Volume: 31 - Issue: 1

Year: 2005

Research Article

1. Diyaliz ve Erektil Disfonksiyon

5. Negatif Apendektomilerdeki Jinekolojik Patoloji Oranımız

7. Yüzeyel Mesane Tümörlerinin Tedavisinde İntravezikal BCG Uygulamasının Sonuçları

8. Distal Hipospadias Olgularında İdeal Cerrahi Tedavi

9. Acil Dahiliye Ünitesi Hasta Profili: 1 Yıllık Deneyim

Case Report Articles

15. Evde Mekanik Ventilasyon Uygulaması

16. Timolol Göz Damlasına Bağlı Kardiyak Arrest

17. Gastrik Schwannom

18. Çok Yönlü Omuz İnstabilitesi ile Birlikte Kuadrilateral Aralık Sendromu

Review Articles