Journal of Uludağ University Medical Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-414X | e-ISSN 2645-9027 | Period Tri-annual | Founded: 1975 | Publisher Bursa Uludağ University |


***Değerli Yazarlarımız. Yaşanılan süreç nedeniyle makale değerlendirme işlemlerinde gecikmeler olmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. UÜTFD Editörlüğü***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe'dir.

Etik kurul kararı gereken makaleler için Dergimizin Etik İlkeler ve Yayın Politikası kapsamında makale gönderimi yapılmalıdır. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini-TR Dizin (2020 yılı dahil) kapsamında yer almaktadır.

Dergimizde yayımlanan makalelerinize yapılan atıfları https://trdizin.gov.tr/ adresinden inceleyebilirsiniz.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi yayınlanma aşamasına gelen makalelere DOI numarası vermeye başlamıştır.

Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler "Benzerlik Tarama Programı" (iThenticate) ile incelenerek benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler yazarlarına geri gönderilmektedir.

Journal of Uludağ University Medical Faculty

ISSN 1300-414X | e-ISSN 2645-9027 | Period Tri-annual | Founded: 1975 | Publisher Bursa Uludağ University |
Cover Image


***Değerli Yazarlarımız. Yaşanılan süreç nedeniyle makale değerlendirme işlemlerinde gecikmeler olmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. UÜTFD Editörlüğü***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe'dir.

Etik kurul kararı gereken makaleler için Dergimizin Etik İlkeler ve Yayın Politikası kapsamında makale gönderimi yapılmalıdır. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini-TR Dizin (2020 yılı dahil) kapsamında yer almaktadır.

Dergimizde yayımlanan makalelerinize yapılan atıfları https://trdizin.gov.tr/ adresinden inceleyebilirsiniz.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi yayınlanma aşamasına gelen makalelere DOI numarası vermeye başlamıştır.

Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler "Benzerlik Tarama Programı" (iThenticate) ile incelenerek benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler yazarlarına geri gönderilmektedir.

Volume 46 - Issue 2 - Aug 1, 2020
 1. Psödosarkomatöz Bir Antite Olarak Sellüler Schwannoma: Ayırıcı Tanıda Potansiyel Bir Tuzak
  Pages 135 - 138
  Sinem KANTARCIOĞLU COŞKUN , Ayşe SAYAR , Özlem AVCI , Ulviye YALÇINKAYA , Mehmet Ali SUNGUR
 2. Acil Serviste Yapılan Kan Transfüzyonları Acil Servis İşleyişini Etkiliyor mu?
  Pages 139 - 143
  Melih YÜKSEL , Halil KAYA , Suna ERAYBAR ATMACA, Hüseyin AYGÜN , Mehtap BULUT
 3. Behçet Hastalarının Uyku Kalitesi, Depresyon Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
  Pages 145 - 150
  Can ARAZ , Altuğ GÜNER , Seda PEHLİVAN , Yavuz PEHLİVAN
 4. Vücut Geliştirme Sporu Yapan Bireylerde Alt ve Üst Ekstremite İşlevsel Performans Düzeyi ile Beden Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 151 - 155
  Çetin SAYACA , Yener Emre Emre SEVGİLİ
 5. Birinci Düzey Travma Merkezinde Pediyatrik Servikal Travmaların Tedavisi
  Pages 157 - 160
  M Özgür TAŞKAPILIOĞLU , Pınar ESER OCAK , Oğuz ALTUNYUVA , Şeref DOĞAN
 6. Geç Başlangıçlı Alzheimer Hastalığı ve Hepatosellüler Karsinom ile İlişkili Ortak Moleküler Yolakların ve Anahtar Biyobelirteçlerin Biyoinformatik Analizlerle Araştırılması
  Pages 161 - 168
  Dilek PİRİM , Ecem Buse YİLMAZ
 7. Relapsing Remitting Multipl Skleroz Hastalarında Ekstrakraniyal ve İntrakraniyal Venöz Yapıların Doopler Sonografi, Kraniyal MR Venografi ve Selektif Venografi ile Değerlendirilmesi ve Sağlıklı Kontroller ile Karşılaştırılması
  Pages 169 - 176
  Emine KAYGILI ÖKSÜZ, Ömer Faruk Faruk TURAN , Ozlem TASKAPİLİOGLU , Bahattin HAKYEMEZ , Aylin BİCAN DEMİR
 8. Luteal Fazda Vajinal Laktobasil Desteğinin IVF/ICSI Sikluslarında Taze Embriyo Transferi Uygulanan Hastalarda İmplantasyon Oranlarına Etkisi
  Pages 177 - 180
  Kiper ASLAN , Işıl KASAPOĞLU , Göktan KUSPİNAR , Berrin AVCI , Gürkan UNCU
 9. Kisspeptin’in Gelişimsel Döneme Bağlı Olarak Dişi Sıçanlarda Medial Preoptik Bölgede İn Vitro Noradrenalin Salıverilmesi Üzerine Etkisi
  Pages 181 - 188
  Zülfiye GÜL , Levent R. BÜYÜKUYSAL
 10. Hemodiyaliz Tedavisi Gören Diyabetik Hastalarda Ölçülen HbA1c Değerlerindeki Değişkenliğin Sağkalım ile İlişkisi
  Pages 189 - 194
  Cihan UYSAL , Seher KIR , Nurol ARIK
 11. Yetmiş Beş Yaş ve Üstü Hastalarda Kemik İliği Değerlendirmesinin Klinik Yaklaşıma Katkısı Var mıdır?
  Pages 195 - 201
  Pelin AYTAN , Mahmut YERAL , Emrah Emrah KOÇER , Can BOĞA
 12. Mide Kanserinde Pozitif Lenf Nodu Oranının Prognostik Önemi
  Pages 203 - 208
  Fatma YALÇIN MÜSRİ , Ahmet Erkan BİLİCİ , Melek KARAKURT ERYILMAZ , Özgür Cem MÜSRİ , Gökhan TAZEGÜL , Selver IŞIK , Mehmet Ali KAPLAN
 13. Pediyatrik Kaudal Anestezi Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Ulusal Anket Çalışması
  Pages 209 - 216
  Ümit Hüseyin TOPAL , Selcan YEREBAKAN AKESEN , Belgin YAVAŞCAOĞLU
 14. Yeni Tanı Akut Myeloblastik Lösemide Femur Başı Avasküler Nekrozu Benzeri Görünüm
  Pages 217 - 219
  Atakan TURGUTKAYA , İ̇rfan YAVAŞOĞLU
 15. 66 Yaşında Kadın Hastada Yeni Tanı ALCAPA Sendromu
  Pages 221 - 224
  Murat KERKÜTLÜOĞLU , Enes ÇELİK , Bayram ÖZTÜRK , Hakan GÜNEŞ
 16. İmmunoterapi ve Radyoterapi Kombinasyonu
  Pages 225 - 235
  Süreyya SARIHAN
 17. Nörodejeneratif Hastalık Araştırmalarında Drosophila melanogaster Modeli
  Pages 237 - 245
  Cem HAZIR , Gamze BORA , Hayat ERDEM YURTER
 18. Mukozal Bağışıklığın Anahtarı ''M'' Hücreleri
  Pages 247 - 254
  Tugba DAĞDEVİREN , Serpil ÜNVER SARAYDIN
 19. Siborg Teknolojisi ve Uygulamalarının Tıp Etiği Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 255 - 262
  Filiz BULUT , Gülten ÖZKAN
Indexes and Platforms