Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Production and Marketing Problems of Cattle Enterpreneurs: The Case Of Aksaray Province

Year 2017, Volume 2, Issue 2, 10 - 23, 31.08.2017
https://doi.org/10.31797/vetbio.323734

Abstract

In this study, clustering analysis was carried out for production and marketing problems of cattle breeding enterprises in Aksaray province. The results of the analysis show that enterprises can be examined under two clusters. Accordingly, the enterprises in the first cluster are larger than the enterprises in the second cluster. Cattle enterprises in the first cluster participate at a higher level in the judgment that the feed prices are higher than those in the second cluster. Moreover, enterprises in the first cluster are more likely agree that loan interest rates, vehicle and transportation costs are higher than in the second cluster. On the other hand, participants thought that there are not enough knowledgeable staff about breeding and government support is insufficient in milk and cattle breeding

References

  • Uzunoz, M.; G. Altıntas and Y. Akcay (2008), “Cost of Milk and Marketing Margins in Dairy Farms of Turkey”, Journal of Applied Science, 8 (7), 1329-1332 Sharma, S. (1996). Applied Multivariate Technique. New York: John Wiley&Sons, Inc.

Aksaray İli Sığır İşletmelerinin Üretim ve Pazarlama Sorunları

Year 2017, Volume 2, Issue 2, 10 - 23, 31.08.2017
https://doi.org/10.31797/vetbio.323734

Abstract

Bu çalışmada Aksaray ilinde sığırcılık yapan işletmelerin üretim ve pazarlama sorunlarına yönelik olarak kümeleme analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları işletmelerin iki küme altında incelenebileceğini göstermiştir. Buna göre birinci kümede yer alan işletmeler ikinci kümedeki işletmelere oranla daha büyük işletmelerdir. Birinci kümede yer alan sığır işletmeleri ikinci kümede yer alanlara kıyasen yem fiyatlarının yüksek olduğu yargısına daha yüksek düzeyde katılım göstermektedirler. Ayrıca birinci kümede yer alan işletmeler ikinci kümedekilere göre kredi faiz oranlarının yüksek olduğu, aracı ve taşıma maliyetlerinin yüksek olduğu yargılarına daha fazla katılmaktadırlar. Öte yandan katılımcılar besicilik konusunda bilgili elemanın eksik olduğu, besicilik ve süt sığırcılığında devlet desteklerinin yetersiz olduğunu düşünmektedirler. Bu doğrultuda sığır işletmelerinin üretim ölçeğindeki büyüklüğün artmasıyla birlikte sorunlarını çözme noktasında daha başarılı performans gösterdiklerini ifade edebiliriz

References

  • Uzunoz, M.; G. Altıntas and Y. Akcay (2008), “Cost of Milk and Marketing Margins in Dairy Farms of Turkey”, Journal of Applied Science, 8 (7), 1329-1332 Sharma, S. (1996). Applied Multivariate Technique. New York: John Wiley&Sons, Inc.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agriculture, Dairy and Animal Science
Journal Section Research Articles
Authors

Erşan SEVER
0000-0003-0220-5571
Türkiye


Arif İĞDELİ This is me
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Volkan HAN
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3180-4186
Türkiye

Publication Date August 31, 2017
Application Date June 26, 2017
Acceptance Date August 17, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Sever, E. , İğdeli, A. & Han, V. (2017). Aksaray İli Sığır İşletmelerinin Üretim ve Pazarlama Sorunları . Journal of Advances in VetBio Science and Techniques , 2 (2) , 10-23 . DOI: 10.31797/vetbio.323734

22563   CABI-Logo_NEW_accessible.jpg   logo_world_of_journals_no_margin.png  download download   download   download        download