e-ISSN: 3023-4530
Founded: 2023
Publisher: Toros University
Cover Image
 

Toros Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun bir yayın organı olan Sağlık Araştırmaları Dergisi, Temel Tıp Bilimleri, Eczacılık, Hemşirelik, Ağız ve Diş Sağlığı, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Biyoteknoloji ve Biyomedikal Uygulamalarını kapsayan disiplinlerde bilgi alışverişi sağlamayı, güncel gelişmeleri aktarmayı, özgün çalışma bulgularını bilim dünyası ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda özgün araştırma, derleme, olgu sunumları ve editöre mektup türündeki eserleri kabul etmektedir. Sağlık Araştırmaları Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve/veya İngilizce olup; yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanmaktadır.