Year 2017, Volume 3 , Issue 2, Pages 68 - 79 2017-06-21

SURİYELİ VE DİĞER YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ADAPTASYONU VE OKUL İÇİ İLETİŞİMLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

AN INVESTIGATION OF SYRIAN AND OTHER FOREIGN STUDENTS' ADAPTATIONS TO THE TURKISH EDUCATION SYSTEM AND THEIR COMMUNICATION IN SCHOOL

İbrahim Sani MERT [1] , Bilal ÇIPLAK [2]


Her ne kadar dünya göç hareketlerine tarihin ilk dönemlerinden beri tanık olsa da günümüzde özellikle Ortadoğu’da yaşanan olumsuz olayların etkisiyle ciddi bir göç dalgasıyla karşı karşı karşıya kalınmıştır. Bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ülkemizin bir çok kurumu kendi misyonları çerçevesinde önlemler almıştır. Ancak özellikle okullarımız, bu göç dalgalarıyla gelen okul çağındaki çocukları eğitim sistemine adapta etmek gereğinden dolayı, daha hızlı ve somut adımlar atmak durumundadır. Bu adaptasyonda ön plana çıkan en önemli hususların başında ise Suriyeli ve/veya diğer yabancı çocuklarla okul içi iletişim ve onların okul ortamına, eğitim sistemine oryantasyonu gelmektedir. Yapılan bu çalışmada ilk olarak okullarımızın bu sorumluluklarının altında yatan yasal dayanaklara değinilerek bahse konu öğrencilerin özellikleri ve bu özellikler dikkate alınarak okul içi iletişim ve adaptasyona yönelik tespitlere ve bu konuda yapılması gereken hususlara değinilmiştir.

Suriyeli Öğrenciler, Okul İçi İletişim, Yabancı Öğrencilerin Adptasyonu
 • 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf .
 • Alyssa Lillee, (2015), Aesen Thambiran and Jonathan Laugharnei Evaluating the mental health of recently arrived refugee adults in Western Australia Journal of Publıc Mental Health J., Vol. 14 No. 2, pp. 56-68.
 • Carswell, K., Blackburn, P. and Barker, C. (2011), “The relationship between trauma, post-migration problems and the psychological well-being of refugees and asylum seekers”, International Journal of Social Psychiatry, Vol. 57 No. 2, pp. 107-19.
 • CNN Türk Haber, “Gaziantep’te Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Yürüyüş”, 20.07.2014, http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/gaziantepte-yine-suriyeli-siginmacilara-yonelik-yuruyus.
 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler, http://www.odunpazari.bel.tr/dosya_yoneticisi/cocukhaklari.pdf (30.01.2017).
 • David Turton, (2003), Conceptualizing Forced Migration, Refugee Studies Center (RSC), Paper 12, https://www.rsc.ox.ac.uk/files/publications/working-paper-series/wp12-conceptualising-forced-migration-2003.pdf.
 • Geçici Koruma Yönetmeliği, Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf 20.10.2014.
 • Hollifield, M., Warner, T., Lian, N., Krakow, B., Jenkins, J., Kesler, J., Stevenson, J. and Westermeyer, J. (2002), “Measuring trauma and health status in refugees. A critical review”, Journal of the American Medical Association, Vol. 288 No. 5, pp. 611-21.
 • Hürriyet Haber, “10 ilde Suriyeli mülteci sayısı yerel nüfusla yarışıyor”, 22 Eylül 2015, http://www.hurriyet.com.tr/10-ilde-suriyeli-multeci-sayisi-yerel-nufusla-yarisiyor-29831750.
 • Mert İ.S. (2007), Cesaret Yönetimi, Hayat Yayınları, İstanbul. Mollica, R.F., Mcinnes, K., Pham, T., Smith fawzi, M.C., Murphy, E. and Lin, L. (1998), “The dose-effect relationships between torture and psychiatric symptoms in vietnamese ex-political detainees and a comparison group”, The Journal of Nervous and Mental Disease, Vol. 186 No. 9, pp. 543-53.
 • Mthethwa-Sommers, Shirley; Kisiara, Otieno – Penn (2015), GSE Perspectives on Urban Education, Listening to Students from Refugee Backgrounds: Lessons for Education Professionals, Volume 12 Issue 1 (Spring 2015).
 • Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme: 1951 Cenevre Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği, 2016, http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/1951-Cenevre-Sozlesmesi-1.pdf Nickerson, A., Steel, Z., Bryant, R., Brooks, R. and Shove, D. (2011), “Change in visa status amongst mandaean refugees: relationship to psychological symptoms and living difficulties”, Psychiatry Research, Vol. 187 Nos 1/2, pp. 267-74.
 • Resource Guide for Supporting Children with Refugee Experience, SWCP – Refugee Myth Busting Campaign – March 2014 https://www.surrey.ca/files/Resource_Guide_-_Supporting_Children_with_Refugee_Experience.pdf (24.01.2017).
 • Roxas, K. (2011). Creating communities: Working with refugee students in classrooms. Democracy & Education, 19(2):1-8.
 • Sakız Halis, (2016), “Göçmen Çocuklar ve Okul Kültürleri: Bir Bütünleştirme Önerisi”, Göç Dergisi, 3(1): 65-81.
 • Schweitzer, R., Melville, F., Steel, Z. and Lacherez, P. (2006), “Trauma, post-migration living difficulties, and social support as predictors of psychological adjustment in resettled sudanese refugees”, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, Vol. 40 No. 2, pp. 179-87. Schweitzer, R.D., Brough, M., Vromans, L. and Asic-kobe, M. (2011), “Mental health of newly arrived Burmese refugees in Australia: contributions of pre-migration and post-migration experience”, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, Vol. 45 No. 4, pp. 299-307.
 • Steel, Z., Momartin, S., Silove, D., Coello, M., Aroche, J. and Tay, K.W. (2011), “Two year psychosocial and mental health outcomes for refugees subjected to restrictive or supportive immigration policies”, Social Science & Medicine, Vol. 72 No. 7, pp. 1149-56.
 • Strategies for Classroom Teachers, Bureau of Refugee and Immigrant Assistance (BRIA), New York State Office of Temporary and DisabilityAssistance, https://www.alberta.ca/documents/syrians-strategies-for-teachers.pdf, (30.01.2017) .
 • Students from Refugee Backgrounds – A Guide for Teachers and Schools, 2015, http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/diverse-student-needs/students-from-refugee-backgrounds-guide.pdf (24.01.2017).
 • Şirin, Selcuk R. and Lauren Rogers-Sirin. 2015. The Educational and Mental Health Needs of Syrian Refugee Children. Washington, D.C: Migration Policy Institute.
 • Welcoming Refugee Children to the Classroom, An Nut Teaching Resource, https://www.teachers.org.uk/sites/default/files2014/refugee-teaching-guide-web--10248-.pdf (24.01.2017).
 • Welcoming Refugee Children to the Classroom, http://canadiansafeschools.com/welcoming -refugee/ ; Literature Review: Interventions for Refugee Children in New Zealand Schools: Models, Methods, and Best Practice, Ministry of Education, New Zealand — 2000.
 • Welcoming Refugee Children to the Classroom, http://canadiansafeschools.com/welcoming -refugee/; A teacher’s Guide to Working with Students from Refugee and Displaced Backgrounds, Queensland Program of Assistance to Survivors of Torture & Trauma Inc. (QPASTT).
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: Doç. Dr.
Author: İbrahim Sani MERT
Institution: ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: Yrd. Doç. Dr.
Author: Bilal ÇIPLAK
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : June 21, 2017

APA Mert, İ , Çıplak, B . (2017). SURİYELİ VE DİĞER YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ADAPTASYONU VE OKUL İÇİ İLETİŞİMLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME . Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 3 (2) , 68-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uiibd/issue/29926/318033