Year 2018, Volume 2 , Issue 1, Pages 1 - 11 2018-06-29

CORPORATE INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARES: DEVELOPING AN EXAMPLE SOFTWARE
KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMLARI: ÖRNEK BİR YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ

Sinan UĞUZ [1]


Nowadays, personal and corporate information security has become directly concepts related to each other. Many organizations must protect institutionally important information assets as well as personal information of its employees or customers. Therefore, to implement the standards accepted worlwide and to ensure corporate information security has become a necessity. It is observed that pursued by institutions or companies of the information security management systems (ISMS) applications that related to standarts such as ISO / IEC 27001 information security standards. At this point, to develop the ISMS system with a dynamic software system, it will give a faster and more effective results. In this study, has been described the main factors of a ISMS and has been investigated developed open source the software of ISMS.

Kişisel ve kurumsal bilgi güvenliği artık günümüzde birbiri ile doğrudan ilişkili kavramlar haline gelmiştir. Birçok kurum, kuruluş ve firma müşterileri veya çalışanlarının kişisel bilgilerini korumanın yanı sıra kurumsal açıdan önemli olan bilgi varlıklarını da korumak zorundadır. Bu yüzden dünyaca kabul görmüş standartları uygulamak ve kurumsal bilgi güvenliğini sağlamak bir gereklilik halini almıştır. Günümüzde ISO/IEC 27001 bilgi güvenliği standardı gibi standartlara uygun bilgi güvenliği yönetim sistemleri (BGYS) uygulamalarının kurumlar ya da firmalar tarafından gerçekleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu noktada bir BGYS sistemini dinamik bir yazılım sistemi ile oluşturmak daha hızlı ve etkili bir sonuç verecektir. Bu çalışmada bir BGYS sisteminin temel unsurları açıklanmış ve geliştirilen açık kaynak kodlu BGYS yazılımı incelenmiştir.

 • Białas, A. (2005). A UML Approach in The ISMS Implementation. In Security Management, Integrity, and Internal Control in Information Systems (pp. 285-297). Springer, Boston, MA.
 • Broderick, J. S. (2006). ISMS, Security Standards and Security Regulations. Information Security Technical Report, 11(1), 26-31.
 • Canbek, G., & Sağıroğlu, Ş. (2006). Bilgi, Bilgi Güvenliği ve Süreçleri Üzerine Bir İnceleme. Politeknik Dergisi, 9(3).
 • Chang, H. (2013). Is ISMS For Financial Organizations Effective on Their Business?. Mathematical and Computer Modelling, 58(1-2), 79-84.
 • Dünya ISO/IEC 27001 İstatistikleri ve Türkiye’nin Konumu (2016). https://www.bilgiguvenligi.gov.tr/bt-guv.-standartlari/dunya-iso-iec-27001-istatistikleri-ve-turkiyenin-konumu.html+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr Erişim Tarihi: 05.01.2016
 • Elky, S. (2006). An Introduction to Information System Risk Management. SANS Institute InfoSec Reading Room, pp.11.
 • Haufe, K., Colomo-Palacios, R., Dzombeta, S., Brandis, K., & Stantchev, V. (2016). ISMS Core Processes: A Study. Procedia Computer Science, 100, 339-346.
 • Hsu, C., Wang, T., & Lu, A. (2016). The Impact of ISO 27001 Certification on Firm Performance. In System Sciences (HICSS), 49th Hawaii International Conference on (pp. 4842-4848). IEEE.
 • ISO. (2005a). ISO/IEC 27001:2005. Information Technology- Security Techniques - Information Security Management Systems - Requirements. Geneva: International Organization for Standardization.
 • Li, S. H., Yen, D. C., Chen, S. C., Chen, P. S., Lu, W. H., & Cho, C. C. (2015). Effects of Virtualization on Information Security. Computer Standards and Interfaces, 42, 1-8.
 • Marttin, V., & Pehlivan, İ. (2010). ISO 270012005 Bilgi Güvenliği Yönetimi Standardı ve Türkiye'deki Bazı Kamu Kuruluşu Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 1(1).
 • Öner, D., & Dinçkan, A., (2007). TUBİTAK-UEKAE Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu Eğitim Dökümanı.
 • Susanto, H., Almunawar, M. N., & Tuan, Y. C. (2011). Information Security Management System Standards: A Comparative Study of The Big Five. International Journal of Electrical Computer Sciences , 11(5), 23-29.
 • Şahinaslan, E., Kandemir, R., & Kantürk, A. (2010). Bilgi Güvenliği Risk Yönetim Metodolojileri ve Uygulamaları Üzerine İnceleme. ABGS 2010–Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, Ankara.
 • TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi. https://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/2311/6890/ts-isoiec-27001-bilgi-guv--yonetim-sistemi-.aspx Erişim Tarihi. 05.07.2016
 • Tupa, J., Simota, J., & Steiner, F. (2017). Aspects of Risk Management Implementation for Industry 4.0. Procedia Manufacturing, 11, 1223-1230.
Primary Language tr
Subjects Computer Science, Information System
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4397-6196
Author: Sinan UĞUZ (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 29, 2018

APA UĞUZ, S . (2018). KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMLARI: ÖRNEK BİR YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi , 2 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uybisbbd/issue/37798/382341