR T1 - YAŞAR KEMAL’İN ROMANLARINDA EKOSOSYOLOJİ AU - AzizŞeker Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 158 EP - 176 VL - 23 IS - 1 SN - -2602-4934 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkoloji Dergisi YAŞAR KEMAL’İN ROMANLARINDA EKOSOSYOLOJİ %A Aziz Şeker %T YAŞAR KEMAL’İN ROMANLARINDA EKOSOSYOLOJİ %D 2019 %J Türkoloji Dergisi %P -2602-4934 %V 23 %N 1 %R %U
ISNAD Şeker, Aziz . "YAŞAR KEMAL’İN ROMANLARINDA EKOSOSYOLOJİ". Türkoloji Dergisi 23 / 1 (March 2019): 158-176 .
AMA Şeker A. YAŞAR KEMAL’İN ROMANLARINDA EKOSOSYOLOJİ. Türkoloji Dergisi. 2019; 23(1): 158-176.
Vancouver Şeker A. YAŞAR KEMAL’İN ROMANLARINDA EKOSOSYOLOJİ. Türkoloji Dergisi. 2019; 23(1): 158-176.
IEEE A. Şeker , "YAŞAR KEMAL’İN ROMANLARINDA EKOSOSYOLOJİ", Türkoloji Dergisi, vol. 23, no. 1, pp. 158-176, Mar. 2019