Research Article
BibTex RIS Cite

Boş Zaman Söylemi Üzerinden Alışveriş Merkezlerinin Postkolonyal Mekan Olarak Kurgulanışı: İstanbul’daki Alışveriş Merkezleri Örnekleri

Year 2016, Issue: 2, 119 - 149, 01.05.2016
https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.6

Abstract

Bu makalede zaman ve mekân kurgusunun, İstanbul’daki AVM’ler üzerinden bakılarak gündelik yaşama olan etkileri incelenecektir. Makalenin amacı, boş zaman ve mekân kavramlarının alışveriş merkezlerinde yeniden kurgulanışını postkolonyal bir bakış açısı üzerinden anlatmaya çalışmaktır. Makale oluşum sürecinde İstanbul’daki beş alışveriş merkezi gözlemlenmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda alışveriş merkezlerinin, postkolonyalizmin bir aracı haline gelerek kendi kendini kolonize eden özneler ve sömürgeci bir proje olarak yeni ötekileştirme durumlarının üretildiği bir mekân olarak kurgulandığı anlaşılmıştır. Türkiye’de neoliberal ideolojinin hayata geçmesiyle bir kabul görme ve onay kaygısı içinde modern ve Batılı hayat tarzının pratik edilmesi aynı zamanda ikili karşıtlıkların üretildiği bir alan ortaya çıkarmıştır. Bu yeni gündelik hayat yaşam pratikleri Avrupa merkezli hegemonik söylemlere bağlı sömürgeci bir bakış açısı tanımladıkları yeni sınıf, statü ve sosyal farklılıklar oluşturmuştur

References

  • Homi Bhabha, The Location of Culture , (New York: Routledge, 1994)

Creating Shopping Malls as Postcolonial Spaces through Leisure Time Discourses: The Example of Shopping Malls in Istanbull

Year 2016, Issue: 2, 119 - 149, 01.05.2016
https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.6

Abstract

In this article, we will stress the construction of space and leisure time through the everyday practicing in shopping malls in Istanbul. This analysis aims to focus on the practice in shopping malls within the discussion of leisure time and space in order to develop a post-colonial critique in terms of daily life practices. By looking at the five shopping malls in Istanbul, this work claims that on the one hand experiencing shopping malls leads to the creation of self-colonizing subjects, and on the other hand creates new ways of pointing “others” as a “colonial” project. In other words, even if the subjects of neoliberal world try to practice the modern, Western life style in search for recognition within the hegemony of Eurocentric ideologies, at the same time this process creates them as “colonizers” who attempt to ascribe binary oppositions by referring to class, status and social differences

References

  • Homi Bhabha, The Location of Culture , (New York: Routledge, 1994)
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language English
Other ID JA34VB59DS
Journal Section Research Article
Authors

Nursem Keskin Aksay

Zeynep Yapar This is me

Yasin Arslan This is me

Rabia Yavuz This is me

Merve Armagan This is me

Publication Date May 1, 2016
Submission Date May 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Issue: 2

Cite

APA Aksay, N. K., Yapar, Z., Arslan, Y., Yavuz, R., et al. (2016). Creating Shopping Malls as Postcolonial Spaces through Leisure Time Discourses: The Example of Shopping Malls in Istanbull. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2), 119-149. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.6
AMA Aksay NK, Yapar Z, Arslan Y, Yavuz R, Armagan M. Creating Shopping Malls as Postcolonial Spaces through Leisure Time Discourses: The Example of Shopping Malls in Istanbull. JOSOC. May 2016;(2):119-149. doi:10.32739/uskudarsbd.2.2.6
Chicago Aksay, Nursem Keskin, Zeynep Yapar, Yasin Arslan, Rabia Yavuz, and Merve Armagan. “Creating Shopping Malls As Postcolonial Spaces through Leisure Time Discourses: The Example of Shopping Malls in Istanbull”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 2 (May 2016): 119-49. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.6.
EndNote Aksay NK, Yapar Z, Arslan Y, Yavuz R, Armagan M (May 1, 2016) Creating Shopping Malls as Postcolonial Spaces through Leisure Time Discourses: The Example of Shopping Malls in Istanbull. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 119–149.
IEEE N. K. Aksay, Z. Yapar, Y. Arslan, R. Yavuz, and M. Armagan, “Creating Shopping Malls as Postcolonial Spaces through Leisure Time Discourses: The Example of Shopping Malls in Istanbull”, JOSOC, no. 2, pp. 119–149, May 2016, doi: 10.32739/uskudarsbd.2.2.6.
ISNAD Aksay, Nursem Keskin et al. “Creating Shopping Malls As Postcolonial Spaces through Leisure Time Discourses: The Example of Shopping Malls in Istanbull”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (May 2016), 119-149. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.6.
JAMA Aksay NK, Yapar Z, Arslan Y, Yavuz R, Armagan M. Creating Shopping Malls as Postcolonial Spaces through Leisure Time Discourses: The Example of Shopping Malls in Istanbull. JOSOC. 2016;:119–149.
MLA Aksay, Nursem Keskin et al. “Creating Shopping Malls As Postcolonial Spaces through Leisure Time Discourses: The Example of Shopping Malls in Istanbull”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 2, 2016, pp. 119-4, doi:10.32739/uskudarsbd.2.2.6.
Vancouver Aksay NK, Yapar Z, Arslan Y, Yavuz R, Armagan M. Creating Shopping Malls as Postcolonial Spaces through Leisure Time Discourses: The Example of Shopping Malls in Istanbull. JOSOC. 2016(2):119-4.

The opinions in the articles published in Üsküdar University Journal of Social Sciences belong to the author. The articles published in another journal, book, and so on are not accepted. National or international conference presentations, seminar presentations, or panel presentations can be included in the publication process after being specified in the footnote and converted into the article format.
Academic articles published in the journal can only be reproduced for educational purposes. The articles and the graphics and tables in the articles cannot be duplicated or archived in part or as a whole without permission except for educational purposes. Quotations may be made from the articles under the condition that they are indicated in the academic publications.
It is assumed that the authors undertake that they would not claim royalties for the articles they submit to Üsküdar University Journal of Social Sciences.