Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

SAVUNMA HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 30 - 40, 30.06.2019
https://doi.org/10.30711/utead.527830

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Türkiye’nin savunma sanayisinin genel görünümünün incelendiği bu çalışmada Türkiye’nin 2000-2016 yılları arasındaki savunma harcamaları, savunma harcamalarının bütçesi ve kaynakları verilerle açıklanmıştır. Savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin analiz edilmesi için birim kök testi, Engle Granger eş bütünleşme testi, Toda ve Yamamoto Nedensellik testi ve Hacker ve Hatemi-J nedensellik testi kullanılmıştır. Engle Granger eş bütünleşme testi sonucuna göre “savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli eş bütünleşme ilişkisi vardır” sonucuna ulaşılmıştır. Nedensellik testlerinin sonuçlarına göre, “ savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasında  nedensellik ilişkisi yoktur” sonucuna ulaşılmıştır. Yani, Türkiye’de büyüme oranları savunma harcamalarını etkileyecek boyutta olmadığı gibi, savunma harcamaları da büyümeyi etkileyecek ölçütte olmadığı belirtilebilir.

References

  • Alnıak, O. (1997). Türk savunma sanayi hakkında genel değerlendirme. Silahlı Kuvvetler Dergisi, 347, 5.Altun, N. (1998). Savunma harcamaları ve Türkiye’deki gelişme seyri. İstanbul Üniversitesi: İktisat Fakültesi Yayınları.Aslan, M. H. (1998). Hizmet ekonomisi (1.Baskı). İstanbul: Alfa Yayınevi. Bulutoğlu, K. (1988). Kamu ekonomisine giriş (4.Baskı). İstanbul: Filiz Kitabevi.Erbaykal, E. (2007). Türkiye’de savunma harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi. Yüksek Lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.Gümüşdaş, E. (2010). Türkiye’de savunma sanayii ve savunma harcamalarının ekonomideki yeri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.Güvenek, A., Alptekin, V., Çetinkaya, M. (2010). Enflasyon ve dolaylı vergilerden elde edilen gelirler arasındaki ilişkinin VAR yöntemi ile analizi. Kamu-İş Dergisi, 11 (3), 1-28.Hacker, R.S. and Hatemi-J, A. (2006). “Tests for Causality Between İntegrated Variables Using Asymptotic and Bootstrap Distributions: Theory and Application”, Applied Economics, 38(13), pp.1489-1500.Hanedar, A.Ö., Akkaya, O., Bizim, Ç. (2005). Durağanlık analizi, birim kök testleri ve trend, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1-14. http://debis.deu.edu.tr/userweb//onder.hanedar/dosyalar/Metin.pdfKaraca, O. (2003). Türkiye’de enflasyon-büyüme ilişkisi: zaman serisi analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2), 247-255.Milli Savunma Bakanlığı. (2000). Beyaz kitap (1.Baskı). Ankara: Mönch Türkiye Yayınları.Milli Savunma Bakanlığı. (2005). Beyaz kitap. Ankara: MSB Yayınları.Milli Savunma Bakanlığı. (2008). Milli Savunma Bakanlığı 2009 yılı bütçesi. Ankara.Sezgin, S. ve Yıldırım, J. (2002). The demand for Turkish defence expenditure. Defence and Peace Economics, 13(2), 121-128. Şimşek, M. (1989). Üçüncü dünya ülkelerinde ve Türkiye’de savunma sanayii (1.Baskı). Ankara: SAGEB Yayınları.Temür, T. (2013). Türkiye’de uygulanan dış ticaret politikalarının ekonomik büyümeye etkisi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.TÜBİTAK. (1998). Savunma sanayi ve tedarik. Ankara: TÜBİTAK Yayınları.Tüğen, K. (1989). Dünyada ve Türkiye’de savunma harcamalarındaki gelişmeler ve ekonomik etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(12), 48. 1-18.Uslu, F. Ş. (2007). Türkiye’de savunma sanayii harcamalarının finansmanı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Yılmaz, Ö.G. (2005). Türkiye ekonomisinde büyüme ile işsizlik oranları arasındaki nedensellik ilişkisi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, (2), 63-76.

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 30 - 40, 30.06.2019
https://doi.org/10.30711/utead.527830

Abstract

References

  • Alnıak, O. (1997). Türk savunma sanayi hakkında genel değerlendirme. Silahlı Kuvvetler Dergisi, 347, 5.Altun, N. (1998). Savunma harcamaları ve Türkiye’deki gelişme seyri. İstanbul Üniversitesi: İktisat Fakültesi Yayınları.Aslan, M. H. (1998). Hizmet ekonomisi (1.Baskı). İstanbul: Alfa Yayınevi. Bulutoğlu, K. (1988). Kamu ekonomisine giriş (4.Baskı). İstanbul: Filiz Kitabevi.Erbaykal, E. (2007). Türkiye’de savunma harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi. Yüksek Lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.Gümüşdaş, E. (2010). Türkiye’de savunma sanayii ve savunma harcamalarının ekonomideki yeri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.Güvenek, A., Alptekin, V., Çetinkaya, M. (2010). Enflasyon ve dolaylı vergilerden elde edilen gelirler arasındaki ilişkinin VAR yöntemi ile analizi. Kamu-İş Dergisi, 11 (3), 1-28.Hacker, R.S. and Hatemi-J, A. (2006). “Tests for Causality Between İntegrated Variables Using Asymptotic and Bootstrap Distributions: Theory and Application”, Applied Economics, 38(13), pp.1489-1500.Hanedar, A.Ö., Akkaya, O., Bizim, Ç. (2005). Durağanlık analizi, birim kök testleri ve trend, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1-14. http://debis.deu.edu.tr/userweb//onder.hanedar/dosyalar/Metin.pdfKaraca, O. (2003). Türkiye’de enflasyon-büyüme ilişkisi: zaman serisi analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2), 247-255.Milli Savunma Bakanlığı. (2000). Beyaz kitap (1.Baskı). Ankara: Mönch Türkiye Yayınları.Milli Savunma Bakanlığı. (2005). Beyaz kitap. Ankara: MSB Yayınları.Milli Savunma Bakanlığı. (2008). Milli Savunma Bakanlığı 2009 yılı bütçesi. Ankara.Sezgin, S. ve Yıldırım, J. (2002). The demand for Turkish defence expenditure. Defence and Peace Economics, 13(2), 121-128. Şimşek, M. (1989). Üçüncü dünya ülkelerinde ve Türkiye’de savunma sanayii (1.Baskı). Ankara: SAGEB Yayınları.Temür, T. (2013). Türkiye’de uygulanan dış ticaret politikalarının ekonomik büyümeye etkisi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.TÜBİTAK. (1998). Savunma sanayi ve tedarik. Ankara: TÜBİTAK Yayınları.Tüğen, K. (1989). Dünyada ve Türkiye’de savunma harcamalarındaki gelişmeler ve ekonomik etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(12), 48. 1-18.Uslu, F. Ş. (2007). Türkiye’de savunma sanayii harcamalarının finansmanı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Yılmaz, Ö.G. (2005). Türkiye ekonomisinde büyüme ile işsizlik oranları arasındaki nedensellik ilişkisi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, (2), 63-76.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Zeynep KÖSE (Primary Author)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9494-3098
Türkiye


Filiz GÖLPEK
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9213-1478
Türkiye


Fırat Cem DOĞAN
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2398-1484
Türkiye

Publication Date June 30, 2019
Application Date February 15, 2019
Acceptance Date September 26, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Köse, Z. , Gölpek, F. & Doğan, F. C. (2019). SAVUNMA HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 30-40 . DOI: 10.30711/utead.527830