Research Article
PDF BibTex RIS Cite

The Ethics of Capital Punishment

Year 2018, Issue: 6, 101 - 124, 25.05.2018
https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.4.6.42

Abstract

Philosophical problems concerning capital punishment involves the understanding of two more significant issues; life and death. Therefore, in this essay our discussion of capital punishment from a moral perspective will depend on what we understand from these two issues. The significant theories concerning the nature of life in the first place can be separated into three: Aristotle’s view of life; the mechanical view of life defended by Descartes; Kant’s definition as life as “organization”. We can add the Darwinian theory of life also as a new perspective which is still changing and evolving. The biological approach of Darwin and later evolutionary biologists is materialist. Since Darwin is searching for the origin of life, his biological explanations will give as a byproduct the nature of life as well. We shall try to argue that if life has a significant meaning then we will try to preserve it. We also need to explain the nature of death. We shall then try to define death. In the final analysis this will bring us closer to analyze capital punishment also from a moral perspective. We have one more point which I would like to discuss: Since religion plays an important role in human life it cannot be neglected in discussions regarding the ethics of capital punishment and therefore we shall try to examine this issue. I would like to show that all these debates are endless and they seem to repeat each other without resolving the problem whether there should be the death penalty or not. There are still many countries where capital punishment is applied nevertheless there are many other countries in which the death penalty has already been lifted and replaced with life imprisonment. My discussion will end with a discussion of how Islam in our culture offers a solution to this problem.

References

  • A. E. Taylor, Aristotle, New York: Dover Publications, 1955.
  • A. J. Arberry, The Koran Interpreted, (New York: Macmillan Publishing, 1976).
  • Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary, (Brentwood, Maryland: Amana Corp., 1983)

İdam Cezasının Ahlakiliği

Year 2018, Issue: 6, 101 - 124, 25.05.2018
https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.4.6.42

Abstract

Ölüm cezası ile ilgili felsefi sorunlar, iki önemli konunun anlaşılmasını içerir; Bu konulardan biri hayat ve diğeri ölümdür. Dolayısıyla, bu yazıda, ahlaki açıdan ölüm cezası konusundaki tartışmamız, bu iki olgudan anladığımız şeylere bağlı olacaktır. Hayatın doğası ile ilgili önemli teoriler ilk etapta üçe ayrılabilir: Aristoteles’in hayat görüşü; Descartes tarafından savunulan mekanik hayat görüşü; Kant’ın hayatı «organizasyon» olarak tanımlaması. Bunlara Darvinci hayat kuramını, halen değişmekte ve gelişmekte olan yeni bir perspektif olarak da ekleyebiliriz. Darwin’in ve daha sonra evrimci biyologların biyolojik yaklaşımı materyalisttir. Darwin yaşamın kökenini araştırdığı için onun biyolojik açıklaması, hayatın doğasını da yan ürün olarak verecektir. Hayatın önemli bir anlamı varsa onu korumaya çalışacağımızı iddia etmeye çalışacağız. Bu ölüm cezası için bir sorun oluşturabilir. Bu noktada, ölümün mahiyetini de açıklamamız gerekir. Daha sonra ölümü tanımlamaya çalışacağız. Nihai analizde bu, ölüm cezasını manevi açıdan incelememizi gerektirecektir. Değinmek istediğim bir başka noktamız daha var: Din, insan hayatında önemli bir rol oynadığından, ölüm cezasının ahlaki

olup olmadığı konusundaki tartışmalarda ihmal edilemez ve bu nedenle bu konuyu incelemeye çalışacağız. Bütün bu tartışmaların süregeldiğini ve sorun çözülmeden bu görüşlerin birbirlerini tekrar ettiklerini göstermek isterim. Her halükarda, ölüm cezasının kaldırıldığı ve ömür boyu hapis cezasına çevrildiği birçok ülke olduğu gibi hala ölüm cezası uygulanan birçok ülke de bulunmaktadır. Bu çalışmadaki tartışmam, kültürümüzde İslamı’ın bu soruna nasıl bir çözüm sunduğuna dair bir tartışma ile son bulacaktır.

References

  • A. E. Taylor, Aristotle, New York: Dover Publications, 1955.
  • A. J. Arberry, The Koran Interpreted, (New York: Macmillan Publishing, 1976).
  • Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary, (Brentwood, Maryland: Amana Corp., 1983)

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Ali Abdullah AÇIKGENÇ This is me

Publication Date May 25, 2018
Submission Date February 20, 2018
Published in Issue Year 2018 Issue: 6

Cite

APA
AÇIKGENÇ, A. A. (2018). The Ethics of Capital Punishment. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(6), 101-124. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.4.6.42
MLA
AÇIKGENÇ, Ali Abdullah. “The Ethics of Capital Punishment”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 6, 2018, pp. 101-24, doi:10.32739/uskudarsbd.4.6.42.
Chicago
AÇIKGENÇ, Ali Abdullah. “The Ethics of Capital Punishment”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 6 (May 2018): 101-24. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.4.6.42.
EndNote
AÇIKGENÇ AA (May 1, 2018) The Ethics of Capital Punishment. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 101–124.
ISNAD
AÇIKGENÇ, Ali Abdullah. “The Ethics of Capital Punishment”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (May 2018), 101-124. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.4.6.42.
AMA
AÇIKGENÇ AA. The Ethics of Capital Punishment. JOSOC. May 2018;(6):101-124. doi:10.32739/uskudarsbd.4.6.42
Vancouver
AÇIKGENÇ AA. The Ethics of Capital Punishment. JOSOC. 2018(6):101-24.
IEEE
A. A. AÇIKGENÇ, “The Ethics of Capital Punishment”, JOSOC, no. 6, pp. 101–124, May 2018, doi: 10.32739/uskudarsbd.4.6.42.
JAMA
AÇIKGENÇ AA. The Ethics of Capital Punishment. JOSOC. 2018;:101–124.

The opinions in the articles published in Üsküdar University Journal of Social Sciences belong to the author. The articles published in another journal, book, and so on are not accepted. National or international conference presentations, seminar presentations, or panel presentations can be included in the publication process after being specified in the footnote and converted into the article format.
Academic articles published in the journal can only be reproduced for educational purposes. The articles and the graphics and tables in the articles cannot be duplicated or archived in part or as a whole without permission except for educational purposes. Quotations may be made from the articles under the condition that they are indicated in the academic publications.
It is assumed that the authors undertake that they would not claim royalties for the articles they submit to Üsküdar University Journal of Social Sciences.