Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Estimation of size at first maturity of Black Sea red mullet (Mullus barbatus ponticus)

Year 2018, Volume: 3 Issue: 2, 30 - 37, 31.08.2018
https://doi.org/10.31797/vetbio.450369

AbstractObjective
of this study is estimation of size at first maturity of Black Sea red mullet (Mullus barbatus ponticus) that is commercially
important fish species.
In total, 229 of samples were collected and measured
with their total length, body weight, sex and maturity
during the period of September 2016 to March 2017. Sex
ratio (F/M) is determined as 1:0.85. Average total lengths for females and
males were estimated as 11.62 ± 0.114 cm and 11.07 ± 0.116 cm, average body
weight as
16.30 ± 0.475 g and 13.96 ± 0.457 g respectively. Length weight relationships were
estimated for females as W=0.0112 L2.954, for males as W = 0.0098 L3.0045
and for all samples as W = 0.0102 L2.9903.Size at
first maturity was estimated as 10.73 cm for females and 10.95 cm for males
while 10.88 cm for all specimens. Proportion of fish that are smaller than length
of maturity was determined as 37.6 % (86 individuals) among the sampled fish. It
is recommended to determine a minimum landing size that is larger than both
values estimated for female and male, in fisheries regulation can be useful for
sustainability of red mullet stocks in Black Sea.


References

 • Aksu H., Erdem Y., Özdemir S., Erdem E. (2011). Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri. Journal of Fisheriessciences.com, 5(4), 345-353.
 • Akşiray F. (1987). Türkiye deniz balıkları ve tâyin anahtarı, İ.Ü. Rektörlüğü Yay. No: 349, II. Baskı.
 • Akyol, O., Tosunoğlu , Z., Tokaç , A. (2000). Investigations of the growth and reproduction of red mullet (Mullus barbatus Linnaeus, 1758) population in the Bay of İzmir (Aegean Sea). Anadolu University Journal of Science and Technology 1 (1): 121-127.
 • Arslan M., İşmen A. (2014). Age, growth, reproduction and feeding of Mullus barbatus in Saros Bay, J. Black Sea/Mediterranean Environment Vol. 20, No. 3: 184˗199.
 • Aydın M., Karadurmuş U. (2013). An investigation on age, growth and biological characteristics of red mullet (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) in the Eastern Black Sea, Iranian Journal of Fisheries Sciences 12(2) 277 -288.
 • FAO. (2016). The state of world fisheries and aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all. Rome.
 • Genc, Y. (2014). Red mullet fisheries in the Black Sea. In: Turkish Fisheries in the Black Sea. (eds., E. Düzgüneş, B. Öztürk, M. Zengin), Turkish Marine Research Foundation, Istanbul, pp. 340-360.
 • Holden M.J., Raitt D.F.S. (1974). Manual of fisheries science Part 2 Methods of resource investigation and their application, Rome, ISSN:0429-9345.
 • İlkyaz A. T., Metin G., Soykan O., Kinacigil H. T. (2018). Spawning season, first maturity length and age of 21 fish species from the central Aegean Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 18: 211-216.
 • Kalaycı, F., Samsun, N., Bilgin, S., Samsun, O. (2007). Length-weight relationship of 10 fish species caught by bottom trawl and midwater trawl from the Middle Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 7: 33-36.
 • Keskin E., Can A. (2009). Phylogenetic relationships among four species and sub-species of Mullidae (Actinopterygii, Perciformes) based on mitochondrial cytochrome B, 12 rRNA and cytochrome oxidase II genes. - Biochemical Systematics and Ecology , 37:653-661.
 • Kinacigil, H.T., İlkyaz, A.T., Akyol, O., Metin, G., Çira, E., Ayaz, A. (2001). Growth parameters of red mullet (Mullus barbatus L. 1758) and seasonal cod-end selectivity of traditional bottom trawl nets in İzmir Bay (Aegean Sea). Acta Adriat. 42(1): 113-123.
 • Özdemir S. ve Erdem E. (2011). Karadenizin farklı av sahalarında demersal trol ile avlanan mezgit (Merlangius merlangus euxinus, N.) ve barbunya (Mullus barbatus ponticus, E.) balıklarının av miktarı ve boy kompozisyonlarının karşılaştırılması. Journal of Fisheries Sciences.com, 5(3), 196-204.
 • Piñeiro, C., Saínza, M. (2003). Age estimation, growth and maturity of the European hake, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) from Iberian Atlantic waters. ICES Journal of Marine Science 60(5): 1086˗1102.
 • Samsun O., Özdamar E. (1995). Samsun Körfezinde 1994 – 1995 Av sezonunda barbunya (Mullus barbatus ponticus Es., 1927) balığına ilişkin bazı populasyon parametrelerinin tahmini, OMÜ. Fen – Edebiyat Fak. Fen Dergisi, 5(1), 90-96.
 • Sümer Ç., Özdemir S., Erdem Y. (2007). Farklı göz genişliğinde monofilament ve multifilament solungaç ağlarının barbun balığı (Mullus barbatus ponticus Essipv, 1927) avcılığında seçiciliğinin hesaplanması. Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2):115-119.
 • Turan C. (2006). Phylogenetic relationships of Mediterranean Mullidae species (Perciformes) inferred from genetic and morphological data.

Karadeniz barbunya balığının (Mullus barbatus ponticus) ilk üreme boyunun tahmini

Year 2018, Volume: 3 Issue: 2, 30 - 37, 31.08.2018
https://doi.org/10.31797/vetbio.450369

AbstractBu çalışmanın konusu Karadeniz’in ticari
olarak önemli balık türlerinden barbunya balığının ilk üreme boyunun tahminidir.
Eylül 2016- Mart 2017 tarihleri arasında toplam 229 örnek toplanmış ve örneklenen
balıklarda total boy, vücut ağırlığı, cinsiyet ve eşeysel olgunluk durumu
belirlenmiştir. Dişi/erkek birey oranı 1:0.85 olarak hesaplanmıştır. Dişi ve
erkek bireylerde ortalama total boy sırasıyla 11.62 ± 0.114 cm ve 11.07 ± 0.116
cm olarak, ortalama vücut ağırlığı 16.30 ± 0.475 g ve 13.96 ± 0.457 g olarak belirlenmiştir.
Boy ağırlık ilişkisi denklemi dişiler için W=0.0112 L2.954, erkekler
için
W = 0.0098 L3.0045ve
her iki cins için W = 0.0102 L2.9903 olarak tahmin edilmiştir.İlk üreme boyu dişi bireyler için 10.73
cm, erkek bireyler için 10.95 cm olarak hesaplanırken her iki cins için ortak
değer 10.88 cm olarak tahmin edilmiştir. Örneklenen balıkların içerisinde 10.9
cm’den küçük balıkların oranı %37.6 (86 adet) olarak belirlenmiştir. Karadeniz’deki
barbunya balığı stoklarının korunması için balıkçılık düzenlemelerinde
belirlenen bu boydan daha büyük bir asgari avlama boyu kısıtlaması bulunmasının
yararlı olacağı söylenebilir.

References

 • Aksu H., Erdem Y., Özdemir S., Erdem E. (2011). Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri. Journal of Fisheriessciences.com, 5(4), 345-353.
 • Akşiray F. (1987). Türkiye deniz balıkları ve tâyin anahtarı, İ.Ü. Rektörlüğü Yay. No: 349, II. Baskı.
 • Akyol, O., Tosunoğlu , Z., Tokaç , A. (2000). Investigations of the growth and reproduction of red mullet (Mullus barbatus Linnaeus, 1758) population in the Bay of İzmir (Aegean Sea). Anadolu University Journal of Science and Technology 1 (1): 121-127.
 • Arslan M., İşmen A. (2014). Age, growth, reproduction and feeding of Mullus barbatus in Saros Bay, J. Black Sea/Mediterranean Environment Vol. 20, No. 3: 184˗199.
 • Aydın M., Karadurmuş U. (2013). An investigation on age, growth and biological characteristics of red mullet (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) in the Eastern Black Sea, Iranian Journal of Fisheries Sciences 12(2) 277 -288.
 • FAO. (2016). The state of world fisheries and aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all. Rome.
 • Genc, Y. (2014). Red mullet fisheries in the Black Sea. In: Turkish Fisheries in the Black Sea. (eds., E. Düzgüneş, B. Öztürk, M. Zengin), Turkish Marine Research Foundation, Istanbul, pp. 340-360.
 • Holden M.J., Raitt D.F.S. (1974). Manual of fisheries science Part 2 Methods of resource investigation and their application, Rome, ISSN:0429-9345.
 • İlkyaz A. T., Metin G., Soykan O., Kinacigil H. T. (2018). Spawning season, first maturity length and age of 21 fish species from the central Aegean Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 18: 211-216.
 • Kalaycı, F., Samsun, N., Bilgin, S., Samsun, O. (2007). Length-weight relationship of 10 fish species caught by bottom trawl and midwater trawl from the Middle Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 7: 33-36.
 • Keskin E., Can A. (2009). Phylogenetic relationships among four species and sub-species of Mullidae (Actinopterygii, Perciformes) based on mitochondrial cytochrome B, 12 rRNA and cytochrome oxidase II genes. - Biochemical Systematics and Ecology , 37:653-661.
 • Kinacigil, H.T., İlkyaz, A.T., Akyol, O., Metin, G., Çira, E., Ayaz, A. (2001). Growth parameters of red mullet (Mullus barbatus L. 1758) and seasonal cod-end selectivity of traditional bottom trawl nets in İzmir Bay (Aegean Sea). Acta Adriat. 42(1): 113-123.
 • Özdemir S. ve Erdem E. (2011). Karadenizin farklı av sahalarında demersal trol ile avlanan mezgit (Merlangius merlangus euxinus, N.) ve barbunya (Mullus barbatus ponticus, E.) balıklarının av miktarı ve boy kompozisyonlarının karşılaştırılması. Journal of Fisheries Sciences.com, 5(3), 196-204.
 • Piñeiro, C., Saínza, M. (2003). Age estimation, growth and maturity of the European hake, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) from Iberian Atlantic waters. ICES Journal of Marine Science 60(5): 1086˗1102.
 • Samsun O., Özdamar E. (1995). Samsun Körfezinde 1994 – 1995 Av sezonunda barbunya (Mullus barbatus ponticus Es., 1927) balığına ilişkin bazı populasyon parametrelerinin tahmini, OMÜ. Fen – Edebiyat Fak. Fen Dergisi, 5(1), 90-96.
 • Sümer Ç., Özdemir S., Erdem Y. (2007). Farklı göz genişliğinde monofilament ve multifilament solungaç ağlarının barbun balığı (Mullus barbatus ponticus Essipv, 1927) avcılığında seçiciliğinin hesaplanması. Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2):115-119.
 • Turan C. (2006). Phylogenetic relationships of Mediterranean Mullidae species (Perciformes) inferred from genetic and morphological data.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hydrobiology
Journal Section Research Articles
Authors

Yakup ERDEM
SİNOP SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date August 31, 2018
Submission Date August 2, 2018
Acceptance Date August 31, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA
ERDEM, Y. (2018). Karadeniz barbunya balığının (Mullus barbatus ponticus) ilk üreme boyunun tahmini. Journal of Advances in VetBio Science and Techniques, 3(2), 30-37. https://doi.org/10.31797/vetbio.450369

22563   CABI-Logo_NEW_accessible.jpg   logo_world_of_journals_no_margin.png  download download   download   download        download