Review
BibTex RIS Cite

Kırmızı Et Bakımından Gıda Güvencesi

Year 2021, Volume: 3 Issue: 4, 94 - 101, 29.11.2021

Abstract

Türkiye'de kişi başı kırmızı et üretim miktarı 13.59 kg olup, dünya ortalamasının oldukça altındadır. Kırmızı et yeterlilik oranı ile değerlendirildiğinde kırmızı etin mevcudiyetinin yetersizliği olduğu dolayısıyla kırmızı et üretiminin yıllar arası dalgalı bir seyir izlemesi sürdürülebilirlik açısından sorun yaratırken, fiyatların yüksekliği ve istikrarsızlığı ürüne erişilebilirliği güçleştirmektedir. Bu çalışmada, gıda güvencesi değerlendirme kriterleri kırmızı et özelinde incelenmiş ve kırmızı etin mevcudiyeti, erişilebilirliği, sürdürülebilirliği ile faydalanabilir olması analiz edilerek kırmızı et sektöründeki gıda güvencesinin yetersizliği ortaya konulmaya çalışılarak sorunları giderici politikaların üretilmesi açısından çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır.

References

 • Anonim, 2013. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, https://www.tigem.gov.tr/Anasayfa/IndexTR, TİGEM Hayvancılık Sekktör Raporu. Ankara. (Erişim tarihi: 12.05.2020).
 • Anonim, 2014. Aile ve Çalışma Bakanlığı, https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/asgari-ucret/asgari-ucretin-net-hesabi-ve-isverene-maliyeti. (Erişim tarihi: 12.08.2020.)
 • Anonim, 2015. AB sürecinde 12 no'lu gıda güvenliği, veteriner ve bitki sağlığı. Avrupa Birliği Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Anonim, 2018a. Türkiye İstatistik Kurumu, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kirmizi-Et-Uretim-Istatistikleri-IV.-Ceyrek:-Ekim---Aralik. (Erişim tarihi: 12.05.2020).
 • Anonim, 2018b. http://www.ukon.org.tr/Fiyatlar.aspx. Ulusal Kırmızı Et Konseyi. adresinden alındı. (Erişim tarihi: 03.26.2019).
 • Anonim, 2019. http://www.skdturkiye.org/surdurulebilir-tarim-ve-gidaya-erisim. (Erişim tarihi: 09.05.2019).
 • Anonim, 2020. Tükiye İstatistik Kurumu tüik.gov.tr: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1. (Erişim tarihi: 22.06.2020).
 • Anonymous, 2001. Assessment of The World Food Security Situation, Committee on World Food Security Twenty-seventh Session. Roma: FAO.
 • Anonymous, 2011. Statistik Poket Book. Roma: FAO.
 • Anonymous, 2018. http://www.fao.org/faostat/en/?#data/OA. (Erişim tarihi:12.07.2020).
 • Anonymous, 2019a. The State of Food Security and Nutrition in The Word. FAO.
 • Anonymous, 2019b. https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm. (Erişim tarihi:12.21.2020).
 • Buzbaş, N., 2010. 28. Türkiye-AB karma iştişare komite toplantısı. İskoçya.
 • Fidan, N., 2019. Bitkisel üretimde maliyet değişiminin hayvansal ürün piyasası üzerine etkisinin kısmi denge modeli ile açıklanması (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Konya, 149s.
 • Hocquette, J. S., 2005. Challange of quality indicators of milk and beef quality. EAAP Publication No:112.
 • Karacan, R., 2017. Türkiye'de kırmızı et talebinin beyaz et tüketimi ve gelir dağılımı açısından değerlendirilmesi. Finansal Politika ve Ekonoöik Yorumlar, cilt54, sayı 630, 67-73.
 • Peşmen G., Y. M., 2008. Avrupa Birliğine Adaylık Sürecinde Türkiye Hayvancılığının Genel Durumu. Veteriner Hekimler Dergisi, 51-56.
 • Rehber, E., 2012. Dünya Gıda ve Açlık Sorunu. Konya: 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül.
 • Speedy, A., 2003. Global production and consumtion of animal source foods. İtalya: JN The journal of nutrition.
 • Tosun, D., 2012. Türkiye’de kırmızı et ve et ürünleri sanayiinde gıda güvenliği sorunları ve öneriler. Uludağ Üniversitesi Zraat Fakültesi Dergisi, cilt 26, sayı 1, 93-101.
 • Tunç, H., 2021. Tarımda gıda arzı ve güvenliğinin ekonomik politiği. https://www.dunya.com/kose-yazisi/tarimda-gida-arzi-ve-guvenliginin-ekonomi-politigi/414786. (Erişim tarihi: 01.12.2021).

Food Security in Terms of Red Meat

Year 2021, Volume: 3 Issue: 4, 94 - 101, 29.11.2021

Abstract

The amount of red meat production per capita in Turkey is 13.59 kg, which is well below the world average. When evaluated with the rate of sufficiency of red meat, the insufficiency of red meat stock was revealed. While the red meat production figures show a fluctuating course between years, the high level and the instability of the prices make it difficult to access the product. In this study, the food safety evaluation criteria were examined in terms of red meat and through the analysis of the availability, accessibility, sustainability and utility of red meat, the insufficiency of food security in the red meat sector has been revealed in order to develop solutions in terms of producing policies to eliminate the problems.

References

 • Anonim, 2013. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, https://www.tigem.gov.tr/Anasayfa/IndexTR, TİGEM Hayvancılık Sekktör Raporu. Ankara. (Erişim tarihi: 12.05.2020).
 • Anonim, 2014. Aile ve Çalışma Bakanlığı, https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/asgari-ucret/asgari-ucretin-net-hesabi-ve-isverene-maliyeti. (Erişim tarihi: 12.08.2020.)
 • Anonim, 2015. AB sürecinde 12 no'lu gıda güvenliği, veteriner ve bitki sağlığı. Avrupa Birliği Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Anonim, 2018a. Türkiye İstatistik Kurumu, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kirmizi-Et-Uretim-Istatistikleri-IV.-Ceyrek:-Ekim---Aralik. (Erişim tarihi: 12.05.2020).
 • Anonim, 2018b. http://www.ukon.org.tr/Fiyatlar.aspx. Ulusal Kırmızı Et Konseyi. adresinden alındı. (Erişim tarihi: 03.26.2019).
 • Anonim, 2019. http://www.skdturkiye.org/surdurulebilir-tarim-ve-gidaya-erisim. (Erişim tarihi: 09.05.2019).
 • Anonim, 2020. Tükiye İstatistik Kurumu tüik.gov.tr: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1. (Erişim tarihi: 22.06.2020).
 • Anonymous, 2001. Assessment of The World Food Security Situation, Committee on World Food Security Twenty-seventh Session. Roma: FAO.
 • Anonymous, 2011. Statistik Poket Book. Roma: FAO.
 • Anonymous, 2018. http://www.fao.org/faostat/en/?#data/OA. (Erişim tarihi:12.07.2020).
 • Anonymous, 2019a. The State of Food Security and Nutrition in The Word. FAO.
 • Anonymous, 2019b. https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm. (Erişim tarihi:12.21.2020).
 • Buzbaş, N., 2010. 28. Türkiye-AB karma iştişare komite toplantısı. İskoçya.
 • Fidan, N., 2019. Bitkisel üretimde maliyet değişiminin hayvansal ürün piyasası üzerine etkisinin kısmi denge modeli ile açıklanması (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Konya, 149s.
 • Hocquette, J. S., 2005. Challange of quality indicators of milk and beef quality. EAAP Publication No:112.
 • Karacan, R., 2017. Türkiye'de kırmızı et talebinin beyaz et tüketimi ve gelir dağılımı açısından değerlendirilmesi. Finansal Politika ve Ekonoöik Yorumlar, cilt54, sayı 630, 67-73.
 • Peşmen G., Y. M., 2008. Avrupa Birliğine Adaylık Sürecinde Türkiye Hayvancılığının Genel Durumu. Veteriner Hekimler Dergisi, 51-56.
 • Rehber, E., 2012. Dünya Gıda ve Açlık Sorunu. Konya: 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül.
 • Speedy, A., 2003. Global production and consumtion of animal source foods. İtalya: JN The journal of nutrition.
 • Tosun, D., 2012. Türkiye’de kırmızı et ve et ürünleri sanayiinde gıda güvenliği sorunları ve öneriler. Uludağ Üniversitesi Zraat Fakültesi Dergisi, cilt 26, sayı 1, 93-101.
 • Tunç, H., 2021. Tarımda gıda arzı ve güvenliğinin ekonomik politiği. https://www.dunya.com/kose-yazisi/tarimda-gida-arzi-ve-guvenliginin-ekonomi-politigi/414786. (Erişim tarihi: 01.12.2021).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural Policy
Journal Section Articles
Authors

Nihat FİDAN 0000-0002-4289-1265

Publication Date November 29, 2021
Submission Date February 22, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 4

Cite

APA FİDAN, N. (2021). Kırmızı Et Bakımından Gıda Güvencesi. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, 3(4), 94-101.