Journal of Uludağ University Medical Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1300-414X | e-ISSN 2645-9027 | Period Tri-annual | Founded: 1975 | Publisher Bursa Uludağ University |


***Değerli Yazarlarımız. Yaşanılan süreç nedeniyle makale değerlendirme işlemlerinde gecikmeler olmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. UÜTFD Editörlüğü***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe'dir.

Etik kurul kararı gereken makaleler için Dergimizin Etik İlkeler ve Yayın Politikası kapsamında makale gönderimi yapılmalıdır. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini-TR Dizin (2020 yılı dahil) kapsamında yer almaktadır.

Dergimizde yayımlanan makalelerinize yapılan atıfları https://trdizin.gov.tr/ adresinden inceleyebilirsiniz.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi yayınlanma aşamasına gelen makalelere DOI numarası vermeye başlamıştır.

Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler "Benzerlik Tarama Programı" (iThenticate) ile incelenerek benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler yazarlarına geri gönderilmektedir.

Journal of Uludağ University Medical Faculty

ISSN 1300-414X | e-ISSN 2645-9027 | Period Tri-annual | Founded: 1975 | Publisher Bursa Uludağ University |
Cover Image


***Değerli Yazarlarımız. Yaşanılan süreç nedeniyle makale değerlendirme işlemlerinde gecikmeler olmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. UÜTFD Editörlüğü***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe'dir.

Etik kurul kararı gereken makaleler için Dergimizin Etik İlkeler ve Yayın Politikası kapsamında makale gönderimi yapılmalıdır. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini-TR Dizin (2020 yılı dahil) kapsamında yer almaktadır.

Dergimizde yayımlanan makalelerinize yapılan atıfları https://trdizin.gov.tr/ adresinden inceleyebilirsiniz.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi yayınlanma aşamasına gelen makalelere DOI numarası vermeye başlamıştır.

Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler "Benzerlik Tarama Programı" (iThenticate) ile incelenerek benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler yazarlarına geri gönderilmektedir.

Volume 47 - Issue 1 - Apr 1, 2021
 1. Mukopolisakkaridoz Hastalarının Geriye Yönelik Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
  Pages 1 - 4
  Hüseyin BİLGİN, Şahin ERDÖL
 2. Primer-Kronik İdiyopatik Trombositopenik Purpuralı Tanılı Hastalarda Splenektominin Uzun Dönem Sonuçları: 300 Hastadan Oluşan Tek Merkez Deneyimi
  Pages 5 - 10
  Yuksel ALTINEL, Ersoy TAŞPINAR, Halil TÜRKAN, Fuat AKSOY, Yılmaz ÖZEN, Rıdvan ALİ
 3. Romatoid Artrit Hastalarının Metotreksat Kullanımı ile İlgili Farkındalıkları
  Pages 11 - 15
  Belkis Nihan COSKUN, Burcu YAĞIZ, Yavuz PEHLİVAN, Hüseyin Ediz DALKILIÇ
 4. Serum GRP-78 Düzeyleri Tedaviden 3 Ay Sonrasında Halen Yüksek Seyretmektedir: Bir Kohort Çalışması
  Pages 17 - 22
  Ramazan SABIRLI, Aylin KÖSELER, Tarık GÖREN, Aykut KEMANCI, Neslihan TÜRKÇÜER, İbrahim TÜRKÇÜER, Özgür KURT
 5. Üropatojenlerde Antibiyotiklere Direnç Durumu: Sık Kullandığımız Ajanlar Etkili mi?
  Pages 23 - 27
  Aslı KARADENİZ, Aziz A. HAMİDİ
 6. Ekzojen Kortikosteroide Bağlı Santral Seröz Koryoretinopatide Retinal ve Koroidal Değişiklikler
  Pages 29 - 34
  Gamze UÇAN GÜNDÜZ, Özgür YALÇINBAYIR
 7. Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığında Aksiyel Spondiloartrit Alt Grupları Arasında Klinik Bulguların ve Patojen Mutasyonların Karşılaştırılması
  Pages 35 - 42
  Koray AYAR, Selime ERMURAT, Dilara TOKA, Esra KÖSEGİL ÖZTÜRK
 8. Türkiye’nin En Çok Endüstrileşmiş Bölgesinde Pandemi Döneminde Oküler Travma Sebebi ile Acile Başvuran Hastaların Özellikleri
  Pages 43 - 48
  Berna AKOVA BUDAK, Sertaç Argun KIVANÇ
 9. Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Patolojik Kırık Oluşumu Öngörülebilir mi?
  Pages 49 - 53
  Uğur ERTEM, Jale İRDESEL
 10. Semen Parametrelerinin ve İnseminasyon Öncesi Hazırlık Periyodunun İntrauterin İnseminasyon Başarısına Etkisi
  Pages 55 - 61
  Seda IŞIKLAR, Kiper ASLAN, Cihan ÇAKIR, Işıl KASAPOĞLU, Gürkan UNCU, Berrin AVCI
 11. Subklinik Aterosklerozun Serum Endotelin-1 Düzeyi ile Değerlendirilmesi
  Pages 63 - 66
  Şeyda GÜNAY, Emre SARANDÖL, Ali AYDINLAR
 12. Whatsapp Yenidoğan Ebe Desteğinin Postpartum Sürece Etkisi
  Pages 67 - 74
  Zeliha YURTSAL, Vasviye EROĞLU
 13. Beyin Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinde Indocyanine Green Videoanjiyografi Kullanımı
  Pages 75 - 80
  Barış KÜÇÜKYÜRÜK, Ahmet Faruk ÖZDEMİR, Kelvin NEMAYİRE, Saffet TÜZGEN, Ali KAFADAR, Mehmet Yaşar KAYNAR, Ziya Cüneyt AKAR, Galip Zihni SANUS
 14. Kas İskelet Sistemi Ağrısı ile Başvuran Hastalarda Nöropatik Ağrı Sıklığı
  Pages 81 - 84
  Uğur ERTEM, Jale İRDESEL
 15. Tip 1 Diabetes Mellitus Hastalarında Serum Ürik Asit Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Ürik Asit Düzeyinin Mikrovasküler Komplikasyonlar ile İlişkisinin İncelenmesi
  Pages 85 - 89
  Murat ÇALAPKULU, Muhammed Erkam SENCAR, İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL, Seyit BAYRAM, Davut SAKIZ, Mustafa ÖZBEK, Erman ÇAKAL
 16. Endotel Hücreleri Arasında Nanotüp Tünellemenin ve Organel İletiminin Görüntülenmesi
  Pages 91 - 96
  Bilge ÖZERMAN EDİS
 17. Postoperatif Ağrı Kontrolünde Preemptif ve Postoperatif Tek Doz Tenoksikam Uygulamasının Etkinliğinin Karşılaştırılması
  Pages 97 - 104
  Ayşe Neslihan BALKAYA, Fatma Nur KAYA, Filiz ATA, Ümran KARACA
 18. Memenin Fibroepitelyal Lezyonlarının US Bulgularının Eksizyonel Biyopsi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması
  Pages 105 - 110
  Başak ERDEMLİ GÜRSEL, Sahsine TOLUNAY, Sedat Giray KANDEMİRLİ, Naile BOLCA TOPAL, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur KAYA
 19. Primer Sezaryen Doğum Oranını Etkileyen Faktörler
  Pages 111 - 115
  Mehmet BÜLBÜL
 20. İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücrelerin Elde Edilmesi ve Rejeneratif Tıpta Uygulanabilirliği
  Pages 117 - 126
  Nevra CESUR, Nelisa LAÇİN TÜRKOĞLU
 21. Fiziksel Aktivitenin Kısıtlanması: Yetişkin ve Yaşlı Yetişkin Bireyler Arasındaki Farklılıklar
  Pages 127 - 132
  Ecem Büşra DEĞER, Selma Arzu VARDAR
 22. Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası Yaşam: Hemşirenin Bakım Rolü
  Pages 133 - 140
  Hava KARA, Fatma ARIKAN
 23. Androgenetik Alopesi
  Pages 141 - 149
  Gökhan ŞAHİN, Hilal ÖZDEMİR, Fatma AYDIN
 24. Halk Sağlığında Yapay Zekanın Kullanımı
  Pages 151 - 158
  Halit Emin ALICILAR, Meltem ÇÖL
 25. Yutma Bozukluklarında Tele-Sağlık Uygulamaları
  Pages 159 - 164
  A. Yiğit YILMAZ, Selen SEREL ARSLAN
Indexes and Platforms