Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

UYGUR DİASPORASINDA KULLANILAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Year 2021, Volume , Issue 18, 27 - 41, 22.12.2021
https://doi.org/10.46400/uygur.918191

Abstract

Kitle iletişim araçları genellikle bilgilendirme, kültürel değerlerin korunması ve aktarılması, toplumsallaştırma, eğitim ve eğlence gibi işlevlerinin yanı sıra günümüz dünyasının zorlamasıyla kitleleri yönlendirme, kamuoyu oluşturma, gündem belirleme ve toplum bilincini biçimlendirme gibi çok önemli işlevlere sahiptir. Her ülke mevcut koşullarına ve siyasal sistemlerine bağlı olarak kendi çıkarları doğrultusunda kitle iletişim araçlarını kullanmakta ve bu araçların işlevlerini belirlemektedir. Devlet ötesi bir varoluş olan diasporaların kitle iletişim araçlarına sahip olabilmeleri, kullanabilmeleri ve bu araçların hangi işlevleri yerine getirebileceği büyük ölçüde bulunduğu ülkelerin siyasal sistemi, anavatanlarıyla olan ilişkisi, diaspora üyelerinin ekonomik durumu ve entelektüellik düzeyi gibi faktörlere bağlıdır. Aynı zamanda diasporada kullanılan kitle iletişim araçları dağılmış nüfusu bir arada tutmak için daha fazla işlevleri daha etkin biçimde yerine getirmek zorundadır. Çalışma, yöntem olarak nitel ve betimleyici bir araştırmadır. Araştırma verileri literatür taraması (kitap, dergi, website vb.) ile elde edilmiş ve nitel bir analize tabi tutulmuştur. Çalışmada Uygur diasporasının hem var kalma çabası hem de bağımsızlık mücadelesinde kullandıkları kitle iletişim araçlarının genel durumunu değerlendirmek amaçlanmıştır.

References

 • BEGTİMUR, Mehmet Emin. (2021). “Dijital Dünyada İtibarın İnşası ve Yönetimi”. Dijital Yönetim & Pazarlama & Medya. (Ed.: Hande Ayhan Gökcek), s .193-216, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • BERELSON, Bernard ve STEİNER, Gary. (1964). Human Behavior: An Inventory of Scientific Findings. New York: Brace & World. Inc.
 • BOTTOMORE, Tom. (1997). Frankfurt Okulu. (Çev.: Ahmet Çiğdem), Ankara: Vadi Yayınları.
 • ERDOĞAN, İrfan ve ALEMDAR, Korkmaz. (1990). İletişim ve Toplum. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • ERDOĞAN, İrfan. (2005). İletişimi Anlamak. Ankara: Erk Yayınları.
 • FİSKE, John. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev.: Süleymen İrvan), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • GERBNER, George. (1966). “An Institutional Approach to Mass Communications Research” (Editor: Lee Thayer). Communication: Theory and Research, Spring, s. 429-445.
 • GIDDENS, Anthony. (2008). Sosyoloji, İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • GÜNGÖR, Nazife. (2013). İletişim: Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • KUL, Ömer ve TUNCER, Tekin. (2015). “XX. Asırda Doğu Türkistan’da Göçler”. Türk Dünyasında Sürgün ve Göç, s. 193-232.
 • KUL, Ömer. (2017). 100 Soruda Doğu Türkistan. İstanbul: Rumuz Yayınları.
 • ÖZKÖK, Ertuğrul. (1985). İletişim Kuramları Açısından Kitlelerin Çözülüşü. Ankara: Tan Yayınları.
 • TUNCER, Tekin. (2014). “Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Yapılan 1961 Göçü ve Mehmet Kasım Cantürk”. I. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyomu, s. 270-278.
 • TUNCER, Tekin. (2018). “Türkiye’de Yaşayan Doğu Türkistanlıların Kurduğu Sivil Toplum Örgütleri ve Bunların Faaliyetleri: Doğu Türkistan Göçmenler Cemiyeti Örneği”. History Studies, Vol. 10, No. 5, s. 205-221.
 • TÜRKOĞLU, Nurçay. (2004). Toplumsal İletişim. İstanbul: Babil Yayınları.
 • YILDIZ, Bahadır. (2009). Üç Boyutlu Ortam ve Somut Materyal Kullanımının Uzamsal Görselleştirme ve Zihinde Döndürme Becerilerine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • YUMLU, Konca. (1994). Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları. İzmir: Nam Yayınları.

Year 2021, Volume , Issue 18, 27 - 41, 22.12.2021
https://doi.org/10.46400/uygur.918191

Abstract

References

 • BEGTİMUR, Mehmet Emin. (2021). “Dijital Dünyada İtibarın İnşası ve Yönetimi”. Dijital Yönetim & Pazarlama & Medya. (Ed.: Hande Ayhan Gökcek), s .193-216, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • BERELSON, Bernard ve STEİNER, Gary. (1964). Human Behavior: An Inventory of Scientific Findings. New York: Brace & World. Inc.
 • BOTTOMORE, Tom. (1997). Frankfurt Okulu. (Çev.: Ahmet Çiğdem), Ankara: Vadi Yayınları.
 • ERDOĞAN, İrfan ve ALEMDAR, Korkmaz. (1990). İletişim ve Toplum. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • ERDOĞAN, İrfan. (2005). İletişimi Anlamak. Ankara: Erk Yayınları.
 • FİSKE, John. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev.: Süleymen İrvan), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • GERBNER, George. (1966). “An Institutional Approach to Mass Communications Research” (Editor: Lee Thayer). Communication: Theory and Research, Spring, s. 429-445.
 • GIDDENS, Anthony. (2008). Sosyoloji, İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • GÜNGÖR, Nazife. (2013). İletişim: Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • KUL, Ömer ve TUNCER, Tekin. (2015). “XX. Asırda Doğu Türkistan’da Göçler”. Türk Dünyasında Sürgün ve Göç, s. 193-232.
 • KUL, Ömer. (2017). 100 Soruda Doğu Türkistan. İstanbul: Rumuz Yayınları.
 • ÖZKÖK, Ertuğrul. (1985). İletişim Kuramları Açısından Kitlelerin Çözülüşü. Ankara: Tan Yayınları.
 • TUNCER, Tekin. (2014). “Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye Yapılan 1961 Göçü ve Mehmet Kasım Cantürk”. I. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyomu, s. 270-278.
 • TUNCER, Tekin. (2018). “Türkiye’de Yaşayan Doğu Türkistanlıların Kurduğu Sivil Toplum Örgütleri ve Bunların Faaliyetleri: Doğu Türkistan Göçmenler Cemiyeti Örneği”. History Studies, Vol. 10, No. 5, s. 205-221.
 • TÜRKOĞLU, Nurçay. (2004). Toplumsal İletişim. İstanbul: Babil Yayınları.
 • YILDIZ, Bahadır. (2009). Üç Boyutlu Ortam ve Somut Materyal Kullanımının Uzamsal Görselleştirme ve Zihinde Döndürme Becerilerine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • YUMLU, Konca. (1994). Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları. İzmir: Nam Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Emin BEGTİMUR (Primary Author)
ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY
0000-0003-4458-3976
Türkiye

Publication Date December 22, 2021
Application Date April 16, 2021
Acceptance Date June 24, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 18

Cite

Bibtex @research article { uygur918191, journal = {Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-827X}, address = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü, Merkez/Nevşehir, Türkiye}, publisher = {Adem ÖGER}, year = {2021}, volume = {}, pages = {27 - 41}, doi = {10.46400/uygur.918191}, title = {UYGUR DİASPORASINDA KULLANILAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Begtimur, Mehmet Emin} }
APA Begtimur, M. E. (2021). UYGUR DİASPORASINDA KULLANILAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi , (18) , 27-41 . DOI: 10.46400/uygur.918191
MLA Begtimur, M. E. "UYGUR DİASPORASINDA KULLANILAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" . Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi (2021 ): 27-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uygur/issue/66429/918191>
Chicago Begtimur, M. E. "UYGUR DİASPORASINDA KULLANILAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi (2021 ): 27-41
RIS TY - JOUR T1 - UYGUR DİASPORASINDA KULLANILAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Mehmet Emin Begtimur Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.46400/uygur.918191 DO - 10.46400/uygur.918191 T2 - Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 41 VL - IS - 18 SN - -2458-827X M3 - doi: 10.46400/uygur.918191 UR - https://doi.org/10.46400/uygur.918191 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi UYGUR DİASPORASINDA KULLANILAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Mehmet Emin Begtimur %T UYGUR DİASPORASINDA KULLANILAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2021 %J Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi %P -2458-827X %V %N 18 %R doi: 10.46400/uygur.918191 %U 10.46400/uygur.918191
ISNAD Begtimur, Mehmet Emin . "UYGUR DİASPORASINDA KULLANILAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi / 18 (December 2021): 27-41 . https://doi.org/10.46400/uygur.918191
AMA Begtimur M. E. UYGUR DİASPORASINDA KULLANILAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi. 2021; (18): 27-41.
Vancouver Begtimur M. E. UYGUR DİASPORASINDA KULLANILAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi. 2021; (18): 27-41.
IEEE M. E. Begtimur , "UYGUR DİASPORASINDA KULLANILAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, no. 18, pp. 27-41, Dec. 2021, doi:10.46400/uygur.918191