Ethical Principles and Publication Policy

ETİK İLKELER

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, insanların yeraldığı klinik araştırmalarda, deney hayvanlarının kullanıldığı deneysel çalışmalarda ve anket çalışmalarında Etik Kurul Kararı'nın belgelendirilmesini şart koşmaktadır. Bu belgelerin içeriğinde Kurul Üyelerinin imzalarının olduğu sayfa da yer almalıdır (sadece üst yazı yetersizdir). Makale metninde Etik Kurul bilgilendirmesi (Kurul ismi, karar tarihi, karar no), "Gereç ve Yöntem" bölümünde yapılmalıdır.

Olgu Bildirimi makalelerde etik kurul kararı aranmaz, ancak makalede yer alan olgulardan onam alınmış ve bunun makale içerisinde belirtilmiş olması gereklidir.

Derlemeler için etik kurul kararı aranmaz, ancak sorumlu yazarın bu durumu belirten imzalı bir yazıyı sisteme yüklemesi beklenmektedir.

Makale yazarları evrensel yayın etiği kurallarına uymalıdırlar.

YAYIN POLİTİKASI

Dergimiz açık erişimli, herhangi bir süreçte ücret ödenmesini talep etmeyen bilimsel amaçlarla yayın yapan bir dergidir. Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler öncelikle biçim değerlendirmesine tabii tutulur ve bu aşamada benzerlik taraması gerçekleştirilir. Sonrasında editör ve/veya ilgili alan editörü tarafından dergimizde yayınlanma öncelik değerlendirmesi yapılır. Dergimize gelen çok sayıda makale olması nedeniyle yapılan bu değerlendirmede, önceliğe sahip olmadığı belirlenen makaleler değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirmeye alınan makalelere Editörler Kurulunda yer alan bir Alan Editörü atanır. Alan editörü en az 2 bilimsel danışmandan görüş alır ve kararını editöre bildirir. Bilimsel danışman görüşlerinin eşitliği durumunda makale alan editörünce ek bir hakeme daha gönderilebilir, ya da alan editörü kendi değerlendirmesi ile görüşünü bildirebilir. Son karar Editör tarafından verilerek yazara bildirilir.

Dergimizde değerlendirme süresi ortalama 45 gündür. Ancak değişik nedenlerle bu süre 15 gün ile 120 gün arasında değişebilmektedir.