Year 2018, Volume 2 , Issue 2, Pages 87 - 94 2018-12-28

TESLACRYPT FİDYE YAZILIM VİRÜSÜNÜN TESPİTİ, TEKNİK ANALİZİ VE ÇÖZÜMÜ
DETECTION, TECHNICAL ANALYSIS AND SOLUTION OF TESLACRYPT RANSOMWARE VIRUS

İlker KARA [1]


Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler internet kullanıcılarının hayatında pek çok şeyi kolaylaştırmışken, kötü niyetli kişilerinde amaçlarına daha hızlı ulaşması için yeni olanaklar sağlamaktadır. İlk tasarım amacından tamamen uzaklaşan zararlı yazılımlar, günümüzde profesyonel suçlular tarafından siber terörizmden fidye istemeye kadar geniş bir uygulama alanı için tasarlanmaktadır. Bu suçlular çok çeşitli yöntemler ve taktikler geliştirerek amaçlarına kolaylıkla ulaşmakta, bu duruma maruz kalma olasılığı kullanıcıların korkulu rüyası haline gelmektedir. Son günlerde dünya genelinde TeslaCrypt olarak adlandırılan yeni nesil fidye yazılım siber saldırı vakaları görülmeye başlamıştır. TeslaCrypt, kullanıcılara e-mail yoluyla ulaşarak ekinde bulunan zararlı yazılımın çalıştırılması ile sistemdeki birçok dosyayı şifrelemektedir. Kullanıcının şifrelenmiş dosyalara erişim sağlayabilmesi için fidye göndermesini istemektedir. TeslaCrypt’nin sebep olduğu bu durum için çalışmalar devam etmekle birlikte hala kesin çözüm bulunamamıştır. Bu çalışma, TeslaCrypt tehditinin tespiti, hedef sisteme sızma, sistemdeki dosya-dizin hareketlerinin teknik analizini ve çözümünü içermektedir. İncelemeler; hem statik hem de dinamik yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda fidye yazılımının neden olduğu şifrelerin kırılabilir olduğu gösterilmiştir.

Although the rapid developments in information technologies have facilitated numerous things in the lives of Internet users, these developments also allow malicious people to reach their goals faster. Malicious software that completely drift away from their initial design goal are now being designed by professional criminals for a wide range of applications from cyber terrorism to ransom demands. These criminals reach their goals easily by developing a variety of methods and tactics, and the possibility of being exposed to this situation becomes the worst nightmare for the users. Recently, a new generation of Ransomware, known as TeslaCrypt, has begun to be seen worldwide. TeslaCrypt reaches users through e-mail and encrypts many files in the system after execution of its payload found in the e-mail attachment. It demands ransom to allow access to encrypted files of the user. Although there are continuing works to find a solution to this problem caused by TeslaCrypt, there is still no definitive solution. This study discusses the detection of TeslaCrypt threat, and technical analysis on its infiltration into the target system and file-directory actions in the system and solution. The analysis has been performed by both static and dynamic methods. As a result of the study, it was shown that the passwords caused by the ransomware virus broke the password.

 • Aloul, F. A. (2012). The need for effective information security awareness. Journal of Advances in Information Technology, 3(3), 176-183.
 • Aurangzeb, S., Aleem, M., Iqbal, M. A., & Islam, M. A. (2017). Ransomware: A Survey and Trends. Journal of Information Assurance & Security, 6(2).
 • Bassett, R., Bass, L., & O'Brien, P. (2006). Computer forensics: An essential ingredient for cyber security. Journal of Information Science & Technology, 3(1).
 • Bhardwaj, A., Avasthi, V., Sastry, H., & Subrahmanyam, G. V. B. (2016). Ransomware digital extortion: a rising new age threat. Indian Journal of Science and Technology, 9(14), 1-5.
 • Feizollah, A., Anuar, N. B., Salleh, R., Suarez-Tangil, G., & Furnell, S. (2017). Androdialysis: Analysis of android intent effectiveness in malware detection. computers & security, 65, 121-134.
 • Garg, D., Thakral, A., Nalwa, T., & Choudhury, T. (2018). A Past Examination and Future Expectation: Ransomware. In 2018 International Conference on Advances in Computing and Communication Engineering (ICACCE) (pp. 243-247). IEEE.
 • Kara, İ., (2015). Türkiye de Zararlı Yazılımlarla Mücadelenin Uygulama Ve Hukuki Boyutunun Değerlendirilmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi 52: 87-98.
 • Luo, X., & Liao, Q. (2007). Awareness education as the key to ransomware prevention. Information Systems Security, 16(4), 195-202.
 • Salz, J., Balakrishnan, H., & Snoeren, A. C. (2003). TESLA: A Transparent, Extensible Session-Layer Architecture for End-to-end Network Services. In USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems.
 • Shen, J., Gong, S., & Bao, W. (2018). Analysis of Network Security in Daily Life. Information and Computer Security, 1(1).
 • Richardson, R., & North, M. (2017). Ransomware: Evolution, mitigation and prevention. International Management Review, 13(1), 10-21.
 • Rieck, K., Trinius, P., Willems, C., & Holz, T. (2011). Automatic analysis of malware behavior using machine learning. Journal of Computer Security, 19(4), 639-668.
 • Villeneuve, N. (2015). TeslaCrypt: Following the Money Trail and Learning the Human Costs of Ransomware. Threat Research Blog.
 • Yaqoob, I., Ahmed, E., ur Rehman, M. H., Ahmed, A. I. A., Al-garadi, M. A., Imran, M., & Guizani, M. (2017). The rise of ransomware and emerging security challenges in the Internet of Things. Computer Networks, 129, 444-458.
 • Zheng, B., Zhu, L., Shen, M., Du, X., Yang, J., Gao, F., ... & Yin, S. (2017). Malicious Bitcoin Transaction Tracing Using Incidence Relation Clustering. In International Conference on Mobile Networks and Management (pp. 313-323). Springer, Cham.
Primary Language tr
Subjects Computer Science, Information System
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3700-4825
Author: İlker KARA (Primary Author)
Institution: HACETTEPE UNIVERSITY, HACETTEPE VOCATIONAL SCHOOL
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2018

APA KARA, İ . (2018). TESLACRYPT FİDYE YAZILIM VİRÜSÜNÜN TESPİTİ, TEKNİK ANALİZİ VE ÇÖZÜMÜ. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 87-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uybisbbd/issue/41787/481426