Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Uruguay’dan Getirilen Aberden Angus Irkı İneklerde Doğrusal Tip Karakterlerinin Değerlendirilmesi

Year 2017, Volume 2, Issue 2, 1 - 9, 31.08.2017

Abstract

Özet

Bu çalışma, Aberden Angus ineklerin doğrusal tip karakterlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın hayvan materyalini, Şanlıurfa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı olan bir işletmeye Uruguay’dan getirilen 41 baş Aberden Angus inek oluşturmuştur.

İneklerde morfolojik değerlendirme, buzağılamadan sonraki 60. günde yapılmıştır. Doğrusal tanımlama yöntemi ile 17 karakter, 1-9 puanlık skala ile tanımlanmış ve 100 puan sistemiyle değerlendirilmiştir. Doğrusal olmayan puanlama yönteminde FP için ortalama ve standart hatası 66.86±0.76 olarak bulunmuştur. İşletmede 70 ve üzeri puan alan inek sayısı 18 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; Uruguay’dan Şanlıurfa’ya getirilen Angus ineklerin kolay doğum yapabilecek sağrı genişliği ve sağrı eğimine sahip olması vb. avantajları varken, rutin aşılamalarda, suni tohumlamada, muayene esnasında sürü yönetiminde yaşanan zorluklar vb. gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Angus ineklerin bölgede süt üretimi için yetiştirilmelerinden ziyade, sütün tamamen buzağılarına verilerek erkek buzağıların besi materyali, dişi buzağıların damızlık üretim amaçlı yetiştirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

References

 • Alpan O, Aksoy AR, (2015). Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği. 7.Baskı, Favori Basım, ISBN 975-95445-0-4.
 • Anonim, (2000a). Damızlık Süt Sığırlarında Soykütüğü Talimatı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Anonim, (2000b). Boğa Kataloğu 2000. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Ankara.
 • Anonim, (2012a). Angus sığırı, http//www.angus.org, Erişim Tarihi: 10.09.2013.
 • Anonim, (2012b). Angus, http//www.veteriner.cc/sigir/angus.asp, Erişim Tarihi: 12.07.2013.
 • Anonim, (2014). Angus Sığırı, http://www.sarginyem.com/angus/index.html, Erişim Tarihi; 05.03.2014.
 • Berry DP, (2007). Evaluation and optimal utilisation of the international linear type classification schemes, Dairy Prod Res Centre, Moorepark, Fermoy, Co. Cork. Project number 5258.
 • Brotherstone S, Mcmanus CM, Hill WG, (1990). Estimation of genetic parameters for linear and miscellaneous type traits in Holstein–Friesian dairy cattle. Livest Prod Sci 26: 177–192.
 • Brotherstone S, Hill WG, (1991). Dairy Herd Life in Relation to Linear Type Traits and Production, 1. Phenotypic and Genetic Analyses in Pedigree Type Classified Herds. Anim Prod 53: 279 – 287.
 • Cassell BG, White JM, Vinson WE, Kliewer RH, (1973). Genetic and Phenotypic Relationships Among Type Traits in Holstein – Friesian Cattle. J Dairy Sci 56: 1171 – 1177.
 • Duru S, (2005). Siyah Alaca sığırlarda dış görünüş özelliklerine ait parametre ve damızlık değer tahmini. Doktora Tezi, Uludağ Üniv Fen Bil Enst, Bursa.
 • Juozaitiene V, Juozaitis A, Micikeciene R, (2006). Relationship Between Somatic Cell Count and Milk Production or Morphological Traits of Udder in Black-and-White Cows. Turk J Vet Anim Sci 30: 1-5.
 • Klassen DJ, Monardes HG, Jairath L, Cue RI, Hayes JF, (1992). Genetic correlations between lifetime production and linearized type in Canadian Holsteins. J Dairy Sci 75: 2272-2282.
 • Larroque H, Ducrocq V, (2001). Relationship Between Type and Longevity in the Holstein breed. Genet Sel Evol 33(1): 39–59.
 • Luo MF, Wiggans GR, Hubbard SM, (1997). Variance Component Estimation and Multitrait Genetic Evaluation for Type Traits of Dairy Goats. J Dairy Sci 80: 594–600.
 • Mazza S, Sartori C, Berry D, Mantovani R, (2013). Factors Affecting Linear Type Traits of Valdostana Cattle. Agric Conspec Sci 78 (3): 207-211.
 • Meyer K, Brotherstone S, Hill WG, Edwards MR, (1987). Inheritance of linear type traits in dairy cattle and correlations with milk production. Anim Prod 44: 1–10.
 • Misztal I, Lawlor TJ, Short TH, VanRaden PM, (1992). Multiple-trait estimation of variance components of yield and type traits using an animal model. J Dairy Sci, 75: 544-551.
 • Mohrenstecher-Strie J, Holste C, (1997). Neue Kuheinstufung bringt mehr Klarheit. Milchrind, (4): 8-12.
 • Monardes HG, Cue RI, Hayes JF, (1990). Correlations Between Udder Conformation Traits and Somatic Cell Count in Canadian Holstein cows. J Dairy Sci 73: 1337-1342.
 • Nouman S, Abrar Y, (2013). Multiple and stepwise regression of reproduction efficiency on linear type traits in Sahiwall cows. Int J Livest Prod 4(1): 14-17.
 • Norman HD, Powell RL, Wright JR. Pearson RE, (1996). Phenotypic Relationship of Yield and Type Scores from First Lactation with Herd Life and Profitability. J Dairy Sci, 79: 689-701.
 • Özcan K, (1995). Damızlık İneklerin Dış Görünüş Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi. Türk Holstein Friesian Yet Derg, 1 (2): 7-9.
 • Özet H, (2001). Ceylanpınar Tarım İşletmesi’ndeki Siyah-Beyaz Alaca Irkı İneklerin Linear (doğrusal) Tip Özellikleri ile Süt Verimleri Arasındaki İlişkiler (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ.
 • Pérez-Cabal, MA, Alenda R, (2002). Genetic relationships between lifetime profit and type traits in Spanish Holstein cows. J Dairy Sci 85: 3480-3491.
 • Rocha JL, Sanders JO, Cherbonnier DM, Lawlor TJ, Taylor JF, (1998). Blood groups and milk and type traits in dairy cattle: after forty years of research. J Dairy Sci 81: 1663-1680.
 • Roughsedge T, Brotherstone S, Visscher PM, (2000). Effect of cow families on type traits in dairy cattle. Anim Sci 70: 391-398.
 • Sawa A, Bogucki M, Krężel-Czopek S, Neja W, (2013). Relationship between Conformation Traits and Lifetime Production Efficiency of Cows. Department of Cattle Breeding, Univ of Tech and Life Sci, 85-084 Bydgoszcz, Poland.
 • Short TH, Lawlor TJ, Lee KL, (1991). Genetic parameters for three experimental linear type traits. J Dairy Sci, 74: 2020-2025.
 • Short TH, Lawlor TJ, (1992). Genetic parameters of conformation traits, milk yield and herd life in Holsteins. J Dairy Sci, 75: 1987-1998.
 • Smith SP, Allaire FR, Taylor WR, Kaeser HE, Conley J, (1985). Genetic Parameters Associated with Type Traits Scored on an Ordered Scale During Second and Fourth Lactation. J Dairy Sci 68: 2655-2663.
 • Şahin O, (2011). Süt Sığırlarında Tip sınıflandırması ve Vücut Kondisyonu değerlendirme. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Akyazı Matbaası, Ankara.
 • Şahin O, Özcan K, (2003). Holstein Irkı Damızlık Sığırlarda Dış Görünüş Özelliklerine Göre Sınıflandırma. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Ankara.
 • Tsuruta S, Misztal I, Lawlor TJ, (2005). Changing definition of productive life in US Holsteins: Effect on Genetic Correlations. J Dairy Sci (88): 1156-1165.
 • Van Dorp TE, Dekkers JCM, Martin SW, Noordhuizen JPTM, (1998). Genetic Parameters of Health Disorders, and Relationships with 305-Day Milk Yield and Conformation Traits of Registered Holstein Cows. J Dairy Sci 81: 2264-2270.
 • Vanraden PM, Jensen EL, Lawlor TJ, Funk DA, (1990). Prediction of Transmitting Abilities for Holstein Type Traits. J Dairy Sci 73: 191-197.
 • Veerkamp RF, Simm G, Oldham JD, (1994). Effects of interaction between genotype and feeding system on milk production, feed intake, efficiency and body tissue mobilization in dairy cows. Livest Prod Sci 39: 229–241.
 • Visscher PM, Goddard ME, (1995). Genetic parameters for milk yield, survival, workability, and type traits for Australian dairy cattle. J Dairy Sci 78: 205–220.

Evaluation of Linear Type Traits in Aberdeen Angus Breed Cows from Uruguay

Year 2017, Volume 2, Issue 2, 1 - 9, 31.08.2017

Abstract

Abstract

This study was conducted to determine the linear type traits of Aberden Angus cows. The material of the study was formed by 41 head Abergen Angus cows brought from Uruguay to an operation registered in Sanliurfa Breeding Cattle Breeders Association.

Morphological evaluation in cows was carried out on the 60th day after calving. The mean Stature (ST) was measured as 132.86±0.55 cm. With the linear identification method 17 character were defined on a 1-9 scale and evaluated with a 100 point system. The mean and standard error for FP in the non-linear scoring method was found to be 66.86 ± 0.76. The number of cows with a score of 70 and above was determined to be 18.

As a result; Angus cows brought from Uruguay to Sanliurfa have advantages such as having the width of the stern and the tendency of the right hemispheres to be able to give birth easily and there are also disadvantages such as difficulties in routine inoculation, artificial insemination, herd management during examination. Angus is believed to be better suited to breeding cows as breeding material for male breeds, breeding cows for breeding, rather than breeding cows for breeding in the region.

References

 • Alpan O, Aksoy AR, (2015). Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği. 7.Baskı, Favori Basım, ISBN 975-95445-0-4.
 • Anonim, (2000a). Damızlık Süt Sığırlarında Soykütüğü Talimatı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Anonim, (2000b). Boğa Kataloğu 2000. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Ankara.
 • Anonim, (2012a). Angus sığırı, http//www.angus.org, Erişim Tarihi: 10.09.2013.
 • Anonim, (2012b). Angus, http//www.veteriner.cc/sigir/angus.asp, Erişim Tarihi: 12.07.2013.
 • Anonim, (2014). Angus Sığırı, http://www.sarginyem.com/angus/index.html, Erişim Tarihi; 05.03.2014.
 • Berry DP, (2007). Evaluation and optimal utilisation of the international linear type classification schemes, Dairy Prod Res Centre, Moorepark, Fermoy, Co. Cork. Project number 5258.
 • Brotherstone S, Mcmanus CM, Hill WG, (1990). Estimation of genetic parameters for linear and miscellaneous type traits in Holstein–Friesian dairy cattle. Livest Prod Sci 26: 177–192.
 • Brotherstone S, Hill WG, (1991). Dairy Herd Life in Relation to Linear Type Traits and Production, 1. Phenotypic and Genetic Analyses in Pedigree Type Classified Herds. Anim Prod 53: 279 – 287.
 • Cassell BG, White JM, Vinson WE, Kliewer RH, (1973). Genetic and Phenotypic Relationships Among Type Traits in Holstein – Friesian Cattle. J Dairy Sci 56: 1171 – 1177.
 • Duru S, (2005). Siyah Alaca sığırlarda dış görünüş özelliklerine ait parametre ve damızlık değer tahmini. Doktora Tezi, Uludağ Üniv Fen Bil Enst, Bursa.
 • Juozaitiene V, Juozaitis A, Micikeciene R, (2006). Relationship Between Somatic Cell Count and Milk Production or Morphological Traits of Udder in Black-and-White Cows. Turk J Vet Anim Sci 30: 1-5.
 • Klassen DJ, Monardes HG, Jairath L, Cue RI, Hayes JF, (1992). Genetic correlations between lifetime production and linearized type in Canadian Holsteins. J Dairy Sci 75: 2272-2282.
 • Larroque H, Ducrocq V, (2001). Relationship Between Type and Longevity in the Holstein breed. Genet Sel Evol 33(1): 39–59.
 • Luo MF, Wiggans GR, Hubbard SM, (1997). Variance Component Estimation and Multitrait Genetic Evaluation for Type Traits of Dairy Goats. J Dairy Sci 80: 594–600.
 • Mazza S, Sartori C, Berry D, Mantovani R, (2013). Factors Affecting Linear Type Traits of Valdostana Cattle. Agric Conspec Sci 78 (3): 207-211.
 • Meyer K, Brotherstone S, Hill WG, Edwards MR, (1987). Inheritance of linear type traits in dairy cattle and correlations with milk production. Anim Prod 44: 1–10.
 • Misztal I, Lawlor TJ, Short TH, VanRaden PM, (1992). Multiple-trait estimation of variance components of yield and type traits using an animal model. J Dairy Sci, 75: 544-551.
 • Mohrenstecher-Strie J, Holste C, (1997). Neue Kuheinstufung bringt mehr Klarheit. Milchrind, (4): 8-12.
 • Monardes HG, Cue RI, Hayes JF, (1990). Correlations Between Udder Conformation Traits and Somatic Cell Count in Canadian Holstein cows. J Dairy Sci 73: 1337-1342.
 • Nouman S, Abrar Y, (2013). Multiple and stepwise regression of reproduction efficiency on linear type traits in Sahiwall cows. Int J Livest Prod 4(1): 14-17.
 • Norman HD, Powell RL, Wright JR. Pearson RE, (1996). Phenotypic Relationship of Yield and Type Scores from First Lactation with Herd Life and Profitability. J Dairy Sci, 79: 689-701.
 • Özcan K, (1995). Damızlık İneklerin Dış Görünüş Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi. Türk Holstein Friesian Yet Derg, 1 (2): 7-9.
 • Özet H, (2001). Ceylanpınar Tarım İşletmesi’ndeki Siyah-Beyaz Alaca Irkı İneklerin Linear (doğrusal) Tip Özellikleri ile Süt Verimleri Arasındaki İlişkiler (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ.
 • Pérez-Cabal, MA, Alenda R, (2002). Genetic relationships between lifetime profit and type traits in Spanish Holstein cows. J Dairy Sci 85: 3480-3491.
 • Rocha JL, Sanders JO, Cherbonnier DM, Lawlor TJ, Taylor JF, (1998). Blood groups and milk and type traits in dairy cattle: after forty years of research. J Dairy Sci 81: 1663-1680.
 • Roughsedge T, Brotherstone S, Visscher PM, (2000). Effect of cow families on type traits in dairy cattle. Anim Sci 70: 391-398.
 • Sawa A, Bogucki M, Krężel-Czopek S, Neja W, (2013). Relationship between Conformation Traits and Lifetime Production Efficiency of Cows. Department of Cattle Breeding, Univ of Tech and Life Sci, 85-084 Bydgoszcz, Poland.
 • Short TH, Lawlor TJ, Lee KL, (1991). Genetic parameters for three experimental linear type traits. J Dairy Sci, 74: 2020-2025.
 • Short TH, Lawlor TJ, (1992). Genetic parameters of conformation traits, milk yield and herd life in Holsteins. J Dairy Sci, 75: 1987-1998.
 • Smith SP, Allaire FR, Taylor WR, Kaeser HE, Conley J, (1985). Genetic Parameters Associated with Type Traits Scored on an Ordered Scale During Second and Fourth Lactation. J Dairy Sci 68: 2655-2663.
 • Şahin O, (2011). Süt Sığırlarında Tip sınıflandırması ve Vücut Kondisyonu değerlendirme. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Akyazı Matbaası, Ankara.
 • Şahin O, Özcan K, (2003). Holstein Irkı Damızlık Sığırlarda Dış Görünüş Özelliklerine Göre Sınıflandırma. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Ankara.
 • Tsuruta S, Misztal I, Lawlor TJ, (2005). Changing definition of productive life in US Holsteins: Effect on Genetic Correlations. J Dairy Sci (88): 1156-1165.
 • Van Dorp TE, Dekkers JCM, Martin SW, Noordhuizen JPTM, (1998). Genetic Parameters of Health Disorders, and Relationships with 305-Day Milk Yield and Conformation Traits of Registered Holstein Cows. J Dairy Sci 81: 2264-2270.
 • Vanraden PM, Jensen EL, Lawlor TJ, Funk DA, (1990). Prediction of Transmitting Abilities for Holstein Type Traits. J Dairy Sci 73: 191-197.
 • Veerkamp RF, Simm G, Oldham JD, (1994). Effects of interaction between genotype and feeding system on milk production, feed intake, efficiency and body tissue mobilization in dairy cows. Livest Prod Sci 39: 229–241.
 • Visscher PM, Goddard ME, (1995). Genetic parameters for milk yield, survival, workability, and type traits for Australian dairy cattle. J Dairy Sci 78: 205–220.

Details

Subjects Agriculture, Dairy and Animal Science
Journal Section Research Articles
Authors

Durhasan MUNDAN
DURHASAN MUNDAN
Türkiye


Faruk BOZKAYA
FARUK BOZKAYA
Türkiye


Fatih AKDAĞ This is me
FATİH AKDAĞ
Türkiye


Bayramali MERAL This is me
BAYRAMALİ MERAL
Türkiye

Publication Date August 31, 2017
Application Date April 13, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Mundan, D. , Bozkaya, F. , Akdağ, F. & Meral, B. (2017). Evaluation of Linear Type Traits in Aberdeen Angus Breed Cows from Uruguay . Journal of Advances in VetBio Science and Techniques , 2 (2) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/vetbio/issue/31053/305959

22563   CABI-Logo_NEW_accessible.jpg   logo_world_of_journals_no_margin.png  download download   download   download        download