Letter to Editor
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Is It Necessary to Embryo Transfer in Cattle for Turkey?

Year 2017, Volume 2, Issue 2, 30 - 33, 31.08.2017
https://doi.org/10.31797/vetbio.315386

Abstract

Embryo transfer is the process of transporting embryos obtained in vivo from the donor animal's uterus, or ovarium picked up (OPU) method under laboratory conditions or from slaughterhouses, to carrier animals in vitro. In cattle; Is the process of transferring the embryos obtained from high donor mother and father to the carrier's cow with genetic capacity and yield levels. Embryo Transfer; It is an alternative method to solve the problem of infertility besides being a method to meet breeding cattle need in high quality in a short time.

References

 • Akyol, N., Kızıl, S.H., & Karaşahin, T. (2007). İn vitro sığır embriyosu üretim ve transferi. Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 47(1), 1-8.
 • Bavister, B.D. (1993). Culture of preimplantation embryos: Facts and artifacts. Human Reproduction, 1, 91-148.
 • Christensen, L.G. (1991). Use of embryo transfer in future cattle breeding schemes. Theriogenology 35, 141-156.
 • Hasler, J.F., Hurtgen, P.G., Jin, Z.Q., & Stokes JE. (1997). Survival of IVF-derived bovine embryos frozen in glycerol or ethylene glycol. Theriogenology, 48, 563-579.
 • Karaşahin, T., Satılmış, M., Akyol, N. & Kızıl, S.H. (2010). Cinsiyet tayini yapılan sığır embriyolarından elde edilen gebelik oranlarının araştırılması. IV. Uluslararası Katılımlı Veteriner Jinekoloji Kongresi Antalya, 72-73.
 • Knijn, H. (2012). Commercial bovine embryo transfer activity in Europe. 29th Annual Meeting A.E.T.E. Istanbul, Turkey, 29-40.
 • Leibo, S.P., & Mazur, P. (1978). Mathod of preservation of mammalian embryos by freezing. In Methods in Mammalian Reproduction Daniel, J. C., editor. ed. 179-201.Academic Press. New York.
 • Mapletoft RJ. (2013). .History and perspectives on bovine embryo transfer. Animal Reproduction 10(3), 168-173.
 • Mori J. (2005). Embryo transfer technology for domestic animal. Textbook on advances in farm animal embryo transfer hormone research.
 • Perry G. (2015). Statistics of embryo collection and transfer in domestic farm animals. http://www.iets.org/pdf/comm_data/IETS_Data_Retrieval_2015_V2.pdf. Erişim tarihi: 04.05.2017.
 • Sağırkaya H. (2009). Sığırlarda embriyo transfer uygulaması ve Türkiye açısından önemi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28(2), 11-19.
 • Sugie T. (1965). Successful transfer of a fertılızed bovıne egg by non-surgıcal technıques. Journal of reproduction and fertility, 10, 197-201.
 • Tekeli, T., Erdem, H., Uçar, M., Aksoy, M., & Yenice, M. (1998). Holstein ırkı ithal düvelerden oluşan bir sürünün doğum sonrası döl verimi performansının değerlendirilmesi. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 8(1-2), 23-28.
 • TUİK. (2017). Fasıllara göre ithalat. Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=623. Erişim tarihi: 04.05.2017
 • Willet, E.L., Black, W.G., Casida, E.L., Stone, W.H., & Buckner, P.J. (1951) .Succesful transpalantation of a fertilized bovine ovum. Science, 113, 247.
 • Wilmut, I., & Rowson, L.E.A. (1973). Experiments on the low-temperature preservation of cow embryos. The Veterinary Record, 92, 686-690.

Türkiye İçin Sığırlarda Embriyo Transferi Gerekli mi?

Year 2017, Volume 2, Issue 2, 30 - 33, 31.08.2017
https://doi.org/10.31797/vetbio.315386

Abstract

Embriyo transferi in vivo olarak donör hayvanın uterusundan elde edilen veya laboratuvar şartlarında ovum pick up (OPU) yöntemiyle ya da mezbahadan toplanan ovaryumlardan in vitro yöntemle elde edilen embriyoların taşıyıcı hayvanlara nakledilmesi işlemidir. Sığırcılıkta ise; genetik kapasitesi ve verim düzeyleri yüksek verici anne ve babadan elde edilen embriyoların taşıyıcı ineklere nakledilmesi işlemidir. Embriyo transferi; yüksek kalitede damızlık sığır ihtiyacını kısa sürede karşılayacak bir yöntem olmasının yanında infertilite sorununun çözümünde alternatif bir seçenektir.

References

 • Akyol, N., Kızıl, S.H., & Karaşahin, T. (2007). İn vitro sığır embriyosu üretim ve transferi. Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 47(1), 1-8.
 • Bavister, B.D. (1993). Culture of preimplantation embryos: Facts and artifacts. Human Reproduction, 1, 91-148.
 • Christensen, L.G. (1991). Use of embryo transfer in future cattle breeding schemes. Theriogenology 35, 141-156.
 • Hasler, J.F., Hurtgen, P.G., Jin, Z.Q., & Stokes JE. (1997). Survival of IVF-derived bovine embryos frozen in glycerol or ethylene glycol. Theriogenology, 48, 563-579.
 • Karaşahin, T., Satılmış, M., Akyol, N. & Kızıl, S.H. (2010). Cinsiyet tayini yapılan sığır embriyolarından elde edilen gebelik oranlarının araştırılması. IV. Uluslararası Katılımlı Veteriner Jinekoloji Kongresi Antalya, 72-73.
 • Knijn, H. (2012). Commercial bovine embryo transfer activity in Europe. 29th Annual Meeting A.E.T.E. Istanbul, Turkey, 29-40.
 • Leibo, S.P., & Mazur, P. (1978). Mathod of preservation of mammalian embryos by freezing. In Methods in Mammalian Reproduction Daniel, J. C., editor. ed. 179-201.Academic Press. New York.
 • Mapletoft RJ. (2013). .History and perspectives on bovine embryo transfer. Animal Reproduction 10(3), 168-173.
 • Mori J. (2005). Embryo transfer technology for domestic animal. Textbook on advances in farm animal embryo transfer hormone research.
 • Perry G. (2015). Statistics of embryo collection and transfer in domestic farm animals. http://www.iets.org/pdf/comm_data/IETS_Data_Retrieval_2015_V2.pdf. Erişim tarihi: 04.05.2017.
 • Sağırkaya H. (2009). Sığırlarda embriyo transfer uygulaması ve Türkiye açısından önemi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28(2), 11-19.
 • Sugie T. (1965). Successful transfer of a fertılızed bovıne egg by non-surgıcal technıques. Journal of reproduction and fertility, 10, 197-201.
 • Tekeli, T., Erdem, H., Uçar, M., Aksoy, M., & Yenice, M. (1998). Holstein ırkı ithal düvelerden oluşan bir sürünün doğum sonrası döl verimi performansının değerlendirilmesi. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 8(1-2), 23-28.
 • TUİK. (2017). Fasıllara göre ithalat. Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=623. Erişim tarihi: 04.05.2017
 • Willet, E.L., Black, W.G., Casida, E.L., Stone, W.H., & Buckner, P.J. (1951) .Succesful transpalantation of a fertilized bovine ovum. Science, 113, 247.
 • Wilmut, I., & Rowson, L.E.A. (1973). Experiments on the low-temperature preservation of cow embryos. The Veterinary Record, 92, 686-690.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agriculture, Dairy and Animal Science
Journal Section Letters to Editor
Authors

Tahir KARAŞAHİN
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2358-0389
Türkiye

Publication Date August 31, 2017
Application Date May 22, 2017
Acceptance Date June 28, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Karaşahin, T. (2017). Türkiye İçin Sığırlarda Embriyo Transferi Gerekli mi? . Journal of Advances in VetBio Science and Techniques , 2 (2) , 30-33 . DOI: 10.31797/vetbio.315386

22563   CABI-Logo_NEW_accessible.jpg   logo_world_of_journals_no_margin.png  download download   download   download        download