e-ISSN: 2757-8879
Founded: 2020
Period: Biannually
Publisher: Önder ÖZTÜRK
Cover Image
       

Uyku bilimi ile ilgili spesifik bir alandaki yayınları içeren UYKU BÜLTENİ,  yılda 4 sayı olarak  planlanmıştı. Fakat  COVID-19 pandemisi sürecinde bilimsel çalışmalarınyapılamaması ve uyku laboratuvarlarına hasta yatırılamaması sebebiyle UYKU BÜLTENİ    2020 yılı Cİlt 1 ve Sayı 2' den sonra  yılda 2 sayı olarak yayınlanması uygun görüldü (29.06.2021).

İntihal Politikası

Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir.

Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

İndeksler