Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2016, Volume: 2 Issue: 3, 1 - 16, 03.10.2016
https://doi.org/10.29065/usakead.256377

Abstract

References

 • Aktaş, I. (2011). TIMSS 2007 Verilerine Göre Öğrencilerin Fen Başarısı ile Öğretmenlerinin Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bryk, A. S., ve Raudenbush, S. W. (1992). Hierarchical linear models: Applications and data analysis methods. Newbury Park, CA: Sage.
 • Erberber, E. (2009). Analyzing Turkey’s Data From TIMSS 2007 to Investigate Regional Disparities In Eighth Grade Science Achievement. East. Boston
 • College Lynch School of Education. Goldstein, H. (1999). Multilvel statistical models, http://www.ats.ucla.edu/stat/examples/msm_goldstein/goldstein.pdf
 • Hox, J.,(1998), “Multilevel Modeling: When And Why?”, In: Balderjahnn, I., Mathar,
 • R., Schader, M. (Eds.), Classification. Data Analysis, And Data Highways, Springer, New York, Pp.147-154. IEA Data Processing Center, 2013. http://www.iea-dpc.de/
 • Kaya, S. (2008). The effects of student-level and classroom-level factors on elementary students’ science achievement in five countries. Florida State University.
 • MEB Mevzuat Bankası. (2004). Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25486-html adresinden alınmıştır.
 • Raudenbush S.W. ve Bryk. A.S. (2002). Hierarchical Lineer Models. Applications and Data Analysis Methods. Second Edition. Sage Publications: California.
 • Sevgi, S. (2009). The Connection Between School and Student Characteristics Achievement in Turkey (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). ODTÜ, Ankara

Öğrencilerin Fen Başarılarını Etkileyen Bazı Faktörler: TIMSS 2011 Verilerine Göre Öğretmen Düzeyinde İncelenmesi

Year 2016, Volume: 2 Issue: 3, 1 - 16, 03.10.2016
https://doi.org/10.29065/usakead.256377

Abstract

TIMSS matematik ve fen alanlarında eğitim ve öğretimi geliştirmek için ülkelerin eğitim sistemleri hakkında karşılaştırmalı veri sağlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin fen ve matematik alanındaki performansları, eğitim sistemleri, öğretim programları, öğrenci özellikleri, öğretmen ve okulların karakteristik özellikleri ile ilgili bilgiler toplanmaktadır. TIMSS 4 yılda bir yapılan dünyanın en büyük eğitim araştırmalarından biridir. Bu çalışmada, TIMSS 2011'e katılan Türk öğrencilerinin fen başarılarını etkileyen bazı faktörler öğretmen ve öğrenci düzeyinde ele alınmış ve bu faktörlerin öğrencilerin başarı puanlarını ne kadar yordadıkları hiyerarşik doğrusal modelleme (HLM) yöntemiyle araştırılmıştır. Verilerin analizi için SPSS 20 ve HLM 7.00 öğrenci versiyonu programları kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin fen başarı puanlarındaki değişkenliğin %29’unun sınıflar (öğretmenler) arasındaki farklılıklar, %71’inin ise öğrenciler arası farklılıklar tarafından açıklandığı bulunmuştur. Fen başarısını öğrenci düzeyinde cinsiyetin, öğretmen düzeyinde hizmet yılı ve cinsiyetin anlamlı olarak yordadığı, öğretmen eğitim düzeyi ve öğretmen mezuniyet alanının ise yordamadığı bulunmuştur.

References

 • Aktaş, I. (2011). TIMSS 2007 Verilerine Göre Öğrencilerin Fen Başarısı ile Öğretmenlerinin Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bryk, A. S., ve Raudenbush, S. W. (1992). Hierarchical linear models: Applications and data analysis methods. Newbury Park, CA: Sage.
 • Erberber, E. (2009). Analyzing Turkey’s Data From TIMSS 2007 to Investigate Regional Disparities In Eighth Grade Science Achievement. East. Boston
 • College Lynch School of Education. Goldstein, H. (1999). Multilvel statistical models, http://www.ats.ucla.edu/stat/examples/msm_goldstein/goldstein.pdf
 • Hox, J.,(1998), “Multilevel Modeling: When And Why?”, In: Balderjahnn, I., Mathar,
 • R., Schader, M. (Eds.), Classification. Data Analysis, And Data Highways, Springer, New York, Pp.147-154. IEA Data Processing Center, 2013. http://www.iea-dpc.de/
 • Kaya, S. (2008). The effects of student-level and classroom-level factors on elementary students’ science achievement in five countries. Florida State University.
 • MEB Mevzuat Bankası. (2004). Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25486-html adresinden alınmıştır.
 • Raudenbush S.W. ve Bryk. A.S. (2002). Hierarchical Lineer Models. Applications and Data Analysis Methods. Second Edition. Sage Publications: California.
 • Sevgi, S. (2009). The Connection Between School and Student Characteristics Achievement in Turkey (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). ODTÜ, Ankara
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

İlkay Abazaoğlu

Publication Date October 3, 2016
Submission Date March 26, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 3

Cite

APA Abazaoğlu, İ. (2016). Öğrencilerin Fen Başarılarını Etkileyen Bazı Faktörler: TIMSS 2011 Verilerine Göre Öğretmen Düzeyinde İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 1-16. https://doi.org/10.29065/usakead.256377

Cited By
open-access-logo-png-transparent.png   by.png

Articles published in the Usak University Journal of Educational Research are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).