Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Politik Psikoloji ve Politik Öz-Yeterlik

Year 2018, Issue: 6, 1 - 18, 25.05.2018
https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.4.6.38

Abstract

Politik
Psikoloji; dünya için yeni ve ülkemizde de henüz uygulama anlamında fazla
gelişmemiş olan disiplinler-arası bir bilimdir. Esas itibarıyla yeni
keşfedilmiş olmasa da terminolojik olarak literatürde yer alması son yüzyıl
içinde gerçekleşmiştir. Psikoloji gibi politikada da insan davranışları önemli
temel kavramlardandır. Olaylar, olgular karşısında belli sözel veya davranışsal
içerikler doğrudan bireyleri ve kitleleri yönlendirmektedir. İşte bu nedenle
günümüzde siyaset bilimi ile psikoloji biliminin kesişmesinin kaçınılmaz olduğu
bu kavşak noktasına gelinmiştir. Bu alanda yapılacak her tür araştırmanın da
ülkemiz adına, yabancı kaynaklardan ziyade, daha “bize has” bir içerik sunmakta
katkı sağlayacağı muhakkaktır. Politik Psikoloji ve temel kavramlarından biri olan
“politik öz-yeterlik” kavramının gözden geçirilmesi bu çalışmanın temel
amacıdır. Politikayla ilgilenme süresi, yaş, medenî durum, cinsiyet,
 eğitim düzeyi gibi çeşitli değişkenler ile
politik yeterlik düzeyi arasındaki ilişkileri incelemiş olduğumuz saha
çalışmamız, bu derlemenin zeminini oluşturmaktadır.
References

  • Abdullah Yalnız, “Akademik Öz-yeterlik: olumlu ve olumsuz duygulanımın yordayıcı rolü” , Eğitim ve Oğretim Araştırmaları Dergisi. 2014, 3(2), 95-101
  • Abdülkadir Çevik, Politik Psikoloji, IV.Basım. (Ankara: Dost Yay.2010)
  • Ahmet Akın, Mustafa Savcı, ÜmranAkın, Basri Özçelik, “Algılanan Politik Öz-yeterlik Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği”. The Journal of International Social Research, 2014,35(7), 501-505.

Year 2018, Issue: 6, 1 - 18, 25.05.2018
https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.4.6.38

Abstract

References

  • Abdullah Yalnız, “Akademik Öz-yeterlik: olumlu ve olumsuz duygulanımın yordayıcı rolü” , Eğitim ve Oğretim Araştırmaları Dergisi. 2014, 3(2), 95-101
  • Abdülkadir Çevik, Politik Psikoloji, IV.Basım. (Ankara: Dost Yay.2010)
  • Ahmet Akın, Mustafa Savcı, ÜmranAkın, Basri Özçelik, “Algılanan Politik Öz-yeterlik Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği”. The Journal of International Social Research, 2014,35(7), 501-505.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ayça Ferda KANSU


Nevzat TARHAN

Publication Date May 25, 2018
Submission Date February 10, 2018
Published in Issue Year 2018 Issue: 6

Cite

APA
KANSU, A. F., & TARHAN, N. (2018). Politik Psikoloji ve Politik Öz-Yeterlik. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(6), 1-18. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.4.6.38
MLA
KANSU, Ayça Ferda and Nevzat TARHAN. “Politik Psikoloji Ve Politik Öz-Yeterlik”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 6, 2018, pp. 1-18, doi:10.32739/uskudarsbd.4.6.38.
Chicago
KANSU, Ayça Ferda, and Nevzat TARHAN. “Politik Psikoloji Ve Politik Öz-Yeterlik”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 6 (May 2018): 1-18. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.4.6.38.
EndNote
KANSU AF, TARHAN N (May 1, 2018) Politik Psikoloji ve Politik Öz-Yeterlik. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 1–18.
ISNAD
KANSU, Ayça Ferda - TARHAN, Nevzat. “Politik Psikoloji Ve Politik Öz-Yeterlik”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (May 2018), 1-18. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.4.6.38.
AMA
KANSU AF, TARHAN N. Politik Psikoloji ve Politik Öz-Yeterlik. JOSOC. May 2018;(6):1-18. doi:10.32739/uskudarsbd.4.6.38
Vancouver
KANSU AF, TARHAN N. Politik Psikoloji ve Politik Öz-Yeterlik. JOSOC. 2018(6):1-18.
IEEE
A. F. KANSU and N. TARHAN, “Politik Psikoloji ve Politik Öz-Yeterlik”, JOSOC, no. 6, pp. 1–18, May 2018, doi: 10.32739/uskudarsbd.4.6.38.
JAMA
KANSU AF, TARHAN N. Politik Psikoloji ve Politik Öz-Yeterlik. JOSOC. 2018;:1–18.

The opinions in the articles published in Üsküdar University Journal of Social Sciences belong to the author. The articles published in another journal, book, and so on are not accepted. National or international conference presentations, seminar presentations, or panel presentations can be included in the publication process after being specified in the footnote and converted into the article format.
Academic articles published in the journal can only be reproduced for educational purposes. The articles and the graphics and tables in the articles cannot be duplicated or archived in part or as a whole without permission except for educational purposes. Quotations may be made from the articles under the condition that they are indicated in the academic publications.
It is assumed that the authors undertake that they would not claim royalties for the articles they submit to Üsküdar University Journal of Social Sciences.