Year 2020, Volume 4 , Issue 2, Pages 57 - 64 2020-12-31

PARASAL DURUM ENDEKSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Oğuzhan ŞENGÜL [1]


1970’li yıllarda para politikalarının uygulanması ile ilgili tartışmalar başlamıştır. Bu çerçevede politikanın kurala göre mi yoksa ihtiyari olarak mı uygulaması gerektiği sorusu incelenmiştir. Araştırmacılar kurala göre politika uygulaması kapsamında bir takım kural önerilerinde bulunmuşlardır. Bunlardan bir tanesi olan Parasal Durum Endeksi (MCI) uygulamasında politika faiz oranı ile döviz kurunu aktif bir politika aracı olarak kullanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde Ocak 2005 – Şubat 2020 tarihleri arasında kalan dönemde parasal durum endeksinin geçerliliğinin test edilmesi amaçlanmaktadır. Ampirik analizlerden elde edilen sonuçlar, parasal durum endeksi incelenen dönemde Türkiye ekonomisinde geçerli olduğunu göstermektedir.
para politikası, parasal durum endeksi, taylor kuralı
 • Açcı, Yunus., & Tasar, I. (2016). An Analysıs On Monetary Condıtıon Index In Turkey By Usıng Structural Var Analysıs. Ecoforum Journal, 5(2).
 • Aguir, A. (2018). Central Bank Credibility, Independence and Monetary Policy, Journal of Economic Banking Theory and Practice, 2018/3, 91-110.
 • BİRKAN, A. Ö. (2010). An Indicator of Monetary Conditions for Turkey. Ekonomik Yaklasim, 21(74), 23-38.
 • Blanchard, Olivie, J. and Quah, Danny (1988). The dynamic effects of aggregate demandand supply disturbances. American Economic Review, 79, 655-73
 • Dickey, D.A., Wayne A. FULLER. (1981),”Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”Econometrica 49, 1057-1072.
 • Gerald Epstein & Erinc Yeldan (2008) Inflation targeting, employment creation and economic development: assessing the impacts and policy alternatives, International Review of Applied Economics, 22:2, 131-144
 • Eryüzlü, H , Bayat, T , Taşar, İ . (2019). Türkiye’de Para Politikası Uygulamalarında Döviz Kurunun Önemi Parasal Durum Endeksi Analizi . Maliye Ve Finans Yazıları , (111) , 51-78 .
 • Esteves, Paulo S. Monetary Conditions Index for Portugal, Banco de Portugal Economic Bulletin. 2003, 25-31
 • Gerlach, S. and F. Smets. MCIs and Monetary Policy. European Economic Review. 2000, 44, 1677-1700.
 • Güneş, Sevcan, Sinem Pınar Gürel, Birgül Canbazoğlu (2013), “Dış Ticaret Hadleri, Dünya Petrol Fiyatları ve Döviz Kuru İlişkisi, Yapısal VAR Analizi: Türkiye Örneği”, Uluslar arası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(20).
 • Romer, Christina D., and David H. Romer. 1989. “Does Monetary Policy Matter? A New Test in the Spirit of Friedman and Schwartz.” In nBER Macroeconomics Annual 1989, ed. Olivier J. Blanchard and Stanley Fischer, 121–70 Cambridge, MA: MIT Press.
 • Süslü, Bora, Cem Dişbudak. TCMB’nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi(MCI), Yönetim ve Ekonomi. 2012, 19(2), 67-85.
 • Şıklar, İ. ve Doğan, B. (2015). Monetary condition index with time varying weights: An application of Turkish data. Business and EconomicResearch, 5 (1), 117 – 132.
 • Taylor, J. B. (1993, December). Discretion versus policy rules in practice. In Carnegie-Rochester conference series on public policy (Vol. 39, pp. 195-214). North-Holland.
 • Uğur, A., Çelik, S. ve Konç, S. (2019). Türkiye’de Alternatif para politikası kuralı olarak parasal durum endeksinin (MCI) SVAR analizi ile sınanması, İçinde: Para ve Finans Kavramları Üzerine İncelemeler, Ed: Esma Gültekin Tarla ve Yavuz Özek, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • Us, V. (2004). Monetary transmission mechanism in Turkey under the monetary conditions index: an alternative policy rule. Applied Economics, 36(9), 967-976.
 • Us, V. (2007). Alternative monetary policy rules in the Turkish economy under an inflation-targeting framework. Emerging Markets Finance and Trade, 43(2), 82-101.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Oğuzhan ŞENGÜL (Primary Author)
Institution: İLBANK A.Ş.
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : September 25, 2020
Publication Date : December 31, 2020

APA Şengül, O . (2020). PARASAL DURUM ENDEKSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA . Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 57-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/utead/issue/59609/784827