Volume: 34 - Issue: 3

Year: 2008

Research Article

1. İntravenöz Deksmedetomidin Premedikasyonunun Bupivakain ile Uygulanan Spinal Anestezide Duyusal Blok Süresine Etkisi

5. Yoğun Bakım Hastalarında Mikroalbuminürinin Prognostik Değeri

Case Report Articles

7. Erişkin Zona: Olgu Serisi ve Derleme

8. İnteratriyal Septumun Lipomatöz Hipertrofisi

Review Articles