Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Ortaöğretim Mantık Ders Kitabındaki Bilimsel Yanlışlar Ve Mantık Hataları

Year 2020, Volume: 6 Issue: 2, 79 - 88, 31.08.2020

Abstract

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013-2014 eğitim- öğretim yılından itibaren beş yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen mantık ders kitabındaki bilimsel yanlışlar ile mantık hatalarının ele alındığı bu çalışmada, yöntem olarak nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş, veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Felsefe ve mantık literatürüyle desteklenen çalışmanın sonunda, ders kitabında bilimsel yanlışlar ve ironik bir biçimde mantık hataları tespit edilmiş ve bunları gidermeye yönelik öneriler sunulmuştur. Çalışmanın sonunda ayrıca, öğretim programları gibi ders kitaplarının da basılmadan önce internet ortamında askıya çıkarılması önerisinde bulunulmuştur. Böyle bir öneride bulunmanın amacı, askı sürecinde Türkiye'deki tüm sivil toplum kuruluşlarının akademisyenlerin ve öğretmenlerin görüşleri alınıp ders kitaplarındaki hataların farkına varılması ve böylece ders kitaplarının basılmadan önce revize edilmesinin sağlanmasıdır.

References

  • Arslan, A. (2017). Felsefeye giriş, 25. Baskı, Ankara: BB101 Yayınlar Cevizci, A. (1997). Felsefe sözlüğü, 1. Baskı, Bursa: Ekin Yayınları Çüçen, K. (2004). Klasik mantık, 1.Baskı, Bursa: Asa Kitabevi Çüçen, Kadir.(2012). mantık, 7.Baskı, Bursa, Sentez Yayıncılık. Duman, E. Z. ve Üstünağ, İ. (2018). “Ortaöğretim düzeyindeki mantık terimlerinin eski ve yeni kullanımlarına ilişkin bir değerlendirme”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 22, (2): 531- 556. Gözütok, F. D. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri, 2. Baskı, Ankara: Ekinoks Kitabevi. Öner, N.(2016). Klasik mantık, 14. Baskı, İstanbul, Divan Kitap. Özlem, D. (2012). Mantık, 13. Baskı, İstanbul, Notos Kitap. Sorell, T. (2002). Düşüncenin ustaları Descartes, Çev. Cemal Atila, 1. Baskı, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi. Yıldırım, C. (2011). Bilim Felsefesi, 14. Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi. Yıldız, M. (2016). “Mantık Yanlışları/Hataları/Yanıltmacaları” Klasik Mantık (Ed: Hüseyin Suphi Erdem), 1. Baskı, İstanbul, Lisans Yayıncılık.

Year 2020, Volume: 6 Issue: 2, 79 - 88, 31.08.2020

Abstract

References

  • Arslan, A. (2017). Felsefeye giriş, 25. Baskı, Ankara: BB101 Yayınlar Cevizci, A. (1997). Felsefe sözlüğü, 1. Baskı, Bursa: Ekin Yayınları Çüçen, K. (2004). Klasik mantık, 1.Baskı, Bursa: Asa Kitabevi Çüçen, Kadir.(2012). mantık, 7.Baskı, Bursa, Sentez Yayıncılık. Duman, E. Z. ve Üstünağ, İ. (2018). “Ortaöğretim düzeyindeki mantık terimlerinin eski ve yeni kullanımlarına ilişkin bir değerlendirme”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 22, (2): 531- 556. Gözütok, F. D. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri, 2. Baskı, Ankara: Ekinoks Kitabevi. Öner, N.(2016). Klasik mantık, 14. Baskı, İstanbul, Divan Kitap. Özlem, D. (2012). Mantık, 13. Baskı, İstanbul, Notos Kitap. Sorell, T. (2002). Düşüncenin ustaları Descartes, Çev. Cemal Atila, 1. Baskı, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi. Yıldırım, C. (2011). Bilim Felsefesi, 14. Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi. Yıldız, M. (2016). “Mantık Yanlışları/Hataları/Yanıltmacaları” Klasik Mantık (Ed: Hüseyin Suphi Erdem), 1. Baskı, İstanbul, Lisans Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Abdullah DURAKOĞLU
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9687-8939
Türkiye


Aytekin DEMİRCİOĞLU
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date August 31, 2020
Submission Date March 23, 2020
Acceptance Date August 17, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Durakoğlu, A. & Demircioğlu, A. (2020). Ortaöğretim Mantık Ders Kitabındaki Bilimsel Yanlışlar Ve Mantık Hataları . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 79-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usakead/issue/56536/707850