Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Aksaray İli Sığır İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi

Year 2017, Volume 2, Issue 3, 1 - 11, 29.12.2017
https://doi.org/10.31797/vetbio.323732

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, Aksaray ilinde faaliyet gösteren sığır işletmelerinin sosyo-ekonomik açıdan mevcut durumunun belirlenebilmesidir. Bu amaca yönelik olarak bir anket formu hazırlanmış ve yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak veri ve bilgiler elde edilmiştir. Araştırma örneğinin ana kütleyi temsil edebilmesi bakımından anketler 10 farklı yerleşim yeri (köy ve belde) bazında yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre gerek süt gerek sığır besiciliği yapanların çok önemli bir kısmı besicilik konusunda eğitim ve uzman desteği almadıkları belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen diğer bir sonuca göre ise, sığır işletmelerinin önemli bir kısmının tarımsal kuruluşlara üyeliği bulunmaktadır. Ayrıca, Aksaray ilinde faaliyet gösteren sığır işletmelerinin ağırlıklı olarak küçük ve orta büyüklükte olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen diğer bir sonuca göre, sığır işletmelerinin önemli bir kısmı devletten kredi ve teşvik beklentisi içinde olduklarını belirtmişlerdir

References

  • Demir, P., Y. Aral, S. Sarıözkan (2014), “Kars İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim Maliyetleri”, YYU Veteriner Fakültesi Dergisi, 25 (1), 1 – 6 Özen, B. (2008), “Kars İlindeki Sığırcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri”, Kafkas Ünv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kars

Socio-Economic Analysis of Cattle Enterprises of Aksaray Province

Year 2017, Volume 2, Issue 3, 1 - 11, 29.12.2017
https://doi.org/10.31797/vetbio.323732

Abstract

The main objective of this study is to determine the socio-economic situation of the cattle enterprises operating in the Aksaray province. A survey form was prepared for this purpose and data and information were obtained by using the face-to-face interview method. Surveys were conducted on 10 different settlements (villages and municipalities) in order that the survey sample could represent the population. According to the results of the research, it has been determined that a crucial part of the cattle breeders who didn’t get education and expert support about milk and cattle breeding. According to another result obtained from survey, important part of the cattle enterprises has membership to agricultural establishments. In addition, it has been stated that cattle enterprises operating in Aksaray are predominantly small and medium sized. According to another result obtained within the scope of the research, a significant part of the enterprises expects credit and incentive expectation from government.

References

  • Demir, P., Y. Aral, S. Sarıözkan (2014), “Kars İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim Maliyetleri”, YYU Veteriner Fakültesi Dergisi, 25 (1), 1 – 6 Özen, B. (2008), “Kars İlindeki Sığırcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri”, Kafkas Ünv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kars

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agriculture, Dairy and Animal Science
Journal Section Research Articles
Authors

Erşan SEVER
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0220-5571
Türkiye


Arif İĞDELİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5926-425X
Türkiye


Volkan HAN
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3180-4186
Türkiye

Publication Date December 29, 2017
Application Date June 26, 2017
Acceptance Date December 13, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 2, Issue 3

Cite

APA Sever, E. , İğdeli, A. & Han, V. (2017). Aksaray İli Sığır İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi . Journal of Advances in VetBio Science and Techniques , 2 (3) , 1-11 . DOI: 10.31797/vetbio.323732

22563   CABI-Logo_NEW_accessible.jpg   logo_world_of_journals_no_margin.png  download download   download   download        download