Research Article
BibTex RIS Cite

Marka İletişiminde, Yeni ve Sosyal Medyada İçerik Yönetimi

Year 2016, Issue: 2, 203 - 227, 01.05.2016
https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.1

Abstract

Hızla değişen ve yayılan bilgi iletişim teknolojileri, marka iletişiminin uygulamalarında ve iletişim sistemlerinde köklü dönüşümlere neden olmaktadır. Çalışma, yeni medya araçlarıyla, bireylerin mecra olmaları ve bu alanda kullanılan, değişen ‘Marka İletişimi’ni ve değişen kitle iletişim araçlarına doğru içerik üretimini ele almaktadır. Günümüzde sosyal ve yeni medya; diyaloğa dayalı, çift yönlü, etkileşimli iletişime izin veren yapısıyla, kitlelerin yönettiği yeni medya ve onların içerik yönetiminde değişimleri ortaya koymuştur. Bu çalışmada 2005-2015 yılları arasında farklı sektörlerde (inşaat, turizm, alışveriş merkezleri, perakende, sağlık, eğitim, vb.) yeni ve sosyal medyada kullanılan içerik yöntemleri gözden geçirilerek derlenerek, teorik inceleme ile nitel bir çözümleme yapılmıştır. Çalışmanın sorunsalı, eski medya ile yeni medyanın içerik hazırlanırken farklı yöntemler kullanıyor olmasıdır. İdeolojik ve marka iletişimi bağlamında; sosyal ve yeni medyaya yönelik olarak kullanabileceği yöntemler, sosyal medya içerik yönetimi, içerik üretiminin saptanması bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır

References

  • Filiz B. Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?, (İstanbul: Beta 2012)

Content Management In Brand Communication, New Media and Social Media

Year 2016, Issue: 2, 203 - 227, 01.05.2016
https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.1

Abstract

Information communication technologies have been changed and spread rapidly so that they caused major changes in communication systems and applications of brand communication. This study discusses how new media turns individuals into medium, the changing face of brand communication and producing the right content for the mass media. In today’s world, social and new media with their dialogue based two-way communication structure have showed the changes in content management and new media which is managed by the mass. In this study, a theoretical research with a qualitative analysis has been made by analyzing the content methods used in new and social media in various sectors (such as construction, tourism, shopping malls, retail, health, education etc.) from 2005 to 2015. The problematic of the study is that the old media and new media use different methods while creating content. In ideological and brand communication framework; methods which can be used in social and new media, social media content management, establishing the content production form the basic purpose of this study

References

  • Filiz B. Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?, (İstanbul: Beta 2012)
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Other ID JA26JN56GU
Journal Section Research Article
Authors

Saadet Uğurlu This is me

Publication Date May 1, 2016
Submission Date May 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Issue: 2

Cite

APA Uğurlu, S. (2016). Marka İletişiminde, Yeni ve Sosyal Medyada İçerik Yönetimi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2), 203-227. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.1
AMA Uğurlu S. Marka İletişiminde, Yeni ve Sosyal Medyada İçerik Yönetimi. JOSOC. May 2016;(2):203-227. doi:10.32739/uskudarsbd.2.2.1
Chicago Uğurlu, Saadet. “Marka İletişiminde, Yeni Ve Sosyal Medyada İçerik Yönetimi”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 2 (May 2016): 203-27. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.1.
EndNote Uğurlu S (May 1, 2016) Marka İletişiminde, Yeni ve Sosyal Medyada İçerik Yönetimi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 203–227.
IEEE S. Uğurlu, “Marka İletişiminde, Yeni ve Sosyal Medyada İçerik Yönetimi”, JOSOC, no. 2, pp. 203–227, May 2016, doi: 10.32739/uskudarsbd.2.2.1.
ISNAD Uğurlu, Saadet. “Marka İletişiminde, Yeni Ve Sosyal Medyada İçerik Yönetimi”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (May 2016), 203-227. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.1.
JAMA Uğurlu S. Marka İletişiminde, Yeni ve Sosyal Medyada İçerik Yönetimi. JOSOC. 2016;:203–227.
MLA Uğurlu, Saadet. “Marka İletişiminde, Yeni Ve Sosyal Medyada İçerik Yönetimi”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 2, 2016, pp. 203-27, doi:10.32739/uskudarsbd.2.2.1.
Vancouver Uğurlu S. Marka İletişiminde, Yeni ve Sosyal Medyada İçerik Yönetimi. JOSOC. 2016(2):203-27.

The opinions in the articles published in Üsküdar University Journal of Social Sciences belong to the author. The articles published in another journal, book, and so on are not accepted. National or international conference presentations, seminar presentations, or panel presentations can be included in the publication process after being specified in the footnote and converted into the article format.
Academic articles published in the journal can only be reproduced for educational purposes. The articles and the graphics and tables in the articles cannot be duplicated or archived in part or as a whole without permission except for educational purposes. Quotations may be made from the articles under the condition that they are indicated in the academic publications.
It is assumed that the authors undertake that they would not claim royalties for the articles they submit to Üsküdar University Journal of Social Sciences.